vrijdag 30 september 2016

(VIDEO) POSITIEVE DISCRIMINATIE IS..DISCRIMINATIE

In het tweede deel van het RTL XL opinieprogramma Dunk gaat onze correspondent Yernaz Ramautarsing in debat met Raja Felgata over de wenselijkheid van positieve discriminatie en etnische quota. Het idee gaat ervan uit dat etnische groepen gecompenseerd moeten worden voor ongelijkheid door extra privileges. En daar ligt het probleem 29 sep. 2016 Dunk: Yernaz Ramautarsing en Raja Felgata debatteren over positieve discriminatie. 

In het tweede gedeelte van Dunk gaat onze correspondent Yernaz Ramautarsing @YerRamautarsing in debat met @RajaFelgata over positieve discriminatie en over het aanverwante kwaad van de etnische quota. Het idee gaat niet uit van gelijkwaardigheid, maar van ongelijkwaardigheid en compensatie daarvoor door speciale behandeling en privileges. Het is dus nog steeds discriminatie en net zo euvel als negatieve discriminatie. Bovendien dwingen quota private partijen te handelen tegen hun objectieve oordeel, wat een schending is van hun eigendomsrechten.

Ook het eerste gedeelte met Sybe Schaap is niet zonder belang. Schaap is typerend voor het volledige onbegrip over de rechtse volksbeweging die in verzet is tegen de huidige regentenmentaliteit. Schaap negeert het feit dat regenten niet meer de belangen van hun kiezers dienen. Hij heeft de kwestie gereduceerd tot "racune jegens anderen" veroorzaakt door een metafysisch fenomeen" van alle tijden". Kan het vager?

Maar in zijn onwetendheid en onbegrip gaat Schaap wel zover de PVV en Wilders te vergelijken met de nazi's en de NSB, en andere insinuaties die hij ontleent aan de nog steeds zwaar beladen Tweede Wereldoorlog. Het dissen van kiezers is op zich al een symptoom van het feit, dat regenten zijn vergeten dat zij hun autoriteit ontlenen aan het volk. Dit is de basis van de democratie.

Schaap en de zijnen begrijpen niet dat Wilders- en Trump-achtige volksbewegingen verre van autocratisch, juist pal staan voor de volksdemocratie. We hebben inmiddels vastgesteld dat een democratisch bestel en een samenleving van vrije burgers alleen kan bestaat binnen de nationale orde. (Bron) Het gaat dus om een compleet verkeerde analyse van Schaap.

Het valt overigens niet uit te sluiten dat het wetenschappssausje en de waarschuwingen (voor onze eigen bestwil natuurlijk) een dekmantel zijn voor plat demoniseren voor de politieke tegenstanders. Er is maar een groot gevaar voor de rechtstaat en dat is het huidige cohort globalistisch denkende autocraten die hun gezag niet meer ontlenen aan de kiezers, maar aan hun klasse of het uiten van de politiek juiste mening.


Gerelateerd