donderdag 1 december 2016

MOSLIMBROEDER WIL BEROEPSVERBOD PVV'ERS

Het economisch en politiek globalisme heeft een nieuwe onderklasse gecreëerd van mensen die niet werken voor de overheid, semi-overheid of het corporatistische bedrijfsleven. Hun belangen worden niet meer verdedigd. Precariaat, tokkies of deplorabelen; hoe het ook zij, de maat is vol. Het volk eist zijn recht op vrijheid en nationale zelfbeschikking op. 

UPDATE: Globalisme veroorzaakt economische ontmachtiging van een grote groep vakmensen, maar daar blijft het niet bij. De elite wil de middenklasse ook politiek monddood en machteloos maken. Dat dit onze verlichtingswaarden en het wezen van de democratie zelf vernietigt, interesseert ze niet. De regenten hebben dezelfde kijk op democratie als de Turkse potentaat, Erdorf: als je de bestemming bereikt, stap je uit. Ze leven al lang in het post-democratische tijdperk. (PDF) De multiculturele bondgenoot, hier bij monde van moslimbroeder Ahmed Marcouch, zou het liefst een beroepsverbod voor PVV'ers instellen. (Terugkijken bij Brussen.) Wie denkt dat deze mensen op een gegeven moment wel wakker zullen worden, komt bedrogen uit. Het is eigen aan een elite dat ze gescheiden leven van de realiteit. Het ligt immers per definitie niet aan hen! Want zij zijn de arbiters van waarheid, moraliteit en realiteit. Je zult ze dus moeten verslaan. Hier is een idee hoe we dat zouden kunnen bereiken.

Deze strategie vraagt om denken buiten het bestaande kaders. VNL (Roos) moet niet Wilders (PVV) zien als zijn rivaal, maar de grote regentenpartijen, de VVD en het CDA. De PVV heeft de PvdA en SP al deels opgeslokt. Het grootste deel van klassieke linkse achterban is helemaal niet links. De werkende klasse dacht dat hun belangen het best door links behartigd worden. Dat is ze decennia lang wijsgemaakt. Maar zodra de PvdA een nieuwe slachtofferklasse ontdekte in de allochtonen, hebben ze de arbeiders onder de bus gegooid. Hetzelfde hebben ze gedaan met vrouwen en homo's.

Middenstanders klampen zich vast aan CDA en VVD omdat ze denken dat de EU economische stabiliteit biedt. Niets is minder waar. De EU hobbelt van crisis naar crisis en het globalisme heeft een fantoomeconomie opgeleverd die een economische slachting heeft aangericht onder middenstanderds. Het Trumpiaans paradigma kan ook ons land een nieuwrechts model bieden dat succesvoller zal zijn dan globalisme. Economische groei, veiligheid en nationale belangen in plaats van EU, islamisering en multikul. Lees meer erover in de analyse.
23 nov. 2016

GLOBALISME CREEERT KLASSE VAN 'DEPLORABLES'Volgens Hillary Clinton een verzameling 'deplorables'. 

Ewald Engelen is een van de weinigen die de nieuwe onderklasse heeft opgemerkt en niet verguist als een kaste van onaantastbaren. Maar zoals iedere socialist komt hij vanuit zijn perspectief niet tot de juiste analyse. Het 'neoliberalisme' heeft niets met het ontstaan van de nieuwe onderklasse te maken, maar alles met het alom gevreesde corporatisme, wanneer politiek en grootbedrijf samen een coalitie smeden om hun belangen te verdedigen ten koste van het algemeen belang. Wie ze hun gang laat gaan, raakt vroeg of laat zijn vrijheid en democratische waarden kwijt aan dit globalistische monsterverbond. Daar zit het gevaar, en niet in het liberalisme, dat in Nederland ook niet meer bestaat sinds Mark Rutte zijn partij uitverkocht aan dezelfde globalistische belangen.
Als de boodschap nu nog niet aangekomen is, weet Ewald Engelen het ook niet meer. Brexit, Trump, het ­Oekraïne-referendum — de weerzin van een groeiend deel van het electoraat jegens de elite is verpletterend. Deels is het De Grote Ontgoocheling. De beloftes van stijgende welvaart, een schoner milieu, beter onderwijs, toegankelijkere zorg, meer veiligheid, een betere toekomst voor kroost en achterkroost zijn voor steeds meer burgers een droom die zij alleen nog op het verleden durven projecteren. (Meer)


Gerelateerd