dinsdag 30 mei 2017

DUITSE MINISTER: DEMOCRATIE ONDERGESCHIKT AAN INTERNATIONALE ORDE

In de Verenigde Staten en over heel Europa maakt nationalisme (nationisme) een heropleving door. Maar het is niet de virulente, etnische variant uit de vorige eeuwen die natie opzette tegen natie. Patriottisme 2.0 is geworteld in Westerse waarden, zoals individuele rechten en democractie. Maar wat biedt het nieuwe nationalisme dat globalisme nooit zal kunnen geven?

UPDATE: Nadat de Amerikaanse president Trump wat stekelige opmerkingen uitwisselde met de Duitse kanselier Angela Merkel gedurende het weekend na de NAVO-top in Brussel en de G7 in Sicilie (meer), legt de Duitse MinBuZa hierboven uit waarom globalisten een gevaar zijn voor vrijheid en democratie. Laten we zijn woorden even vertalen in principiele termen.
De individuele rechten van Amerikanen en de belangen van hun democratisch gekozen regering zijn ondergeschikt aan de collectieve belangen van de internationale orde. Met andere woorden, de som van de belangen van de internationale orde wegen zwaarder dan de rechten en de democratische belangen van de regering. 
Denk daar maar eens over na. Deze totalitairen zijn een direct gevaar voor de democratische orde. Alsof ze de woorden van de Duitse MinBuZa concreet wilden maken, heeft onze senaat vandaag besloten dat de belangen van de EU zwaarder wegen dan onze exercitie in directe democratie.

Daar blijft het niet bij. Het Duitse blad, Der Spiegel roept vandaag op tot de omverwerping van de democratisch totstand gekomen regering van Donald Trump in de Verenigde Staten van Amerika.

De mentaliteit aan de wortel van deze uitspraken is dezelfde als we zien bij andere totalitaire regimes: 'onze collectieve, superieure idealen wegen zwaarder dan jouw rechten als individu en de belangen van jouw democratisch gekozen regering; om die idealen te bereiken is het gebruik van geweld gerechtvaardigd'. Zo, nu weet je waar we mee te maken hebben. De vrije wereld is in groot gevaar!
29 nov. 2016


WAT IS EEN GLOBALIST? 
Sep 16, 2016 Lauren Southern van TheRebel.media @TheRebelMedia duidt globalisme versus nationalisme. 

UPDATE: Globalisten zijn er dol op nationalisten af te schilderen als racisten, nazi's of erger (als ze een meer demoniserende gelijkenis konden vinden) (hier een sterk staaltje in de NRC). Feit is, dat juist de globalisten de vijand zijn van vrijheid en democratie. De globalisten zijn de nieuwe feodalen die het volk willen reduceren tot vee, om ze uit te buiten om hun corporatieve producten te kopen, hun waardeloze geld uit te geven en hun lege, goede bedoelingen te bejubelen. In de laatste jaren hebben we klassiek liberalisme zien verworden tot collectivistisch linksisme, en daarna van democratisch naar onverholen autocratisch en autoritair. De nieuwe nationalisten of Trumpisten, verre van de voorhoede van de nieuwe nazipartij. zijn juist wat liberalen voorheen waren, de hoeders van vrijheid, zelfbeschikking en democratie.


20 aug. 2016

DEMOCRATIE VEREIST EEN NATIONALE STAATPatriottisme 2.0 is gebaseerd op verlichtingswaarden.

Terwijl nationalisme aan kracht wint in de strijd tegen de valse lokroep van het globalisme, moeten we de vraag beantwoorden waarom een mondiale wereldregering niet zou werken. Want wat let je? Het enige dat je hoeft te doen is het vergroten van het territorium, zoals in het geval van de EU door de nationale staat te extrapoleren naar supranationaal niveau. De Verenigde Naties ontwikkelt internationale jurisprudentie en biedt bescherming bij oorlogen en rampen. De VS, Duitsland en Rusland zijn voorbeelden van succesvolle federale staten. Dus waarom zou een regering op wereldschaal niet werken?

Dat ligt aan de principes waar je vanuit gaat en aan welke criteria een menswaardige regering moet voldoen. Om de vraag te beantwoorden moeten we terug naar de bron, naar de primaire eenheid, naar de kleinste, autonome minderheid: het individu. Voor het overleden van het individu is de mondiale wereld de slechtst denkbare omgeving. De mens is kwetsbaar. Anderzijds is hij een vrije geest die alleen kan overleden dankzij zijn hersenkracht. Dat vereist een fijne balans tussen vrijheid en veiligheid.

Geschiedenis en ervaring hebben ons geleerd dat de liberaal-democratie het optimale model is, dat zowel potentieel maximale vrijheid biedt, als ook de basale veiligheid die we nodig hebben om morele en juridische rechten te beschermen. 

Hoe nu is een gemiddeld Westers land georganiseerd? De individuele burger gaat naar de stembus om zijn afgevaardigde te kiezen voor parlement, regering of oppositie. Het resultaat is een machtsbalans die ervoor zorgt dat er niet een meerderheid permanent de rechten van een minderheid kan schenden. 

Globalisme breekt met dit model vanuit de wortels van de democratie, vanuit de individuele burger (in het Engelse taalgebied spreekt men van 'grassroots'). Maar daar blijft het niet bij. Het is regentschap van boven naar beneden. Het is per definitie een vorm van tirannie. De EU bijvoorbeeld is geen organisatie die gevoed wordt vanuit de individuele kiezer. Het is een organisatie van regeringen. 

Dit is niet de definitie van zelfbestuur (wat democratie in de ware zin eigenlijk betekent). Je kunt er natuurlijk een parlement aan toevoegen en dat van tijd tot tijd om een advies vragen, maar daarmee is het nog geen organisatie vanuit de wortels, vanuit de grassroots. Het werkt van boven naar beneden, niet van beneden naar boven zoals hoort in een democratisch bestel. 

Onbewust heeft Mark Rutte het zelf laatst goed uitgelegd, toen hij zich beklaagde over het referendum over de Oekraine. Hij zei dat de kiezers in een enkel land niet de rest van de lidstaten in gijzeling mogen houden. En dat is dus precies waarom democratie en een supranationale regering niet samengaan. 

Het kan niet werken in democratische zin omdat er een inherente contradictie is. De afstand tussen de individuele kiezer en de supranationale regering is te groot geworden. De kiezer ervaart het niet meer als zelfbestuur.

Een beperkte afstand -- zeg van een parlement of een kiescollege -- is acceptabel. Maar een regering die 2-3 bestuurslagen verwijderd is van de kiezer, dient niet meer de belangen van die kiezer, maar van een groter collectief. De band tussen kiezer en gekozene is verbroken. 

De VS is niet organisch gegroeid zoals de EU. Het federale land is gesticht door de meest briljante geesten in de geschiedenis van de staatkunde. Dit is niet de plaats om daarover in detail te treden, maar de deling der machten is ongelooflijk fijn verdeeld in het systeem van de VS. En de sterke band tussen kiezer en vertegenwoordiger blijft bestaan, ook binnen het federale systeem. Maar ook voor de VS geldt dat macht corrumpeert.

Hoewel sommige eurocraten de Verenigde Staten van Amerika graag ophouden als geslaagd federaal model, is de EU fundamenteel anders georganiseerd. De eurocraten hadden de mogelijkheid de weeffout te herstellen met de afgestemde Grondwet, of zelfs nog daarna, met het Verdrag van Lissabon. Ze hebben die kans niet genomen. 

Mensenrechten zijn een eigenschap van individuen. Rechten vereisen wetten. Wetten vereisen een jusrisdictie. Wetten (en dus rechten) vereisen dus een territoriale handhaving. 

We zouden natuurlijk een supra-supranationale organisatie van federale staten kunnen bouwen met een mondiale politiemacht en een mondiaal hof. Maar hoe zouden die moeten worden gekozen? Op het niveau van de individuele kiezer is dat niet te doen; je moet een trapsgewijs systeem opzetten. Maar dat betetekent, dat het top down is, niet van de grassroots naar boven. 

Nog beangstigender is, is dat een wereldregering een bestuursmonopolie is. Vluchten kan niet meer. Je bent nergens veilig voor de tentakels van de mondiale tirannie, zou die -- God verhoede het -- ooit totstand komen. Zelfs de aartsvader van de reactionaire, neo-feodalisme Emmanuel Kant had de oprechtheid daarop te wijzen.

Eerste posting op 18 sep. 2016


English edition.


NIEUW: HOW THE GLOBALIST ELITE CARES FOR ITSELFGerelateerd