maandag 11 juli 2016

PATRIOTTISME 2.0: SOEVEREINITEIT EN VRIJHANDEL

De wereld is fundamenteel veranderd. De economie stagneert. De regerende eliten dienen alleen hun eigen belangen. Ze beginnen langzaam in te zien wat ze hebben aangericht. De vraag, wat moeten we aan met het 'precariaat' stond hoog op de agenda van Bilderberg 2016. De globalisten zijn als de dood voor het nieuwe proletariaat. 

UPDATE: De Britse europarlementarier Dan Hannan probeert te begrijpen wat de opstand van de ongewassenen heeft veroorzaakt aan zijn kant van de Noordzee. De eerste reden is volgens hem migratie. De tweede reden zijn de bailouts. En de derde, de oorlog in Irak. (Source) Het is best mogelijk dat de impact daarvan in het VK groter is geweest dan elders. En het is evident dat de vluchtelingencrisis en ISIS deels zijn terug te voeren op die oorlog. Maar zoals Donald Trump heel goed heeft begrepen, is het centrale thema dat alle andere aanklachten versterkt, de deplorabele staat van de economie. Dat verandert wel weer, maar aanpassing heeft tijd nodig. 

Realiteit

Een groot deel (zo niet alles) is terug te voeren op slechte filosofie. De economie is geen maakbaar onderdeel van regeringsbeleid. Dat kan ook helemaal niet als je begrijpt wat welvaart en waardencreatie is. Meer beleid, meer regels, meer manipulatie helpt niet. Integendeel. Het verergert de zaak. In hun ijdele arrogantie zijn de regenten vergeten dat welvaart een bijproduct is van vrijheid. Precies het tegenovergestelde dus van wat zij doen. Overheden hoeven helemaal niets te doen. Ze moeten juist een stap opzij zetten. 

Nationalisme

De regerende eliten hebben zich vastgekletst in hun eigen propaganda. De opstandige boerenbevolking zijn 'kruideniers' en 'little Englanders' of in het geval van de VS hillbillies die zich vastklampen aan hun bijbels en guns. In Nederland staan we met onze vinger in de dijk en onze rug naar de wereld. De globalisten hebben een karakatuur gemaakt van patriottisme 2.0 waarbij de beschuldiging van protectionisme dan snel gemaakt is. We moeten onze doelen duidelijk stellen, anders gaan we het valse beeld straks zelf nog geloven.

Democratie

Waar het in brede zin om gaat is democratie. Het is duidelijk geworden dat in het geval van de EU democratie niet meer te organiseren is binnen een rijk dat alleen de belangen van regenten dient. De relatie tussen regering en kiezers is verbroken. De elite heeft zich losgemaakt van de bron van hun gezag en macht, het volk. De EU is inherent niet in staat om zichzelf te veranderen, van een platform van autocraten, naar een Jeffersoonse democratie. Het zit niet in het filosofische DNA van de EU. 

Handel

Verre van kleingeestig nationalisme willen patriotten 2.0 nationale zelfbeschikking. En vanuit een positie van nationale soevereiniteit, vrijhandel drijven met de rest van de wereld op bilaterale basis, zoals nu al gebeurt in het VK na Brexit. Het ene na het andere land meldt zich aan voor een handelsovereenkomst. En zo hoort het. Precies wat Donald Trump heeft voorgesteld aan zijn kant van de Atlantische Oceaan. Mensen drijven handel, niet regeringen!7 juni 2016

ECONOMISCHE CRISIS CREEERT  'GEVAARLIJKE KLASSE'Het precariaat is een 'gevaarlijke klasse' die gevoelig is voor politiek extremisme. 

Ondanks dat Obama en de regerende klassen nu al jaren roepen dat de economie verbetert, kan iedereen zien dat die in realiteit gestagneerd is. Dat komt door de progressieve globalisten die de EU en de VS runnen, de euro, overregulering en een aantal andere redenen. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft gezworen van koers te veranderen op het gebied van handel, energie en investeringen. (Source) Of dat voldoende is valt te bezien. Maar er is een ander aspect aan de economische malaise dat buiten gezichtsveld is gebleven. Tot iemand het onderwerp van het nieuwe proletariaat op de agenda zette van Bilderberg 2016. (MEER)


Gerelateerd