zaterdag 16 juli 2016

DE BOODSCHAP VAN MOHAMMED

Vergeet de koran! Lees de ontstaansgeschiedenis van de islam! De allervroegste overleveringen van Mohammed en zijn troep volgelingen in Mekka heeft de relatie bepaald van moslims met de rest van de wereld. De afwijzing door de Mekkanen en de heilige wraak van de Mohammedanen wordt dagelijks herhaald op het wereldtoneel. "The Message" Movie Trailer 1976 - Story of Islam.

De film "The Message" (IMDb) is een melodramatische draak van 3 uur uit 1976 waarin het optreden van de karakter-acteur, Anthony Quinn het enige hoogtepunt is. Het is een Must See voor studenten van de islam. De rolprent is een geautoriseerde propagandafilm bedoeld voor een Westers publiek en dateert van voor de laatste fundamentalistische heropleving. De film kon dus gemaakt worden zonder noties van politieke correctheid die vandaag het narratief zouden kleuren. Mohammed en zijn troepje vroege volgelingen hebben onmiskenbaar het gladde heldenzweem van Hollywood uit die tijd meegekregen, maar het is geen zwaar opgelegde puffprent. De film geeft dus een vrij evenwichtig beeld van de allervroegste gebeurtenissen in de ontstaansgeschiedenis van de islam. Wie zorgvuldig kijkt kan er belangrijke informatie uit putten.

De film begint als Mohammed (die nergens zichtbaar in beeld wordt gebracht) in een grot bij Mekka zijn openbaringen krijgt en de eerste volgelingen zich aandienen. Ze maken zich al snel vrij impopulair met hun missiedrang. 

Ze proberen de Kaaba te zuiveren, destijds een tempel voor een reeks aan polytheistische afgoden. Na een gewelddadige opstand worden ze vernederd en gestraft. Mohammed krijgt de goddelijke opdracht Mekka te verlaten. Mohammed en zijn volgers nemen de vlucht naar Medina, waar Mohammed een goddelijke openbaring krijgt om wraak te nemen op de Mekkanen voor hun afwijzing van de moslims.

Transformatie

Het is belangrijk op te merken dat het niet blijkt te gaan om een theologisch dispuut. Het gaat niet om de afwijzing van bepaalde geloofsartikelen of van 'het ware geloof'. Het gaat om de personen van Mohammed en de vroege moslims. Door zich te onderwerpen aan de wil van Allah, hebben ze als persoon een transformatie ondergaan die hen intrinsiek superieur maakt. Die intrinsieke transformatie is essentieel voor ons begrip van de heilige oorlog, of de jihad! 

De Mohammedanen nemen wraak op de Mekkanen, gevolgd door wederwraak, een bestand en een schending daarvan door de ongelovigen. Uiteindelijk overwinnen ze de ongelovigen, en worden ze als bevrijders Mekka binnengehaald. De Kaaba wordt gewijd aan de enige en grotere god (betekenis van Allahu Akbar). 

De boodschap

Mohammed maakt zijn boodschap wereldkundig. Het is belangrijk te weten dat de keizers van Perzie en Byzantium (Oost-Rome) en de patriarch van Alexandrie -- de wereld zoals die in de 7e eeuw AD bekend was -- in kennis werden gesteld van Mohammeds blijde boodschap. 

Het gaat niet om het afwijzen van een idee of een waarheid, maar om de metafysische, intrinsieke transformatie van de personen van moslims wanneer zij zich onderwerpen aan de boodschap van Mohammed.

Er is ook geen wezenlijk verschil tussen islam en moslims: het afwijzen van de islam is het afwijzen van moslims en andersom. Net als de Mekkanen, wijzen de zoroastische Perzen en de christelijke Byzantiers en Ptolomeische Egyptenaren de boodschap van Mohammed af.

Vanaf dat moment zijn allen die de islam of moslims afwijzen of beledigen Mekkanen geworden, dat wil zeggen, qua mens inferieuren die superieure mensen afwijzen of beledigen.

Wraak en heilige oorlog

Omdat Allah zelf de wraak op de Mekkanen aan Mohammed heeft opgedragen, is die niet alleen moreel gelegitimeerd; het heeft de kracht gekregen van een goddelijk gebod. Een 'ongeschuldige burger' (een Westers concept) kent de islam dus niet. 

Moslims casten zichzelf in de rol van nobele slachtoffers, die afgewezen, gestraft en onderdrukt worden door een inferieure menssoort. Woede over sociale en culturele misstandden uit de 7e eeuw, gewelddadig protest en heilige oorlog zijn een goddelijk gebod geworden dat Mohammed door Allah is opgedragen. 

De verongelijktheid van een superieure menssoort over vermeende vernederingen is hetzelfde slachtofferschap dat door Hitler werd gebruikt om het Duitse volk na de Eerste Wereldoorlog aan te sporen voor de strijd tegen "joden" en "kapitalisten". 

Politieke islam scheiden van religie

Islam is totalitair, holistisch. Het regelt persoonlijk leven, maatschappelijke ordening en staatsinrichting. Vergeet de theologie van de islam en de Koran. Die boeien niet. Het is het leven en het voorbeeld van de persoon Mohammed zoals beschreven is in de Hadith die de psychologische en filosofische relatie van moslims met ongelovigen bepaalt. 

Het verklaart de hair-trigger woedeaanvallen en de hysterische protesten wanneer de islam of moslims zich afgewezen of gekrenkt voelen. En het verklaart de eeuwige staat van oorlog waarin de Dar-al-Islam zich bevindt met de Dar-al-Harb, het rijk van de ongelovigen die de islam maar blijven afwijzen. We moeten persoonlijke religie gaan scheiden van de maatschappelijke en politieke islam. Gerelateerd