vrijdag 29 januari 2016

WAPENDEBAT: VS POLITICUS WIL LOKALE MILITIES

Het recht op zelfverdediging is een principezaak: het is afgeleid van het mensenrecht op leven. Uit economisch oogpunt van werkverdeling hebben wij rechts- en landsverdediging uitbesteed aan de staat (geweldsmonopolie). Maar de overheid laat het regelmatig afweten in een wereld waarin de rechten van de vrije mens steeds vaker in gevaar zijn.Jan 25, 2016 Yernaz Ramautarsing: Nederlanders bewapen u! (Bron)

UPDATE: De Amerikaanse politicus Tom Tacredo (wiki) wijst in een artikel op Breitbart zijn landgenoten op het 10e Amendement van de Grondwet dat op het niveau van de staten, Amerikanen in staat stelt burgermilities te vormen en te trainen. In Nederland hebben we die luxe natuurlijk niet. Maar dat wil niet zeggen dat we niets kunnen doen om ons te beschermen. De argumenten van Tancredo gelden ook in Nederland en Europa, misschien nog wel meer.27 jan. 2016

DEENSE VERVOLGD VOOR PEPPERSPRAY

Dat het wapenbeleid in West-Europese landen onrechtvaardig en immoreel is, blijkt uit het volgende voorbeeld uit de actualiteit. Het doet denken aan de zaak tegen Jitse Akse, die tegen de terroristen van IS ging vechten bij de Koerdische Beschermingseenheden en nu door Justitie wordt vervolgd voor moord. (Bron) Als seculiere wetgeving tot deze morele uitwassen leidt moet er toch eens ergens een alarmbel afgaan. Het is moraliteit op z'n kop!26 jan. 2016

ZELFVERDEDIGING IS MENSENRECHTGerelateerd