dinsdag 28 juni 2016

BREXIT: FARAGE WIL VRIJHANDELSAKKOORD

Het Britse referendum over Brexit werd op 23 juni gehouden. Aansluiting bij de EU was onderwerp van verwoed debat in het land, maar met name in de Tory Party sinds het VK lid werd van de EEG in 1973. Na de leugens over federalisering willen de Britten ervan af. Meer over Brexit op Pomonews.com 

UPDATE: UKIP's Nigel Farage heeft vandaag in een speech in Brussel een oproep gedaan voor een importbelastingvrije overeenkomst tussen het VK en de EU. Een dergelijke deal waar beide partijen elkaars goederen geen importtarieven opleggen, is inderdaad bijzonder zinvol. Het zou een enorme overwinning zijn voor vrijheid. Dit is wat vrijhandel hoort te zijn. En niet wat Frau Merkel nou weer roept (zie tweet hieronder): handel in ruil voor afhankelijkheid. De globalisten snappen er echt niets van! Ze grijpen iedere kans aan om handel te gebruiken als ruilmiddel voor meer macht voor de heersende klasse.

De eurocraten en hun cheerleaders hoeven maar een simpele vraag te beantwoorden:
Waarom is het concentreren van macht in de handen van een supranationele elite een goed ding? 
Waarschijnlijk zullen ze die vraag niet kunnen beantwoorden. Maar dat is dus in essentie waar globalisering om draait.

27 juni 2016


(ANALYSE) #BREXIT EN WAT NU? 
Jun 25, 2016 Brexit: Aftermath | Paul Joseph Watson and Stefan Molyneux.

Daags na Project Fear, begon Project Wraak en Project Tweede Referendum. De vroegere voorvechters van het volk ontpopten zich binnen een jaar tijd als de bestrijders van het volk. Velen vragen zich af of deze pagina uit de linkse Guardian misschien satire is. Opvallend weinig mensen durven het antwoord te geven.

Filosofisch gesproken zitten we diep in de shit. De EU is een Machiavelliaans, neo-feodaal project aangevuld met wat morele dekking om de gewetens van de altruisten te sussen. Het gaat om een staatsorde met als verheffend doel, vrede en gelijkheid. Helaas zijn dit schijnwaarden, omdat beide leiden tot nihilisme.

Als Brexit de rechten van iemand zou aantasten, zouden de Remainers gelijk hebben. Maar dat is niet het geval. De claim van de globalisten dat Brexit de economie zal verrampeneren, kan pas op de langere termijn worden vastgesteld.

Globalisten zijn per definitie collectivisten met als werkgebied, complete nationale staten. Ze hebben een specifiek soort moraliteit: trouw aan de groep komt voor iedere andere waarde. Dit verklaart de vijandigheid jegens de Britten die nu worden gezien als afvalligen. Net als de mafia stellen ze verraders tot voorbeeld om toekomstige rebellen af te schrikken. En het doel heiligt de middelen.

Het hoogste goed voor deze globalisten is fatsoenlijk beheer van het domein. Op de internationale elitescholen die ze bezoeken wordt dat "Good Governance" genoemd. Zolang het Duitse en Franse vee gelijk wordt behandeld en niet met elkaar op de vuist gaat, maakt niemand zich druk om ouderwetse waarden, zoals soevereiniteit, zelfbeschikking en meer van die nonsens.

Het idee dat een regering het volk moet dienen of verbindende waarden als vrijheid moet handhaven, is vloeken in de kerk voor deze pragmatische middelmanagers.

Zulke waarden moeten ook in eerste instantie komen van het volk zelf. Je kunt die niet van bovenaf opleggen. Brexit is een goed begin. We moeten nu werken aan de vrijheidscultuur in ons eigen land.

Onze opponenten zullen democratisch genomen besluiten moeten accepteren, anders horen ze niet thuis in een democratie.

Globalisten hebben gemakkelijk praten. Ze hoeven niet te leven met de gevolgen van hun beleid: vijandige moslims in de wijken, een stagnerende economie en lonen onder druk van laagbetaalde migranten. Hun jobs en emolumenten in financiele instituties, die met publiek geld omhoog worden gehouden, zijn veiliggesteld in de nieuwe wereldorde.

Corporatisme en staatskapitalisme zijn het economische model van het globalisme. De eurocraten hebben een kastensysteem ontworpen dat vooral in hun voordeel werkt. De middenklasse betaalt de rekening.

Het VK zal zich losmaken uit de EU in een proces dat wel twee jaar kan gaan duren. Alle rottigheid die er in de tussentijd gebeurt, zullen de eurocraten toeschrijven aan Brexit. Het centrale thema is immigratie. Om die reden spelen ze voortdurend de rassenkaart.

We kunnen hier en nu afrekenen met een aantal leugens en mythen. Bijvoorbeeld dat er vrijwel direct Brexiters spijt hadden van hun stem. Britain Elects maakt korte metten met deze onzin:

Een andere leugen is het argument van de eurofielen dat het VK (of welk uittredend land dan ook) buiten de EU automatisch zal worden geconfronteerd met importheffingen. Belastingen worden geheven door regeringen. Het is geen natuurverschijnsel of zo. Dus importheffingen zijn de keuze van het land dat ze heft. Met andere woorden, het is aan de EU of ze de Britten willen straffen met deze handelsbelemmeringen. Maar gezien de wraakzucht van de middelmanagers in Brussel zal dat ongetwijfeld het geval zijn.

In het hoaxdepartment vinden we de online petitie voor een tweede referendum, dat al meer dan 3 miljoen handtekeningen zou hebben. Maar het blijkt dat de ondertekenaars voor een groot deel woonachtig zijn in uitheemse buitenplaatsen als het Vaticaan, Noord Korea en het onbewoonde Antarctica. Inmiddels verschenen er commentaren op het internet waaruit blijkt dat het om een grap gaat van 4Chan.
The BBC’s desperate shilling for Remain will come under increasing scrutiny as we exclusively reveal that the supposed ‘popular petition’ for a second referendum – wholly illegal and unworkable, and unprecedented in British history – is a prank by notorious sh*tposters 4 Chan. (Meer). 
De EU raad van regeringsleiders heeft inmiddels een speciale taskforce opgezet om de Britten los te snijden uit de federatie. De werkgroep wordt voorgezeten door niemand minder dan de Vlaamse topdiplomaat Didier Seeuws. Seeuws was de chef staf van Herman "Rumpie Pumpie" van Rompuy en is momenteel directeur Transport, Telecommunicatie en Energie. (Meer)


De man die Vote Leave heeft geleid, Boris "BoJo" Johnson en gedoodverfde opvolger van David Cameron, heeft vandaag een artikel geschreven in de Telegraph. In het stuk doet hij een verwoede poging de Remainers een olijktak aan te reiken. Maar hij zal nog een flinke dobber krijgen aan de 48 procent van de Britten die de slavenmentaliteit nu moet gaan ruilen voor die van vrije mensen.

De mafioso van de EU, Guy Verhofstadt zit de Schotten op te stoken om de onafhankelijkheid uit te roepen en zich weer aan te sluiten bij de EU. De socialistische Schotten die voor hun uitkeringen afhankelijk zijn van het zuiden hebben voor een groot deel Remain gestemd. Ze willen proberen Brexit tegen te houden, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen ze daarin falen.14 juni 2016


RUTTE: WAAROM EU EN DEMOCRATIE NIET SAMENGAAN


Ongemerkt maakt Rutte hier precies het argument waarom democratie niet werkt op supranationaal niveau. Kiezers in een land kunnen aan de overige lidstaten het beleid dicteren. Niemand is meer vrij om een richting uit te zetten. Je moet het om die reden dus ook gewoon niet willen. Daarom gauw exit met deze post-democratische eurodictatuur. 

13 juni 2016


UW MENING BOEIT "TOTAAL, TOTAAL, TOTAAL" NIET


Premier Mark Rutte is 'totaal tegen referenda' en al helemaal als die gaan over afspraken tussen meerdere landen. Dat zei de premier vanmorgen in een Ridderzaal vol met EU-lidstaatparlementariërs over het Nederlandse referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.Rutte sprak over het Nederlandse EU-voorzitterschap dat op zijn einde loopt en beantwoordde vragen. De premier noemde de uitslag van het referendum ,,desastreus'' en zei dat hij ,,totaal, totaal, totaal tegen referenda over multilaterale overeenkomsten'' is. Volgens Rutte ,,slaat het nergens op'' dat een land zo zijn wil oplegt aan de hele EU. Hij zei dat Nederland het referendum te danken heeft aan de ,,sociaaldemocraten'' van zijn ,,geliefde coalitiepartner'' de PvdA. Of Nederland het verdrag gaat ratificeren, staat volgens Rutte nog niet vast. 

(...)  de keus om de uitslag te accepteren of te negeren, ligt 100% bij het kabinet. Wij gaan met niemand om de tafel. Desalniettemin riepen Koenders en Rutte in april dat ze 'in gesprek willen' met de tegenstemmers om 'achter hun motieven te komen'. Welnu. Als Mark en Bertje zo graag willen weten wat die dik 2,5 miljoen kiezers heeft bewogen om tegen te stemmen, dan laten we ze dat toch gewoon netjes weten? De uitslag van het referendum wordt besproken tijdens de Europese Raad van 28 en 29 juni. Tot die tijd voeren Rutte en Koenders gesprekken met Brussel, Poroshenko en andere lidstaten, maar niet met de tegenstemmers. Dat hadden zij wel beloofd te doen. Daarom lijkt het ons verstandig dat iedereen de MinPres zélf laat weten wat hij/zij er van vindt. We hebben een voorbeeldbrief hieronder gezet. Die kun je uiteraard aanvullen of herschrijven, maar je kan natuurlijk ook je eigen brief schrijven. (Hou het wel een beetje netjes.) Onze voorbeeldbrief is HIERRR in .docx te downloaden. (Meer)

Hieronder doet RTL baas Pieter Klein zijn beklag over een MH17 wobje. Ongerelateerd aan het referendum, maar net als het schelden op kiezers (meer) is deze wetteloosheid tekenend voor de regentenklasse als los kanon.
25 mei 2016


DE KONING SPREEKT ZICH UIT TEGEN #BREXIT


Koning Willem-Alexander heeft zich woensdag uitgesproken tegen de Brexit. Hij deed dat in een speech voor het Europees Parlement in het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie. Het ‘Europese boeket’ is niet compleet ‘zonder de English rose‘.

Wat bezielt de regering Rutte om de persoon van de Koning in te zetten voor hun eurocratische agenda? Het is schandalig, maar het toont aan hoever de globalisten bereid zijn te gaan. Deze kwestie kan in potentie leiden tot het afzetten van dit internationalistische koningshuis. De kwestie staat niet op zich. Koning Willem-Alexander is soms "een beetje dom" volgens zijn politiek meer schrandere echtgenote. Misschien deelt hij de mening van de regering, misschien niet. Maar dat is niet relevant. Hij laat zich gebruiken als sokpop, en Rutte is hiervoor verantwoordelijk.

Zijn grootmoeder Juliana had een hele specifieke opinie over internationalisme. Ze zag het als ultieme consequentie van haar geloof. Voor de mystieke collectivist uit die tijd was niet de natie, maar het gehele menselijke ras de hoogst haalbare groepsziel. Ze baseerden zich op de bijbel en zagen internationale eenwording als voorbereiding op de dag des oordeels waarop de mind-melt met God zou plaatsvinden. 

Juliana's speech voor het Amerikaanse congres in 1952 (meer) veroorzaakte destijds een enorme rel. Het was het hoogtepunt van de Koude Oorlog en het wereldcommunisme was een reële bedreiging voor vrijheid en vrede. Internationale eenwording onder een wereldregering kan alleen totstandkomen onder principes van pacifisme en amoralisme.

De filosoof Kant, een aanhanger van deze gedachte was tenminste zo oprecht om erkennen dat dit teleologisch narratief zou leiden tot de ultieme tirannie. Niet alleen is democratie op deze afstand niet meer te organiseren; er bestaat dan ook geen concurrerende regeringsvorm meer.

Alleen in de nationale bestuursvorm is zelfbestuur door het volk mogelijk. 


Koningin Jualiana in Washington (1952). (Meer)
Gerelateerd