donderdag 18 februari 2016

ER IS GEEN MANDAAT VOOR OPEN GRENZEN!

Libertariers Stefan Molyneux en Paul Joseph Watson van Infowars bespreken de migratiecrisis en het morele failliet van regressief links. Het roept de prangende vraag op, wie kan er rechten laten gelden op het land? En wie niet? Feb. 4, 2016 Paul Joseph Watson: ISIS overweegt regressief links te bewapenen als Westerse stoottroepen voor het mondiale kalifaat (op 56:00) (Source)  

UPDATE: Daniel Horowitz heeft een interessante podcast over de Westerse staatsopvatting als contract met de civil society. De bescherming van de bestaande bevolking is de eerste taak van de overheid. Daar betalen we ze voor. Maar progressieve internationalisten hebben hun eigen specifieke ethiek van altruisme genomen, die universeel verklaard, en toepasbaar gemaakt op de hele wereld. En nu dwingen ze hun bevolkingen hetzelfde te doen. Er is een goede rede waarom in een vrij land, de overheid nooit de moraliteit mag bepalen: dat is de essentie van tirannie. Westerse regeringen hebben geen absolute macht. The politiek van de open grenzen berust uitsluitend op het VN Vluchtelingenverdrag uit 1951. Het was de tijd van de Koude Oorlog, een andere wereld dan de huidige. Het is nadrukkelijke niet binnen het mandaat dat de kiezers hun politici hebben verleend. En het is zeker niet van toepassing op een volk met een mentaliteit, die duidelijk strijdig is met onze staatsopvatting. De overheid dient ervoor om de bestaande bevolking te beschermen. Dankzij multiculturele onzin hebben we het nog niet voor elkaar gekregen om de bestaande moslimpopulatie te assimileren. Laten we dat eerst eens fixen en een reformatie van de islam voor elkaar zien te krijgen, voordat we honderdduizenden nieuwe moslims toelaten. We hebben geen enkele plicht jegens hen. We zijn ze niets verschuldigd. Het is geen wonder dat Merkel onder vuur licht van Duitse constitutionele geleerden. Onze regeringen opereren buiten de grenzen van de beperkte liberaal-democratie. Luister naar de audio.
7 feb. 2016

VAN WIE IS HET LAND? 


Niemand zegt het hardop, maar het doel van de vluchtelingenlobby is open grenzen. Het is zowel een juridisch als een filosofisch issue. Het blijkt dat veel van de zogenaamde vluchtelingen helemaal geen vluchtelingen zijn. (Bron) Dat was een publiek geheim, maar de deskundologen komen er nu pas achter dat een groot deel van hun protégés helemaal niet uit oorlogsgebied komt. Dat was gemakkelijk te voorkomen geweest door het achterhaalde verdrag uit de Koude Oorlog op te schorten of aan te passen; of door te registreren aan de buitengrens, wat ook juridisch had gemoeten als Merkel de wet niet eenzijdig aan haar autocratische laars had gelapt.

Dat open grenzen de doelstelling van de gum-de-grenzenlobby is, blijkt pas als er vluchtelingen worden uitgewezen. We kennen allemaal het gejammer en de taferelen als de media furore maken met zaken van hoge zieligheidsfactor. Uiteindelijk gevolgd door een generaal pardon, nu écht voor de aller-aller-allerlaatste keer.

Je kunt uit deze gang van zaken maar een conclusie trekken: het einddoel is open grenzen onder de morele rechtvaardiging dat "illegalen niet bestaan", en dat de mens geen wortels heeft, maar benen ("no roots, but boots"). De gedachte van internationalisten is dat grenzen staten maken, en staten maken oorlog. Derhalve zijn grenzen moreel verwerpelijk. (Bron)

Als je dit idee nog verder reduceert, blijkt het om een wel hele radicale gedachte te gaan. Namelijk, dat geen mens, individueel of collectief, eigendomsrechten kan doen gelden op grond, of dat nou historisch is gegroeid of verkregen is door transactie. Zelfs anarchisten hebben niet zulke radicaal-socialistische ideeen: ook zij erkennen het recht op vrije transactie.

Nationalisten denken precies de andere kant op. Zij geloven dat het recht op grond uitsluitend berust bij een etnisch collectief dat belichaamd wordt door de staat.

Nativisten gaan nog verder: zij geloven in de logica dat, hoe oorsponkelijker een bevolking, hoe meer rechten ze kunnen doen gelden op land.

De meeste theorieen over landeigendom liggen binnen deze bandbreedte. Maar bitter weinig politici hebben begrepen dat het radicale, extreme standpunt dat ze innnemen over vluchtelingen, neerkomt op open migratie, aangedreven door het morele argument dat grenzen evil zijn omdat niemand recht heeft op grond.

De staat is een Westers concept dat nodig is om de (natuurlijke) rechten van de bevolking te verdedigen. Een jurisdictie is noodzakelijk voor het handhaven en uitvoeren van de wet waarin rechten worden beschreven, terwijl territoriale grenzen nodig zijn om de veiligheid te garanderen.

Maar andere ideologieen hebben hele andere opvattingen over rechten en staten. ISIS is een goed voorbeeld dat ideologie geen grenzen kent. De (politieke arm van de) islam kent beide concepten niet en dendert dwars over grenzen, staten, uniformen, VN-verdragen en mensenrechten heen.

Nu de dreiging van de Islamitische Staat steeds dichterbij komt via terugkerende jihadisten, maar ook door infiltratie via de migratiestromen, begint het ogenschijnlijke gebrek aan besef bij regressief links problematische vormen aan te nemen.

Zozeer zelfs, dat volgens watchers politieke islam en regressief links niet meer van elkaar te onderscheiden zijn qua mentale opmaak. Als Paul Joseph Watson van Infowars gelijk heeft, overweegt ISIS zelfs ze te bewapenen als Westerse stoottroepen voor het mondiale kalifaat (in de video op 56:00).

Ook Tarek Fatah is het opgevallen. Als dit klopt, zitten we in nog dieper in de shit dan we zelf weten. De vluchtelingenlobby -- met duidelijke wortels in de VN en internationalisme -- dient de belangen van de politieke islam en het mondiale kalifaat.

Hier meer theorieen over eigendomsrechten en land:
  • Land Law (wiki)
  • Natural Law, Natural Rights, and Private Property (Source)
  • Locke's Political Philosophy (Source)


Gerelateerd