zondag 5 februari 2017

PLECHTIGE LOYALITEITSVERKLARING AAN DE EU

Met het voornemen regeringsleiders een eed van trouw te laten zweren aan de EU, laten de eurocraten hun ware aard zien. Met het afdwingen van een loyaliteitsverklaring aan Europees federalisme zetten ze het politiek primaat van burgers en kiezers -- de democratie -- aan kant. Rutte is tegen, maar speelt het feodale spel mee tot het bittere einde. 


Rutte danst met de duivel, maar denkt dat ons land buiten de hel kan blijven.
De Europese leiders willen binnen zes weken plechtig vastleggen dat ze door willen met de EU. Eind maart zal in Rome daartoe een speciale verklaring worden ondertekend. Dat moet gebeuren tijdens de viering van 60 jaar Verdrag van Rome, het verdrag waarmee in 1957 de Europese Economische Gemeenschap werd opgericht. (...) De verklaring moet vooral worden gezien als een intentieverklaring, bijna een soort hernieuwing van de trouwbeloften, zo omschrijven diplomaten het proces. (Bron)
Wat gebeurt hier precies? De wil van burgers en kiezers wordt terzijde geschoven, terwijl zittende regeringsleiders als vazallen trouw zweren aan de Europese vorst. Ze beloven geen politiek programma te zullen voeren dat in strijd is met de agenda van de leenheren in Brussel. Feodale tijden herleven! 

Sinds de verlichting zijn er onafhankelijkheidsoorlogen en revoluties gevochten die het politieke primaat bij het volk hebben gelegd. We noemen dat democratie (letterlijk, een regering door het volk, ofwel zelfbestuur). In een liberale democratie zoals Nederland is het parlement het hoogste orgaan omdat deze het volk vertegenwoordigt.

De democratie is niet bij toeval nationaal geregeld. Het volk bepaalt en kiest. Het primaat ligt bij de individuele burger. Hij verleent zijn politieke vertegenwoordigers het beperkt mandaat onder voorwaarden om namens hem het land te besturen. (Meer daarover in Er is geen mandaat voor open grenzen!) De beweging is dus van onder naar boven, zoals het gras groeit. De burger is de wortel. Hij is de bron van het gezag van de politiek. 

Globalisme werkt precies andersom, van boven naar onderen. In de EU is het net als voor de verlichting: de heersende elite bepaalt en de burger heeft zich te schikken. De EU weet die topdown beweging te maskeren met een nepparlement en ander optisch bedrog. Maar met acties zoals de loyaliteitsverklaring valt het masker. Dan wordt de feodale, elitaire superconstructie die parasiteert op de nationale democratie plotsklaps zichtbaar. 

Mark Rutte denkt deel te kunnen uitmaken van dit tirannieke gedrocht zonder dat de kwaadaardigheid de democratische fundamenten van ons land zal aantasten. 
Het nieuwe Europa moet wel een realistisch Europa zijn, vindt premier Rutte. "Stop met dromen over een federaal Europa." Hij is er niet helemaal zeker van dat zijn oproep zin heeft. "Soms denk ik dat ik net zo goed tegen de maan kan blaffen." (...) Nederland wil dat de EU niet verder uiteenvalt als de Britten eruit stappen. "Dat is niet in ons belang", vindt premier Rutte. Zo wil het kabinet niet deelnemen aan een Europees Openbaar Ministerie, iets waar een meerderheid in de EU wél voor is. "Wij moeten dan gewoon het recht hebben om te zeggen: leuk idee, maar niet voor ons", verduidelijkt een Nederlandse diplomaat.
Dit is buitengewoon onkundig en incompetent. Een regent die zijn kiezersmandaat overdraagt aan een feodaal systeem, pleegt verraad en verspeelt zijn gezag. Hoe kun je deel uitmaken van een kwaadaardig, tiranniek regeringsstelsel dat de democratie sloopt en dan hopen dat je de dans ontspringt. 

Rutte danst met de duivel, maar denkt dat wij buiten de hel kunnen blijven. 


Gerelateerd