donderdag 7 juli 2016

CULTUURSNOBBISME EN DE WAARDEN VAN RECHTS

Het is gemakkelijk om te denken dat kunst en cultuur het doel zijn van een goede beschaving. Maar afgezien van techniek, zijn muziek en beeldende kunst uiteindelijk de neerslag van een aantal abstracte waarden die bepalen wie we zijn als individu en als natie. Niet andersom. 

Niets ten nadele van de onvolprezen Cecilia Bartoli, maar je gaat bijna denken dat 18e eeuwse pop verplicht is je rechts wil zijn. Dat is natuurlijk larie. Links versus rechts gaat over waarden. Oud rechts ging over blinde conventies, sociale klassen en law & order. Oud links ging over arbeidersverheffing en emancipatie. Tegenwoordig zijn de rollen precies omgedraaid. Nieuw links gaat over regressie en de vernietiging van beschaving: van Westerse waarden, zoals de rechten van vrouwen op hun integriteit en aanvallen op simpele kindercultuur in sprookjes en Zwarte Piet; oorlog tegen zelfontplooiing en welvaart, met een niet-aflatend beroep op ons misplaatste schuldgevoel en op onze menslievendheid. Nieuw rechts gaat over verloren, maar onveranderlijke waarden zoals vrijheid, zelfverdediging, individualisme en zelfbeschikking. En over helden die ondanks tegenslag en tegenwerking hun eigen weg gingen of vochten tegen vijanden van de vrijheid. En over nieuwe kansen voor naties die zich losmaken van het verstikkende anker van de Europese Unie. Onlangs besloten de Britten hun eigen weg te gaan. Naar het zich laat aanzien, wordt Nexit inzet van de verkiezingen in 2017.

Alle respetc voor de muziekkeuze van Baudet, maar we gaan geen links-intellectueel snobbisme vervangen door rechts-intellectueel snobbisme. In kunst is traditioneel of modern niet het beoordelingscriterium. Sociale klasse is dat evenmin. We beoordelen kunst op de waarden die het vertegenwoordigt. Bij de individuele mens gaat het gaat om het om de waarden die hij kiest, of hij die centraal stelt en ze verdedigt tegen de postmoderne trollen en orks die altijd wel ergens een rel of een veldslag weten te vinden om onze weerbaarheid te testen.
.H/t @Mindlifterss @buffbro1
Gerelateerd