donderdag 17 augustus 2017

DEFS TALKING POINTS: ALT-RIGHT IN DE JUISTE CONTEXT

PomoNieuws presenteert een nieuwe serie artikelen van onze redacteur Def. De alt-right standpunten zijn soms legitiem en soms niet. Maar een reeks legitieme punten maakt nog geen legitieme politiek-filosofische stroming. In dit artikel uitleg waarom.

 • Alt-right bestaat uit verschillende stromingen. Er is nog geen consensus over de stromingen en de beweging is aan constante verandering onderhevig. In zijn algemeenheid valt in ieder geval het volgende te zeggen: In de V.S. is Richard Spencer enkele jaren geleden begonnen met een beweging die provo etnisch nationalisme te noemen valt. 
 • Tijdens de presidentiele republikeinse voorverkiezingen werd alt-right daarna een naam voor iedereen die zich keerde tegen het mainstream republikeinse establishment (tegen hun progressieve politiek, economisch, militair, cultureel etc.). Dit heeft een rol gespeeld bij de verkiezing van Donald Trump tot republikeinse presidentiële kandidaat. Veel grote conservatieve/libertarische radiohosts (Alex Jones, Rush Limbaugh, Michael Savage) hebben in deze context gesproken in die periode over de alt-right.
 • Het is lastig om de alt-right in zijn geheel te bespreken. Daarom leg ik hierbij de focus op één typerende constatering die alt-righters, zoals de wat gematigde Voxday (hier zijn filosofie in het Nederlands), vaak doen. Vervolgens zal ik twee politiek-culturele oplossingen/aanpakken geven. Een van alt-rechts en een zoals elders reeds toegepast.
 • De constatering betreft het verschijnsel dat  minderheden vaak stemmen volgens etnische identiteitspolitiek. Ze stemmen in de V.S. minder op (conservatieve) republikeinen, en meer op de ID politiek van de democraten. Op termijn levert dit demografische problemen op voor de blanke meerderheid.
 • De oplossing van alt-rechts is dit counteren met eigen etnisch nationalisme.
 • In Singapore had de Chinese meerderheid te maken met een soortgelijk probleem. Ze kozen echter niet voor Chinees etnisch nationalisme, maar voor de combinatie van een westerse monocultuur, waarbij ze identiteitspolitiek hard bestreden op andere manieren. 
 • Singapore is inmiddels vele decennia een succesvol land met westerse waarden hoog in het vaandel. De oplossing van alt-rechts kan op de korte termijn het voor hun beoogde gewenste effect hebben. Wellicht zelfs op de langere termijn. Maar uiteindelijk ontstaan er flinke problemen in praktische zin (om van de morele nog maar even niet te spreken).
 • De reden daarvoor vergt enige uitleg.
 • Filosofie, cultuur en politiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op de lange termijn vallen ze altijd samen op een lijn. Etnisch nationalisme is een collectivistische stroming. Het gevolg daarvan is dat de politiek die daarop volgt ook collectivistisch zal zijn. Sommige alt-righters hebben daar geen problemen mee. Een flink deel echter claimt dit te kunnen combineren met de vruchten van de westerse beschaving (verlichting, industriële revolutie, kapitalisme, rede). Dat is op de langere termijn onmogelijk. Het fundament van de westerse beschaving is individualisme en rede, niet collectivisme. 
 • Om het deel van de standpunten van alt-rechts die (moreel en praktisch) legitiem zijn aan te pakken, is het dus van grote noodzaak ze in de juiste context te plaatsen.
 • De context is dat het losse issues zijn. Deze losse issues tot de filosofie van een land maken is bijzonder gevaarlijk. 
 • Een typerend voorbeeld van iemand die dit goed snapt is Paul Joseph Watson. Hij is in de kern een rechtsconservatieve libertariër. Vrijwel alle legitieme issues van alt-rechts behandelt hij ook, maar hij maakt er niet zijn hoofdfilosofie van. Dat blijft het klassieke Amerikaanse model. Hij is een van de weinige Europeanen die echt snapt hoe cruciaal individuele rechten en het idee van individualisme zijn voor de bloei van een land.Gerelateerd