maandag 30 mei 2016

DISSENDE POLITICI GEVAAR VOOR DE RECHTSTAAT

De internationale klassenstrijd tussen de globalistische regentenklasse en "de mensen in het land" dreigt met orkaankracht het Westelijk halfrond te overspoelen. De vrijheid en de rechtstaat zijn in gevaar. Regenten zien kiezers steeds vaker als een hinderlijk obstakel.

Het dissen van kiezers door de premier is niet zomaar wat gescheld. Dieptepunt is de denigrerende term Tokkies voor burgers die hem niet aanstaan. Het is niet zo onschuldig als het op het eerste gezicht lijkt. Het toont aan dat Rutte geen respect heeft voor de bron van zijn gezag, de kiezers. Het parlement is ons hoogste orgaan omdat dit instituut de demos, het volk vertegenwoordigt (demos, als in democratie). In de VS is de backlash al begonnen met de Trump opstand.

Pomo ass Thomas von der Dunk Jr, zelf onderdeel van de deugende opperklasse, schrijft gisteren in een stukkie in de azijnbode (bron) een aanklacht tegen wat hij noemt, het "neoliberalisme".
"Door de noden van grote delen van de bevolking steselmatig te negeren, heeft de zittende beleidselite de tegenkrachten opgeroepen die nu overal de beschaafde naoorlogse democratische consensus op de proef stellen."
Met "neoliberalisme" bedoelen socialisten het corporatistische aspect van de globalisering. Het heeft niets te maken met individuele ondernemers of met kapitalisme: het is grootbedrijf in dienst van machthebbers. Met andere woorden, fascisme volgens de definitie van Mussolini.

Von der Dunk grijpt uitsluitend naar de economische gevolgen van het globalisme. Globalisme leidt inderdaad tot economische stagnatie, het verplaatsen van productie naar lage-loonlanden en dislocatie van grondstoffen. maar het probleem zit veel dieper en is fundamenteler.

Met het huidige cohort politici wreekt zich, dat het individualisme is verlaten. Het individu is de kleinst mogelijke, zelfstandig functionerende eenheid. Democratie is geboren uit het individu; niet uit de groep. Democratie -- zelfbestuur -- kun je alleen organiseren van beneden naar boven (bottom up); niet van boven naar beneden (top down), zoals in autocratische systemen als internationalisme (of de politieke islam) het geval is.

Toen de Westerse democratie nog nationaal was georganiseerd, was de losgezongenheid van het individu beperkt tot een impliciete fout in het denken van socialisten en etatische conservatieven. Maar nu de globalisering meer vorm begint te krijgen, gaat de systeemfout zich wreken. Het begint klein, op intuitief niveau, met wrijving tussen autoritaire dorpspotentaten en burgers die maar hebben te slikken, zoals in Ede.

Het dissen van kiezers door regenten is ergerlijk. Maar het is slechts een tussenfase naar een sinister eindstation. Dat moment is niet ver meer weg. Politici dienen de belangen van hun kiezers niet meer. Niet alleen, omdat ze hen niet meer erkennen als de bron van hun gezag; ze hebben ook daadwerkelijk andere belangen. Zodra kiezers die belangen direct gaan schaden, zullen ze het electoraat tot 'vijand' gaan verklaren.

Regenten worden zelden geconfronteerd met de gevolgen van hun beleid. Die slaan neer op de meest kwetsbaren; niet in de laatste plaats op nieuwkomers die nog een bestaan moeten opbouwen en autochtonen wiens banen en woonwijken worden weggesaneerd. Zelfs de goedbedoelde verhoging van het minimumloon gaat ten koste van juist de laagbetaalde banen.
Globalisme kan niet werken, omdat het een top down systeem is. Het is dus inherent anti-democratisch, anti de kiezers en anti het individu. Het dient te belangen van de bovenlaag, de elite en de machthebbers.
Globalisten ontlenen hun gezag, niet aan de kiezer zoals het hoort in een democratie, maar aan een hogere instantie, de EU of aan de VN, of een of ander schimmig instituut van de nieuwe wereldorde; maar in de praktijk ontlenen ze hun gezag gewoon aan zichzelf als klasse. We leven in een oligarchie.

Omdat deze oligarchie niet gecontroleerd wordt, vinden er geen correcties meer plaats. Je ziet het aan het doorvoeren van de visumdeal met Turkije, die onder democratisch bestuur onbestaanbaar zou zijn geweest. (Tweet) Of aan het geval van de commissaris van de koning in Brabant die  op eigen gezag (?) vluchtelingenenquota invoert. (Tweet) Het zijn zomaar twee voorbeelden, deze gevallen zijn aan de orde van de dag.

Met de vloedgolf van de Trumprevolutie die zich nu over de VS verspreid, begint het de regenten ook hier wat warm onder de boord te worden. Links heeft meer politiek gevoel dan rechts en wordt daarom als eerste wakker. Zie de brandbrief van Von der Dunk. De economische gevolgen van het globalisme voor de middenklasse is maar een terrein waarop het globalisme terugslaat.

De liberalen staan nog steeds verdwaasd te kijken what hit them. Er is meer loos dan alleen wat protesten en verzet van "xenofobe, extremistisch-nationalistische" Tokkies. De "electore orkaankracht" van Von der Dunk is symptomatisch voor wat er kan gebeuren als je ongecontroleerd door de realiteit een groepsbelang nastreeft tegen de wil van de individuele kiezers.

Het systeem waarbinnen democratie zich sinds de Verlichting heeft kunnen ontwikkelen, noemen we vrijheid. En dat is precies wat er op dit moment op het spel staat. We moeten goed beseffen dat de kern van vrijheid is, dat regenten zich uitsluitend binnen een bepaalde bandbreedte van wet en gezag mogen begeven.

En die grens wordt uiteindelijk bewaakt door woedend plebs met hooivorken op barricades die bereid zijn vrijheid te verdedigen als het erop aankomt!Gerelateerd