donderdag 28 januari 2016

FACEBOOK SCHERPT HAATPRAATCODE AAN

De massa-aanrandingen tijdens oudjaar in Duitsland en elders in Europa markeren het grandiose demasqué van de moreel superieuren. Het fundamentele, universele recht van  vrouwen op persoonlijke integriteit is verraden voor basale, religieus geinspireerde onderdrukking die we dachten overwonnen te hebben.Jan 22, 2016 Bibi Wilhailm: Jullie vernietigen Duitsland! 

UPDATE: Het account op FB van deze 16-jarige Duitse en haar video zijn door FB verwijderd onder de nieuwe strenge haatpraatcode op aandringen van Frau Merkel.  Ze is bezig Duitsland te hervormen in een tweede DDR. Dat klopt precies, want daar liggen ook haar roots.
27 jan. 2016

MARCOUCH: RECHTSRADICALEN PAKKEN VROUWEN TWEEDE KEER


Amorele rechters, gedemoraliseerde regenten en zwakbenulde femitraitors geven een nieuwe betekenis aan de uitdrukking, van God los. Toch beschrijft dat nog het beste de geestesgesteldheid van de capituleerders. Hier een paar voorbeelden. En dan hebben we het nog niet gehad over diep undercover moslimbroeders zoals Ahmed Marcouch. Hij slaat het vluchtelingen-kunnen-geen-aanranders-zijn-want-het-zijn-vluchtelingen van de feminazi's met vrouwen-zijn-de-tweede-keer-gepakt-door-radicalen-die-vluchtelingen-wegzetten. (Bron) Dit is geen denkfout meer, maar bewust gebruik van 'irrationele middelen van de wil'. We schrijven het hier op, omdat het aangeeft dat krankzinnigheid inmiddels is geinstitutionaliseerd. Maar serieus nemen kun je deze arglistigen natuurlijk niet. En dit blijkt een feit met gedemoraliseerden: hoe harder ze om de oren worden geslagen, hoe meer ze capituleren. Met andere woorden, het is niet zo, dat ze niet reageren op 9 aanslagen, maar bij de 10e plotseling wel in de verdediging gaan. De capitulatie is onvoorwaardelijk!
25 jan. 2016


FEMINAZI'S ZETTEN HASHTAG IN TEGEN TAHARRUSH


Afgelopen zaterdag op de markt in Spijkenisse werd Wilders al getrakteerd op illegaal demonstrerende femitraitors. Deze domme dozen staan voor een groot dilemma in de socialistische pikorde. Wie moeten ze steunen en wie moeten ze bestrijden? Als ze ervoor kiezen de rechten van vrouwen te verdedigen, komen ze in een kamp terecht met Wilders en de PVV, en dat ze erger dan de honderden slachtoffers van het islamitische taharrush verkrachtingsspel. Er zit dus niks anders op, dan religieus gesanctioneerd social geweld over een kam te scheren met Westers seksueel geweld, dat vrijwel altijd met andere motieven gepleegd wordt (bron). Om je toch in te dekken, roep je er dan gratis wat achteraan over "aandacht voor seksueel geweld vasthouden", dat je "elke vorm van geweld tegen vrouwen" veroordeelt (heeft iemand iets anders beweerd?) en ... daar komt ie... dat je dialoog en respect wil. Ben je dan oerdom en hypocriet, of niet? Misschien kunnen de de femitraitors interesseren voor de AHA-stichting van Ayaan die strijd voor de slachtoffers van eerwraak, dat andere islamgesanctioneerde geweld tegen vrouwen:
20 jan. 2016


CARTOONS TEGEN DE AANRANDINGSEPIDEMIEJan 19, 2016 Duitsland zet cartoons in tegen de aanrandingsepidemie. (Source)

Na de massa-aanrandingen tijdens oudjaar verbood een buitenplaats van Keulen, Bornheim, moslimmigranten gebruik te maken van het openbare zwembad. Het duurde een week tot de burgemeester bezweek voor de druk van de politieke correctheid. Als je maar geen racist bent. (Source)
13 jan. 2016


BIZARRE FEMINISTEN EXCUSEREN 'RAPE GAME'


Een favoriete hobby van de postmoderne nihilisten werd vandaag ingezet om de aandacht af te leiden van het 'verkrachtingsspel': de valse vergelijking. In de Volkskrant zetten feministen een Westers bierhalfestijn tegenover de aanrandingen door moslimmannen en roepen, zie je wel, Westerse mannen zijn net zo slecht! Met als subconclusie: extreem rechts (centrum rechts is nu onderdeel van de regentenelite) misbruikt Keulen voor racisme! Een slangenmens is een stijve hark vergeleken met deze cognitieve verdraaiingen. Zoek de verschillen! Vrijwillig hedonisme versus criminale en morele aanvallen op mensenrechten met als doel, vrouwen te dwingen zich te conformeren aan de eisen van de moslimgemeenschap. Het ene heeft op geen enkele manier te maken met het andere.

Het is allemaal toe te schrijven aan de linkse onvermogen om hoofdzaken te scheiden van bijzaken, een hierarchie aan te brengen in waarden, en om te induceren en deduceren. Met andere woorden, ze zijn niet langer in staat tot menselijke logica. Meer over deze mentale invaliditeit in "DUMBING DOWN: THE MAN-MADE, LOW INFORMATION DISASTER" (source).
Jan. 10, 2016


MASSA-AANRANDINGEN EN REGENTESK DEMASQUE


No2EU vat het punt kort, krachtig en in essentie samen. Links zowel als rechts, die tegenwoordig gezellig samen de macht delen vanuit de regentenklasse, hebben de fundamentele rechten van Westerse bevolkingen verraden. Ze zijn verraden door links, toen die het sociale contract met de middenklasse, vrouwen en homo's verscheurden. Ze zijn verraden door rechts, toen die het vrijheidsprincipe weigerden langer te verdedigen. Er zijn een paar verklaringen voor deze morele ineenstorting. Twee ervan zijn psychologisch van aard, een andere is politiek. Maar de uiteindelijke reden zit verweven in onze eigen ideologie. Weeffouten worden pas zichtbaar als de textiel van een filosofie tot op de draad versleten is.

Dr Bill Warner (YouTube Channel) van het Center for the Study of Political Islam (CSPI) herinnert in een geweldige lezing met de titel "Why We Are Afraid" (source) aan de geschiedenis van de wereld waar die in aanraking is gekomen met de islam. Volgens Warner zijn we om psychologische redenen te bang om aan die geschiedenis herinnerd te worden. We kennen het als Battered Wife Syndrome en Stockholm Syndrome. De wereld leidt collectief aan een historische vorm van PTSD, zegt Dr Warner.

Op politiek niveau vinden we een verklaring -- maar niet de werkelijke reden -- in een artikel van Peter Hitchens in the Daily Mail over de schokkende gebeurtenissen in Keulen en in andere Europese steden met oudjaar. (Source) Hij stelt:
The louder our governments shout about their dedication to fighting Islamist extremism, the readier they are to Islamise our own society. The sheer size of the Muslim population compels them to do so. 
Dat brengt ons bij de leugen die we vaak bespreken in deze pagina's. Het is de leugen die gepropageerd wordt door bijna alle regenten in de laatste 25 jaar, dat als we ontkennen dat terrorisme veroorzaakt wordt door islam, we het radicaliseren van moslims kunnen stoppen. En dat we ze zelfs aan onze kant kunnen krijgen. (Source) De gevolgen van deze leugen zijn overal om ons heen. Toch roept niemand Obama of Merkel ter verantwoording. 

Als gevolg van deze foute doctrine hebben regeringen een beleid geadopteerd, waarbij zondebokken voor terrorisme zoals Al Qaida en IS worden bevochten in het buitenland, terwijl in het binnenland moslims en islam waar mogelijk geaccommodeerd worden. Dat is de reden dat er steeds meer moslims migreren naar het Westen. Het is geen natuurramp. Hij is mensgemaakt! 

De ideologische geschiedenis is ingewikkeld, maar een fout in de filosofie van het liberalisme (zowel in de linkse als de rechtse variant) is de hoofdschuldige. Omdat je geen morele stellingen kunt ontlenen aan feiten in de werkelijkheid claimt het liberalisme sinds Spinoza dat moraal subjectief is, dan wel individueel, of groepsgewijs. Maar dat klopt alleen, als je redeneert vanuit de positie van Joods-Christelijk altruisme. In deze video wordt het probleem uitgelegd. (Source)

Tommy Robinson linkt in zijn tweet naar het artikel van Hitchinsen. Hij heeft een punt als hij stelt dat alleen sterke grenzen en hervonden trots op onze beschaving ons nog kunnen redden. Maar als het gaat om trots en overleven hebben vooral Europeanen de neiging om te grijpen naar etnische superioriteit, of ze spelen de kaart van het nationalisme. Dat is eeuwig zonde, omdat we daardoor nodeloos in andere problemen komen. Het antwoord op een fout is niet, nog meer van dezelfde fouten, maar die opsporen en herstellen.

We moeten eindelijk begrijpen dat de superioriteit van het Westen zit in ideeen, in de waarden en waarheden van de verlichting; niet in ons DNA, ons bloed, de grond of in onze identiteit (wat is die trouwens?). Rede heeft ons uit de duisternis van de middeleeuwen gesleurd waar we door de isolatie van de oprukkende islam in terecht waren gekomen. Maar de achterlijkheid van de islam is weer bezig stukken te hakken uit de Westerse beschaving, dit keer ook van binnenuit. Laten we ons na eeuwen strijd niet weer de duisternis in laten slepen! 

We mogen de fouten van het verleden niet herhalen. We moeten ook niet zo dom zijn om naar de niet bestaande reddingsboeien te grijpen van vermeende etnische voorbestemming. In plaats daarvan moeten we de denkfouten herstellen en corrigeren. We hebben de universele ethiek van de objectieve moraliteit hard nodig, want alleen zo kunnen we vaststellen wat goed is voor een mens en wat niet. Daardoor worden vriend en vijand zichtbaar.

Zonder morele standaard zijn we een onbeschermde prooi geworden. Liberalisme -- links en rechts verzameld in de regentenklasse -- zijn het levende bewijs van de morele verwoesting die heeft plaatsgevonden. Het is ronduit schokkend te zien hoe ze reageren op de massa-aanrandingen. Er zijn feministen die zich opwerpen als vrijwilliger om verkracht te worden; de Volkskrant spreekt in verband met deze schande over "ophef" (bron).

Tommy heeft gelijk, sterke grenzen en hervonden trots op onze verlichtingsbeschaving zijn het enige dat ons nog kan redden. Maar het moet wel de juiste trots zijn op de juiste waarden.Gerelateerd