zondag 5 juni 2016

MOSLIMTERREUR TEGEN LIBERALE EN EX MOSLIMS

De Westerse burger is een gelukkig mens! Overheden doen er alles aan om ons te beschermen tegen de vreselijke gevolgen van haatpraat op Facebook en Twitter. Nederlandse volksvertegenwoordigers staan pal voor ons absolute, grondwettelijke en morele recht op de vrijheid van godsdienst. What could go wrong? 

UPDATE: We nemen duizenden vluchtelingen uit het Midden Oosten op omdat hun recht op leven en vrijheid in gevaar is. Onder die migranten bevinden zich hun beulen. Het gevolg is dat vrouwen, christenen en andere minderheden nu in gevaar zijn terwijl ze hier juist asiel zoeken. In de praktijk van alle dag zie je hetzelfde gebeuren. Linkse Nederlanders denken dat ze migranten een dienst bewijzen door radicale moslims te beschermen en te steunen. Het gevolg: de rechten van liberale moslims en ex-moslims worden bedreigd en niemand wordt wordt wakker uit zijn goedbedoelde waan. Behalve Geert Wilders, die zelf vervolgd wordt. Dat de rechten van deze Tunesische en haar kinderen nu in gevaar zijn, is het directe gevolg van de overheid en politiek die liever haar onderdrukkers steunen!

1 juni 2016

TWEEDE KAMER STRIJDT VOOR SLUIPISLAMISERING 


De afgelopen dagen werd bekend dat er een aantal nieuwe wetten en regels in de maak zijn, die erop gericht zijn om ons te beschermen tegen online haatpraat en om ons recht op godsdienstvrijheid te garanderen. Tenminste, dat is hoe deze goedwillende regenten het framen. In realiteit is het doel om de vrijheid van meningsuiting verder te beperken. Nationaal kunnen we niet meer zoveel sinds de EU wet- en regelgeving heeft overgenomen. Toch hebben onze nationale volksvertegenwoordigers het bestaan een compleet overbodige symboolmotie aan te nemen om "godsdienstvrijheid" te garanderen. Die motie kwam niet van de SGP of het CDA, maar van de PvdA en van D66. Dan weet je al dat het niet pluis is. 
Als keurige onderdanen van de EU moeten we, net als ten tijde van de Sovjet Unie, de berichten eerst hertalen om ze te kunnen snappen. Wet- en regelgeving mag nooit gericht zijn op een specieke groep, want dat is discriminatie. Het moet dus zichtbaar gebeuren en over de hele linie. Er is bijvoorbeeld niks tegen integraalhelmen, maar het doel van de maatregel was gericht tegen islamitische gezichtbedekkers. De goede verstaander begrijpt dus dat de motie van Marcouch en Sjoerdsma gericht is om de islam te beschermen en van moslims een beschermde menssoort te maken. Moslims begrijpen heel goed wat het doel is van de schijnvertoning. De geste is overbodig omdat godsdienstvrijheid al is gegarandeerd in de grondwet. Maar daar blijft het niet bij.

De ongekozen EU Commissie van regeringsleiders heeft gisteren een gedragscode uitgegeven, waaronder begrepen wordt de bestrijding van het verspreiden van "online illegale haatpraat"; de code werd samen ontwikkeld met Facebook, Twitter, YouTube en Microsoft. Daders krijgen het stempel, crimineel. Maar nog heeft meest onheilspellend is dat de techbedrijven zullen worden ingezet voor de verspreiding van wat het best begrepen kan worden als "onafhankelijke contrapropaganda". Het is onbekend welke vorm dat gaat aannemen, maar we herkennen het, als we het zien. Wordt vervolgd. Het initiatief is al verworpen als "Orwellian" door europarlementariers en groepen ter bescherming van digitale vrijheid, die zich al hebben teruggetroken uit overleg met de Commissie. (Meer)

Vorig jaar september werd de Duitse regeringsleider Angela Merkel al betrapt toen ze Mark Zuckerberg van Facebook aansprak op "haatpraat", waarop hij antwoordde, "We need to do some work".

Hoe moeten we deze ontwikkelingen nu duiden? In de video "HOE SHARIA DE WERELD VEROVERT" (bron) zien we dat Majoor Stephen Coughlin, onderzoeker op het gebied van de Islamitische wet (sharia) uitlegt hoe Islamitische landen, verenigd in de Organisatie voor Islamitische Cooperatie (OIC) samenspannen met regeringsleiders om Westerse bevolkingen te dwingen zich te onderwerpen aan de islamitische wet. No kidding!

Om het mechanisme te begrijpen moeten we vrij diepgaande kennis hebben van de aard van de islam. Ook moeten we weten dat de definities van bepaalde woorden anders worden opgevat dan we in het Westen gewend zijn. Racisme bijvoorbeeld, is islamofobie (hetgeen weer geen irrationele angst betekent, maar ongefundeerde haat). Smaad is geen juridisch begrip maar een belediging, hetgeen begrepen wordt als de schending van islamitische belangen.

De strategische besissing werd neergelegd in het zogenaamde 10-jarenplan: regeringsleiders moeten ertoe gebracht worden dat ze zelf ("met hun eigen hand", dus vrijwillig) de vrijheid van meningsuiting ondermijnen door (Westerse) rechten ondergeschikt te maken aan het islamitische concept van smaad. Dit kan door gebruik van groepsdruk en schamen (peer pressure and shaming), ofwel, politieke correctheid. Maar waar mogelijk wordt het plan ook op juridisch niveau afgedwongen. 

Het lijkt misschien vergezocht en een samenzweringtheorie, maar de motie Marchouch en Sjoerdsma, en de Gedragscode van de Europese Commissie ter bestrijding van online illegale haatpraat moeten we zien in het licht van het 10-jarenplan. Het valt niet uit te sluiten dat naieve, postmoderne regenten zich niet eens bewust zijn dat ze als pionnen worden gebruikt om zwaar bevochten Westerse waarden te vernietigen. Linkse journo's en activisten werken er graag aan mee. Het gaat ze zelfs nog lang niet ver genoeg! (Bron)


Gerelateerd