dinsdag 9 februari 2016

SPEKMAN IS EEN GEVAAR VOOR DE DEMOCRATIE!

Hans Spekman van de PvdA heeft Geert Wilders een gevaar voor de democratie en de rechtstaat genoemd omdat hij oproept tot verzet tegen het opengrenzenbeleid van de regering. Geert Wilders slaat terug met een verwijzing naar de moord op Pim Fortuyn: kogels komen van links. Waar gaat het nou eigenlijk om?


De centrale vraag is, of Westerse leiders het recht hebben om burgers in gevaar te brengen met hun opengrenzenbeleid. Ze laten zich bij dat beleid leiden door de morele plicht om vluchtelingen op te vangen; niet het bevorderen van de veiligheid van burgers. Maar zijn ze daartoe gerechtigd. Nee. De liberaal-democratische staatsopvatting betekent dat een regering mag acteren binnen een bepaalde bandbreedte. Ze hebben geen absolute macht om te doen wat ze willen, of moreel nodig vinden. Dat is niet aan hen om te bepalen, maar aan de burgers zelf. Zij zijn de bron van het gezag. Dat is de betekenis van het concept, rechtstaat. De rechten en veiligheid van de burgers in gevaar brengen door de grenzen open te zetten voor honderdduizenden migranten met een ons vijandige mentaliteit, valt ver buiten de bandbreedte van hun mandaat. Als ze democratisch gedekt wilden zijn, dan hadden ze verkiezingen of een referendum moeten uitgeschreven. Burgers staan in hun recht zich te verzetten tegen dictatoriaal wanbestuur. 

De kririek van Spekman, dat Wilders met zijn oproep tot verzet de democratie en de rechtstaat in gevaar brengt, is dus ten onrechte. Het is precies andersom! De PvdA en hun coaliteitgenoot, de VVD acteren ver buiten hun mandaat en brengen de veiligheid en dus de mensenrechten van burgers in gevaar.

Het verwijt van Samsom aan Wilders dat hij niet in de slachofferrol moet kruipen, is gezien de politieke moord op Fortuyn, ver buiten de orde. Politieke moorden zijn een gevaar voor de democratische orde. Niet het waarschuwen voor een sfeer die politieke moord uitlokt! Gerelateerd