maandag 5 september 2016

DE DUBBELE AGENDA VAN DE VVD

Mark Rutte wil de VVD nog een termijn leiden. Zijn partij heeft het liberalisme verraden. Zijn coalitie dient de belangen van de kiezers niet meer. Basisrechten zijn ondergeschikt gemaakt aan vijandige culturen. De nationale soevereiniteit is overgedragen aan de Brusselse imperialisten en de vijfde colonne van het Turkse kalifaat heeft vrij spel.

UPDATE: De VVD laat er geen gras over groeien en is begonnen met het uitdragen van de dubbele boodschap nog voor de campagne goed en wel begonnen is. Het idee is PVV-stemmers naar zich toe te trekken, terwijl de partij gewoon doorgaat met het neerzetten van pragmatisch-amoralistisch globalisme. Enerzijds hebben we dus Edith Schippers die in de Schoo-lezing van gisteren PVV-stemmers paait met de verdediging van verlichtingswaarden (bron): "We moeten een vrijheidscoalitie vormen tegen de politieke islam". Anderzijds wordt via Trouw een VVD-senator opgevoerd, die zogenaamd op eigen titel spreekt, maar wel een stuk propaganda neerzet tegen Wilders en de PVV waar Joseph Goebbels jaloers op was geworden. (Bron) (Update: VVD-senator/filosoof blijkt D66 ex dijkgraaf/hereboer). Joost  Niemoller heeft er een uitstekend commentaar aan besteed waar niets aan valt toe te voegen (bron), behalve dat democratisch gehalte NIET de essentie is van fascistisch gevaar. Evenmin als het waarschuwen voor een clear and present danger! Door zo'n fout in de analyse weet je dat de man geen filosoof is, maar een speculant. Maar dat terzijde. En dan hebben we Mark Rutte zelf die in de afgelopen 4 jaar niets heeft gedaan om de vijandelijke cultuur van de politieke islam te neutraliseren. We mogen dan ook gerust aannemen dat hij ook de komende periode zal doorgaan met offeren van Westerse waarden op het altaar van de eurocraten en multiculturalisten. Update: geheel on kjoe is daar Halbe...hij wil niet meer met de PVV regeren.

4 sep. 2016


'SORRY' VAN MARK RUTTE KOMT UIT EEN MANAGEMENTBOEK 


Theodor Holman legt in bovenstaande column uit waarom het 'sorry' van Mark Rutte geen betekenis heeft. Hij heeft gelijk! Sorry is voldoende in het sociale verkeer wanneer je per ongeluk op iemands tenen gaat staan. Sorry is niet voor dik betaalde managers of regenten die tekort schieten in hun verantwoordelijkheid. In Amerika gaat dat zo: na een publiekelijke biecht, erkenning van fouten en oprechte spijt, zweert de zondaar beterschap is het volk misschien bereid te vergeven. Mark Ruttes en passante 'sorry' komt uit een management bestseller waar de schrijver in hoofdstuk 3 adviseert om foute fabrieksexemplaren zonder morren terug te nemen; als je slim bent sleur je er ook nog een PR-coup uit door jezelf publiekelijk op de borst te rammen als een autodealer die zweert echt alleen occasions te verkopen van ouwe vrouwtjes.

De fouten van Mark Rutte zijn niet van het gehalte van gewone managers en regenten. Ze reiken zelfs ver boven het niveau van enormiteiten uit als de Betuweroute en de Noord-Zuidlijn. Want wat is het nut en doel van de overheid in een democratische rechtstaat? Ten eerste het verdedigen van de rechten van de bevolking. Daarmee bedoelen we niet alleen de wettelijke rechten, maar vooral de morele rechten: leven, vrijheid en eigendom. Daaronder begrepen zijn de fysieke veiligheid van de bevolking en de verdediging van de jurisdictie, de landsgrenzen.

Niet alleen heeft dit cohort regenten deze basistaken nagelaten te verdedigen. Ze hebben ook het sociaal contract met de kiezers verbroken door de belangen van buitenlandse groepen en machthebbers boven de belangen van de Nederlandse burgers te stellen. Het sociaal contract is een kwestie die bevochten zal moeten worden tussen de kiezers en de kandidaat-volksvertegenwoordigers. Maar het onderliggende verraad van de veiligheid, met name de rechten van vrouwen en kinderen, is een halszaak die Rutte en zijn consorten politiek te kop hoort te kosten.

Rutte, de leden van zijn kabinet en de EU-globalisten horen voor een tribunaal verantwoording af te leggen voor hun volksverraad. In plaats daarvan zien we een vlucht naar voren. Niet alleen Mark Rutte gaat gewoon weer op als lijsttrekker van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, ook de sloper van het Europese continent -- Angela Merkel -- wil nog weer een termijn de Duitse burgers vertegenwoordigen en daarmee leiding geven aan de eurocratie.

Dit tekent de kloof tussen de kiezers en de regentenklasse. Ze hebben geen last van de negatieve gevolgen van hun politiek. Als je aan de grachtengordel woont of in de groene buitenwijken is de confrontatie met de realiteit waarin burgers leven, redelijk beperkt. Maar er zijn nog andere, mentale oorzaken aan te wijzen. De globalistische elite heeft zichzelf aangesteld als feilloze wereldleiders. Ze leven in een gesloten kliek waar andere meningen niet doordringen, gewoon omdat ze die buiten de morele orde hebben verklaard.

Voor hen zijn dissidenten 'extreem rechtse' populisten, agenten van Poetin, die met hun rug naar de wereld staan, en terugverlangen naar 1950. De regerende en de media-eliten hebben van tegensprekers stro- en boemannen gemaakt naar wiens kritiek ze niet hoeven luisteren. Tegenspraak is niet alleen verdacht, het is moreel verwerpelijk. En als dissent verwerpelijk is, is criminalisering niet meer ver weg. Je bent niet ver meer verwijderd van de Sovjet Unie en de goelags die we dachten achter ons te hebben gelaten.

We zullen er in een volgende posting dieper op ingaan en hoe hiermee om  te gaan. Als Mark Rutte denkt dat 'sorry' een streep kan zetten onder zijn fouten en misstappen van de afgelopen vier jaar, dan schetst hij precies de gapende kloof tussen realiteit en zijn beleving daarvan, vanachter zijn bureau in het Haagsche ivoren toren. Er is een woord voor mensen die gescheiden leven van de realiteit: in de volksmond heet dat gewoon krankzinnig.


Gerelateerd