vrijdag 1 juli 2016

TRUMPISME: #GREATAGAIN BEWEGING IN 10 PUNTEN

Donald Trumps "Make America Great Again" beweging kun je samenvatten in twee woorden: pragmatisch Amerikanisme. De hoofdpunten van zijn verkiezingsprogramma zijn, trots op economische prestaties, streven naar het beste, het bestrijden van politieke corruptie en het heronderhandelen van handelsverdragen en de relatie met bondgenoten. Mar 15, 2016 Donald J. Trump: The Long Road to the White House (1980-2015). (Source) (About)

Na de ondergang van de Sovjet Unie in 1989 werd vredesdividend toegevoegd aan de ongekende welvaart van na de Tweede Wereldoorlog. Maar dat paradigma is nu bankroet. De complexe problemen kunnen niet meer worden opgelost vanuit het huidige denkraam. Politiek rechts staat voor de grote uitdaging om te komen tot een strategie die geschikt is voor de eisen van de nieuwe tijd. Het huidige liberalisme is alleen in naam vrijheidsgezind; in de praktijk staan liberale partijen in dienst van elitaire, globalistische politiek. Internationale regenten verdelen de macht; de belangen van de kiezer boeien niet meer. Om relevant te zijn in de tijd die voor ons ligt, heeft de Republikeinse presidentskandidaat Donald J.Trump een pragmatisch politiek programma bedacht. Het is een combinatie van succesvolle onderhandelingstactieken, de beste elementen van Amerikaans conservatisme (non-etnisch (!) vrijheidsideaal) en een vorm van volkspopulisme. Dit zijn de belangrijkste punten. 

1. Tegen politieke corruptie
2. Tegen politieke correctheid
3. Sterke focus op jobs
4. Anti-globalisme
5. Betaalbaar maken van sociale voorzieningen, terugbrengen van de staatsschuld
6. Krimpen van de overheid, hervormen van de belastingen, gezondheidszorg en onderwijs
7. Nederlands exceptionalisme
8. Grenzen en nationale veiligheid
9. In buitenlands beleid Amerika eerst, geen opbouwwerk, vechten om te overwinnen
10. De rol van populaire cultuur

1. Tegen politieke corruptie

Politici en vertegenwoordigers van grote bedrijven zitten samen in een draaideur en voeden elkaar voortdurend, waardoor de overheid steeds groter wordt. Donald Trump krijgt geen giften of subsidies en financiert zijn eigen campagne. Hij is niemand een wederdienst verschuldigd. Scheiding van politiek en bedrijfsleven zorgt ervoor dat overheid en internationale bedrijven elkaar niet meer voeden ten koste van de belastingbetaler. In Nederland is deze verstrengeling geinstitutionaliseerd in zelforganisaties, 'maatschappelijk middenveld' en overlegorganen als de SER. 

2. Tegen politieke correctheid

Regenten en eliten beheersen spraakgebruik en publieke opinie door politieke correctheid. Om die wurggreep te doorbreken is actief verzet tegen deze druk nodig. Donald Trump breekt met zonodig 'controversiële' standpunten en feiten dwars door de verstikkende PC-barrière heen die de machtseliten uitoefenen op de vrijheid van meningsuiting.

3. Sterke focus op jobs

Dit punt van Trump is een onderhandelingspositie bedoeld om de wereldhandel slimmer te maken. Een gelijk speelveld biedt werknemers gelijke kansen om te concurreren op de markt. Dit zal enorme gevolgen hebben voor zowel bedrijven als werknemers. Werkgelegenheid en bedrijven zullen niet meer verdwijnen naar het buitenland. Dit plan maakt gezonde economische groei en werkgelegenheid weer realiteit. Nederland moet weer gaan produceren. 

4. Anti-globalisme

Het heronderhandelen van slimme handelsverdragen waardoor buitenlandse markten die nu gesloten blijven, open worden gebroken voor onze producten. Trumpisme is tegen eenzijdige handelsverdragen. EU lidstaten hebben de onderhandelingen over handelsverdragen uitbesteed aan de EU. Handelsonderhandelingen zullen weer nationaal gevoerd worden.

5. Betaalbaar maken van sociale voorzieningen

Er wordt niet gesneden in bestaande collectieve voorzieningen. Deze worden weer betaalbaar doordat de belastingopbrengsten toenemen door de gezonde economie. (Laffer curve). De Nederlandse staatsschuld staat op een nieuw recordniveau. Ieder kind wordt geboren met een schuld van 29.100 euro. (Staatsschuldmeter) Dat is een drukkende last die we onze kinderen nalaten. De schuld wordt omlaag gebracht, de tering moet naar de nering worden gezet en de omvang van de overheid moet worden teruggebracht. Trump heeft een revolutionair plan om de staatsschuld terug te brengen: de verkoop van staatseigendommen ter waarde van 16 biljoen dollar. (Source) (Source) Ook Nederland heeft de laatste jaren grote landaankopen gedaan ten behoeve van de VN agenda-21. Gasboren en de schaliewinning maken onderdeel uit van het programma.


6. Krimpen van de overheid

Het gaat om hervorming van de gezondheidszorg en de belastingen. Het terugbrengen van economische vrijheid, vrije keuze en het creëren van een gezond overheidsbeleid zullen de gezondheidszorg toegankelijker en goedkoper maken voor iedereen. De kwaliteit zal toenemen door concurrentie. (More) Scholen krijgen meer vrijheid om diversiteit en vrije keuze voor ouders te bevorderen. Citotoetsen worden afgeschaft. 

7. Nederlands exceptionalisme*

Zowel individuele burger als het land als geheel moeten streven naar beter. Met middelmatigheid nemen we geen genoegen meer. Zelfontplooiing en "Made in Nederland" is de Nederlandse tegenhanger van de Amerikaanse droom en American Exceptionalism. Amerikanisme is het geloof in de vrijheid om het beste uit jezelf te halen.
* De Nederlandse versie van Amerikaans exceptionalisme is een concept dat nog het best begrepen kan worden in het licht van de Gouden Eeuw. Waarin Nederlanders uitzonderlijk willen zijn is een vraag die het beste beantwoord kan worden in een publiek debat. 

8. Grenzen en (nationale) veiligheid

Zelfverdediging is een afgeleide van het mensenrecht op leven en mag niet leiden tot strafvervolging. Nederland gaat uit de EU. Grensbewaking wordt weer ingesteld. Er zal een geïntegreerd immigratiebeleid ontwikkeld worden. (more). Er komt een tijdelijke stop op de immigratie van moslims. 

9. Buitenlands beleid

We moeten streven naar vrede door overwicht, onder andere door een sterke krijgsmacht. Bondgenoten moeten gaan betalen voor veiligheid. ISIS moet worden verslagen. Terughoudend beleid bij buitenlandse interventies en alleen als dat in het belang is van Nederland. Optreden van de krijgsmacht is gericht op het winnen van oorlogen met overweldigende macht en zo spoedig mogelijke teruggtrekking. Er wordt geen hulp verleend voor wederopbouw; dat is niet de taak van de krijgsmacht. Breek met altruistische goede-oorlogstheorie van het Internationalisme (Just War Theory). Update: op Pomonews.com is een apart liveblog gewijd aan uitsluitend buitenlands beleid

10. Populaire cultuur

Trumpisme vereist dat politiek leiders dichtbij de kiezers staan en verbinding maken met de populaire cultuur door goede communicatie. Ze zijn de cheerleaders van de natie. 


Het programma van Trump wordt gedragen door brede lagen van het electoraat over het gehele politieke spectrum: links, rechts, en de middenpartijen. Maar Trumpisme is geen doel op zich; het is een middel om te komen tot verlichtingswaarden zoals verwoord door de Founding Fathers van de Verenigde Staten (de verlichtingsfilosofen). Trumpisme helpt bij de overgang van Europees socialisme naar vrijheidsprincipes.

Trumpisme, of pragmatisch Amerikaans exceptionalisme is een successtrategie die onder het label #GreatAgain eenvoudig door andere landen kan worden toegepast. 

De praktische strategie van Trump anticipeert op de belangrijkste standaardkritiek van links, de regentenklasse en van corporatisten. Het dient ook als een blauwdruk en als standaard voor het aanpassen van andere populistische programma's aan het model van Trump. 

Donald J. Trump heeft een geleidelijke strategie ontwikkeld die de huidige tijdgeest reflecteert. Als redacteurs van een Objectivistische website kennen wij het ideologische falen van pragmatisme en populisme als geen ander. Maar als verzekerde existentiele vernietiging het alternatief is, dan is die strategie ondanks zijn gevaren, goed te rechtvaardigen.

Eerste posting op 27 maart 2016


Donald J. Trump website


Gerelateerd