woensdag 4 mei 2016

4 MEI 2016: "ONZE VRIJHEID IS VERKWANSELD"

Ieder jaar met Dodenherdenking worden er pogingen gedaan het kwaad van de oorlog of de nazi's te relativeren en vrijheid te herframen met een valse definitie. De gerevioneerde geschiedschrijving voorziet bv. in bevrijding door Marokkanen in het Franse koloniale leger. Het wordt ieder jaar gekker. 

Symbool van het pOmo Comité 4 en 5 Mei.

UPDATE: Het erbarmelijk kinderlijke artwork van het pomo Comité 4 en 5 mei is symbolisch voor de trieste toestand waarin Nederland de bezetting herdenkt en de bevrijding viert. Van het concept vrijheid hebben de regenten geen enkele notie meer. Als het al enige betekenis heeft, dan is het een eis van lastige burgers die moet worden bestreden. Ze laten de viering 't liefst over aan schoolkinderen die ze vertellen dat vrijheid betekent dat je zelf mag bepalen wat je aantrekt. De wat oudere jongeren maken die absurde uitleg zichtbaar op bevrijdingsfestivals. Herdenken is ieder jaar weer een bron van moraalrelativisme, historisch revisionisme of andere uitingen van politieke correctheid. Een ingezonden stuk van een oplettende burger bij De Telegraaf maakt duidelijk hoe vrijheid is verkwanseld.10 mei 2014

Dodenherdenking en de kransenoorlog

Kransenoorlog!

(Bron)12 mei 2014


Marokkaanse vlag op 4 Mei. Een grof schandaal 


(Bron)4 mei 2014

Opdat wij niet vergeten wat het kwaad is

We denken te weten wat het goede is. Maar het kwaad zit in het nastreven van 'ethisch hogere doelen' terwijl de realiteit van de menselijke natuur daaraan ondergeschikt wordt gemaakt (Bron)4 mei 2013

Er Zijn Geen 'Onschuldige' Duitsers

Een politiek systeem, of het goed is of slecht, handelt altijd in naam van haar burgers. Daarom dragen we er verantwoordelijkheid voor. Ook dictaturen worden passief instand gehouden door de burgers. (Bron)
26 april 2012


WTF! Wie Zijn de Leden van het pOmo Comite 4 en 5 Mei


Update 11 juni 2012
Binnenlands Bestuur: "BURGEMEESTER VAN BRONCKHORST EURONEDERLANDER VAN HET JAAR" H/t @HelenaJacobs

Het Comite 4 en 5 mei heeft bakzeil gehaald met hun euvele poging tot moraalrelativisme. Het CIDI maakte bezwaar en het Auschwitz Comité dreigde met een boycot. Jammer dat het zo moest. Veel mensen is onnodig pijn gedaan. Dat zegt iets over de gewetenloosheid van het pOmo offensief.
Wie net onze serie over cultureel Marxisme heeft gevolgd weet dat vrijheid, Westerse waarden, het kapitalisme en de natiestaat het doelwit zijn van de oorlog tegen realiteit en waarden. Dit zijn de leden van het Comite 4 en 5 mei. Wie heeft de beslissing genomen, dat niet de SS, maar oorlog euvel is, zoals directeur Nine Nooter zegt in een commentaar op het pittige bezwaarschrift van het CIDI? Volgens haar logica word je dus dik van lepels, niet van voedsel! Wie met de gevoeligheden van oorlog en vervolging omgaat, mag toch wel wat zorgvuldiger redeneren.

Directie
- Mw. drs. M.E.N. Nooter, directeur en secretaris bestuur 
- Dhr. J. van Kooten, plv. directeur

De leden van het Nationaal Comité 4 en 5 mei worden bij Koninklijk Besluit benoemd op voordracht van de minister-president en de staatssecretaris van VWS voor een periode van zes jaar. De leden zijn in principe niet herbenoembaar.

De samenstelling van het bestuur:
- mw. drs. C.M. Aalse
- dhr. mr. J. van Bodegom - voorzitter Verzetsmuseum
- dhr. Kol b.d. E.J. Burmeister
dhr. J. Franssen, vicevoorzitter (q.q. lid) * - Commissaris van de Koningin Zuid-Holland
mw. prof. dr. V.A.J. Frissen - bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
dhr. drs. E.Ph. Goudswaard, penningmeester * - Alg. Dir. ASN (eco) bank
- mw. M.J.M. Le Grand-van den Bogaard - verloskundige
- dhr. VADM W. Nagtegaal (q.q. lid) - plv. commandant der Strijdkrachten
dhr. mr. H.M.C.M. van Oorschot - voorzitter College van Bestuur Universiteit Tilburg
dhr. mr. B. Staal - Bestuur Ned. Ver. van Banken
- dhr. J. Stolze
- dhr. drs. D.E. de Swaan
- mw. mr. H.M. Verrijn Stuart - lid Commissie Nucleair Programma van Iran

Adviseur:
mw. drs. K. Ollongren - SG Alg. Zaken

* Dagelijks Bestuur


Update 4 mei 2012 17:10
Update 4 mei 2012 13:20
Lieve lezerts, zo treurig is het! Want na de oorlog, met de politionele acties van NL in Indie (u weet wel, toen wij fout waren) hebben SS'ers dapper meegevochten en levens gered. En nu worden die in het geniep toch ook herdacht, ook al dachten die gemene Joden van het CIDI van niet! Lekker puh! Lees het artikel van Wllem Bouwman in ND - Gespot door @GoosR

Update 4 mei 2012 01:30
(...) Het gedicht wordt onder druk van verschillende organisaties ingetrokken. Dat is niet voldoende. De leden van dit comité moeten aftreden. Dit comité moet gaan bestaan uit leden die wel de morele capaciteit hebben om onderscheid aan te brengen tussen de nazi-beesten en verzetsmensen, tussen Joden en de beulen van Joden, tussen de moedigen en lafaards, tussen de slachtoffers en de daders van de Tweede Wereldoorlog. Sorry jongen, ik heb geen medelijden met je oom. Je oom hoort niet bij de herdenking van 4 mei. Ook jij bent vrij om een keuze te maken.
Update 2 mei 2012 22:20
Voor het vervagen van de grenzen tussen goed en kwaad en het kapotpesten van waarden! "(...) Of begint het op sarren te lijken? Op tergen? Treiteren? Zijn we zo ver gedaald in ons sociale en maatschappelijke gedrag dat we elkaar het verdriet niet meer gunnen? (...) Zolang wij onszelf proberen vast te klampen aan de beelden die wij van generatie op generatie hebben meegekregen over het verschil tussen slavernij en vrijheid, over het verschil tussen dader en slachtoffer, over het verschil tussen vervolgden en beulen, blijft de geschiedenis in alle zuiverheid haar weg vervolgen. (..)"
Update 27 april 2012 22:35
De epidemie is besmettelijk! Neo Nazi's zijn al uitgenodigd, gaat de twit...
Katholiek Nieuwsblad: "4 mei: Vorden herdenkt nazi-soldaten
Update 4 mei 2012 23:40
Vertaling van de tweet van @Sywert: Niet alleen zijn goed en kwaad evenwaardig, het is ethisch en grondwettelijk slecht om dat onderscheid te maken. Zover is het dus al met onze cultuur gekomen. Moreel volledig gedesorientereerd.4 mei 2011

STOM! GRETTA UIT RESTAURANT GETRAPT (PICA) 
Meer lezen