donderdag 31 augustus 2017

(ANALYSE) MINISTERIE VAN INFORMATIE BEWAAKT DEMOCRATIE

Brigade-generaal Wilfred Rietdijk, strategisch adviseur Nationale Veiligheid en Cyber van het ministerie van Defensie, schrijft in VK dat Nederland snel een centrale veiligheidsorganisatie moet optuigen om subversieve activiteiten van buitenlandse krachten te monitoren. Denk aan cyber oorlogsvoering, propaganda en spionage. Maar is dat allemaal wel nodig of zelfs wenselijk? 
RTL journalist Roderick Veelo, een parel in medialand, wijst op de relatie van Saoedi-Arabie met salafistische financiering en propaganda.

Rietdijk bepleit in zijn artikel in VK (bron) samenwerking tussen overheid en "belangrijke media" (wat dat ook moge zijn). De overheid zou bij nieuws kunnen zeggen in hoeverre het geverifieerd is. Staatsstempel: goedgekeurd door de Minister van Informatie. Rietdijk: 
'Media kunnen dat bij hun berichtgeving plaatsen. Dan zouden we krachtiger staan tegen desinformatie.' Rietdijk geeft als voorbeeld het bericht over een verkrachting door vluchtelingen van een Russisch meisje in Duitsland. Het leidde tot onrust en protesten in Duitsland, maar het bleek niet waar. De overheid zou dat eerder moeten weerleggen. 
Mooi man! Saddam eet je hart uit! Bij de generaal is geen spoor van alarm te bespeuren. Geen enkel bewustzijn dat dit goede doel het einde zou betekenen van de vrije pers in naam van de "bescherming van de democratie". Het betekent effectief door het Ministerie van Informatie goedgekeurde berichtgeving. Erdogan en Poetin dromen ervan. 
Net als andere westerse landen liggen instellingen en bedrijven in Nederland dagelijks in de vuurlinie van duizenden hackers uit Rusland, China en landen als Iran en zelfs Soedan [een islamofascistische kattebak die gerund wordt door de Moslim Broederschap, red]. Een Nederlandse missie in Litouwen, onderdeel van de Navo-aanwezigheid in de Baltische staten, heeft voortdurend te maken met hackpogingen van systemen door de Russen. De westerse wereld is door alle nieuwe technieken de grote overmacht op tegenstanders als Rusland,China en Iran kwijtgeraakt. 
Nog meer goede doelen. Maar ambitieuze veiligheidsmensen hebben in hun pleidooi voor meer overheidssurveillance de neiging van alles opzettelijk met elkaar te verwarren. Weten stomme burgers veel! Cyber warfare is een wezenlijk probleem, maar zoals we in het debat in de VS over fake news hebben gezien, worden zeer verschillende zaken met elkaar verknoopt, zoals hacking, phishing, spionage en dis- en misinformatie. Phishing is meestal gewone criminaliteit, terwijl er ook economische spionageactiviteiten onder begrepen worden. Dit alles te concentreren bij een Ministerie van Informatie leidt tot een soort KGB.

Media en nieuwsconsumenten hebben de verantwoordelijkheid te waken voor feitelijke nieuwsvoorziening. Het grootste gevaar is de propaganda van de media zelf. Ze verspreiden voortdurend politiek gemotiveerd fake news, dat burgers dan dagelijks moeten filteren op realiteitswaarde. Laten we daar eens beginnen! Ook bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid waar het gaat om economische spionage. Consumenten moeten hun hersens gebruiken, waken voor clickbait en zorgdragen voor effectief paswoordmanagement. 

Naast op de hol geslagen brigade-generaal hebben we te maken met Big State socialisten, zoals defensiedeskundige Ko Colijn, verbonden aan het globalisteninstituut Clingendael. Colijn herkent de behoefte aan centralisatie van veiligheid als geen ander. 
'Er is bij veiligheid sprake van een totale vervloeiing. De overheid moet op vele terreinen actief zijn - klimaat, cyber, massale immigratie, terrorisme, schrijnende ongelijkheid, economische weerbaarheid.' De NCTV, belast met terrorismebestrijding, neemt nu een steeds grotere rol in. Een veiligheidsraad, waarin ook het ministerie van Onderwijs is vertegenwoordigd, zou dat moeten ondervangen. 
Wot de fok? De overheid hoort niet op al deze terreinen actief te zijn. En al helemaal niet uit hoofde van veiligheid. Hoezo klimaat? Hoezo "schrijnende ongelijkheid" en economische weerbaarheid? En wat heeft dat met informatieoorlog te maken? Maar bij de bescherming van de bevolking en de defensie van de landsgrenzen -- wel primaire overheidstaken -- laten regenten het steevast afweten. Er groeit inmiddels een generatie op die niet weet of ze na een avond stappen weer thuiskomen. 

Wat is de rol van het Ministerie van Onderwijs bij de dystopische fantasie van Colijn? Terrorismebestrijding -- uitbesteed aan het NCTV -- wordt in Nederland gezien als rampenbestrijding. Dat wil zeggen, als een min of meer metafysisch gebeuren, zoals een ongeluk. Dit is een totaal verkeerde identificatie van de aard van terrorisme. Het is oorlogsvoering, het is mensveroorzaakt, het is gepland, het maakt deel uit van een ideologische campagne. 

In de strijd tegen nepnieuws zijn overheden bezig het vrije Internet te nek om te draaien. In Duitsland en het VK worden inmiddels mensen gearresteerd en veroordeeld omdat ze de verkeerde mening hebben over geheime overheidsprogramma's zoals massa-immigratie of het insinueren van de islam. Als de communistische Chinezen de nieuwe standaard voor Internetvrijheid gaan worden, dan is het snel gedaan met onze vrije democratie. 

We hollen het jaar 1984 van George Orwell tegemoet in naam van open grenzen en "de democratie"! Vooropgesteld natuurlijk dat regenten onze steden tijdig kunnen volgooien met gemaskeerde bollards om voertuigterreur te voorkomen. Er zijn genoeg basale zaken om over na te denken voordat we beginnen aan een geintegreerde centrale veiligheidsraad, de natte droom van brigade-generaals en sociaal-globalisten. 


Gerelateerd