woensdag 20 januari 2016

ELLIAN: JITSE AKSE HEEFT JUIST GEHANDELD

Jitse Akse, vrijwiller bij de Koerdische YPG is woensdag gearresteerd wegens het doden van kalifaters in Syrie. Volgens het OM is dat een misdrijf. Inmiddels krijgen terugkerende Syriegangers met zware oorlogsmisdaden op hun kerfstok, een hele andere behandeling. 


Jitse Akse. 

UPDATE: Ellian heeft de zaak rechtsfilosofisch bekeken en veegt de vloer aan met Justitie.
Het OM schiep zelf een klimaat waarin Akse ervan uit kon gaan dat ook hij niet zou worden vervolgd. Het oorlogsrecht is gefundeerd in morele en politieke principes. (...) Akse heeft niet aan de zijde van vijand gestreden. Hij heeft geheel zelfstandig binnen de Koerdische strijdkrachten de veiligheidsbelangen van Nederland gediend. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt daar anders over, omdat justitiabelen het begrip 'vijand' in militaire zin niet meer kennen

Op 14 oktober 2014 gaf Wim de Bruin, de woordvoerder van het OM, een spraakmakend interview aan dagblad Trouw. Het ging om de drie leden van motorclub No Surrender die naar Syrië gingen om te vechten tegen IS. De vraag was af of zij daarmee strafbare feiten hadden gepleegd, omdat ze zich lieten filmen met wapens. De woordvoerder van het Landelijke Parket was helder, wellicht zelfs te helder: 'Zelfs als ze IS-strijders vermoorden, dan nog zal het Openbaar Ministerie hen niet vervolgen. Zolang zij geen oorlogsmisdaden plegen mogen ze deelnemen aan de gewapende strijd tegen de IS.' (...) Daarna gaf het OM op 31 oktober 2014 een persbericht uit met een opmerkelijke correctie: 'Deelname aan de strijd tegen de IS in Irak en Syrië is in beginsel wel strafbaar.' (...) Die uitspraken vallen onder een belangrijk rechtsbeginsel: het vertrouwensbeginsel. De vervolging van Akse krijgt een onrechtmatig karakter doordat het OM het zelf gewekte vertrouwen heeft geschonden. (...) 
De Nederlandse Koerden mogen er dus op vertrouwen dat ze niet worden vervolgd. Weliswaar is dit de mening van een Kamerlid, maar de partij van deze politicus maakt deel uit van de Nederlandse regering, waardoor ook deze uitspraak valt onder het vertrouwensbeginsel. Logischerwijs geldt deze uitspraak niet alleen voor Koerden, ook voor wie hen wil verdedigen. Het gaat hier niet zozeer om de Koerdische strijders, maar om mensen die bereid zijn de Koerdische bevolking te beschermen tegen de aanvallen van IS. Zodoende mocht ook Jitse Akse ervan uitgaan dat ook hij niet zou worden vervolgd. Het verschil tussen de Syriëgangers of jihadisten en de groep die de Koerdische bevolking wil beschermen, is levensgroot: jihadisten willen oorlogsmisdaden plegen, terwijl de verdedigers van Koerden dat juist willen voorkomen. 
Het OM beging nog een blunder. Ze hebben Akse, zo schrijft het AD, hardhandig gearresteerd. Akse zou volgens zijn advocaat met veel machtsvertoon te zijn opgepakt: (...) Bovendien heeft het OM de oud-militair in gevaar gebracht. De kern is dat de bescherming van weerloze mensen in een oorlogssituatie - waarbij de ene partij ernstige oorlogsmisdaden pleegt - moet worden beschouwd als een uitzonderlijke situatie. Als het OM Akse wil vervolgen wegens moord, zou het ook de Nederlandse piloten moeten vervolgen die in opdracht van de Nederlandse overheid IS-leden bombarderen. Het is waar dat Akse niet in opdracht van de Nederlandse regering aan de zijde van Koerden heeft gevochten. Maar hij maakte wel deel uit van militaire eenheden (de Koerdische strijdkrachten) die door de Nederlandse regering en haar bondgenoten, militair, materieel en politiek worden gesteund. Ook Akses eenheid zou in Irak Nederlandse en Amerikaanse luchtsteun hebben gekregen. De oorlog tegen IS is geen normaal militair conflict. Daarom had het OM nooit tot vervolging moeten overgaan. Ik ga er wel van uit dat Akse geen oorlogsmisdaden heeft gepleegd - dat is een voorwaarde om straffeloos te kunnen blijven. Akse heeft moreel en strafrechtelijk juist gehandeld. (Bron)
Vandaag kwam er een nieuw rapport van Amnesty International uit over mogelijke oorlogsmisdaden van Koerden gepleegd in Irak. Het rapport over Syrie waarop Justitie zich baseert kwam al eerder uit. (Bron) Opmerkelijk is nog steeds dat we deze partijen over de kalifaters niet horen. Maar IS is net zo min een staatsmacht als de Koerden in Syrie. Het is daarom de vraag of het juridische begrip oorlogsmisdaden uit de Geneefse Conventies, wel op hen van toepassing is. In Irak ligt dat anders, maar daar gaat deze kwestie niet over.19 jan. 2016


HELD WERD AFGEVOERD  ALS CRIMINEEL


Foto: Jitse Akse. H/t AD ©Ruben Meijerink.

Vandaag kwam naar buiten dat Akse met veel machtsvertoon zijn schuilplaats in Arnhem werd ‘uitgesleept’. Een arrestatieteam richtte wapens op hem en kreeg een zak over zijn hoofd, zegt de advocaat tegen De Leeuwarder Courant. 'Justitie heeft hem in groot gevaar gebracht,' zegt Mireille Grinwis-Veldman 'Volgens de geweldsinstructie is de volgende fase het werkelijk schieten, en dat op basis van een dossier met twee interviews. 'Hij is zich rotgeschrokken'. Ook hekelt zij het feit dat de aanhouding van Akse wereldnieuws is geworden. Zijn leven zou daardoor op het spel staan. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat Akse door een arrestatieteam is opgepakt. Een arrestatieteam wordt ingezet bij 'levensbedreigende situaties of situaties die levensbedreigend kunnen worden', zoals een gijzeling of de arrestatie van een vuurwapengevaarlijke verdachte. Het OM kan zich verder niet vinden in de beschuldiging van Akses advocaat. 'Dit is echt helemaal onzin. Er is een onderzoek gestart tegen Akse en nu wordt onderzocht wat er is gebeurd en waar hij betrokken bij is geweest,' zegt een woordvoerder van het OM. Mogelijk kan Akse vervolgd worden voor moord, op ratten van de kalifaat. Het is moreel nililisme, en dat is geen toeval! (Bron)18 jan. 2016

KALIFATERS BLIJ MET VERVOLGING JITSE AKSE 

Gisteren maakten we op deze pagina de case dat de regering met de arrestatie van Akse, collaboreert met de vijand. Dat dit direct het geval is, is natuurlijk slecht te bewijzen. Maar dat hun belang hiermee wel degelijk gediend is, blijkt vandaag. De strijd tegen de Islamitische Staat is een morele kwestie. Akse is een bondgenoot. Geen tegenstander...alhoewel, dat is dus de vraag!17 jan. 2016

VERVOLGING JITSE IS COLLABORATIE

De regering maakt hier twee cruciale fouten. Er wordt uitgegaan van een positie van morele neutraliteit in een oorlog (waaraan we zelf deeelnemen!), waarin een partij de vijand is van ons waardenstelsel, noem het even de liberaal-democratie. Als de wet het verdedigen van die waarden niet reflecteert, dan is de wet dus moreel fout. Hitler heeft nog nooit iets wetteloos gedaan. Hij maakte er zelfs een punt van de wet boven moraliteit te stellen. Dat is wat dictators doen! Dit is liberale tirannie: het idee dat seculiere wetgeving BOVEN persoonlijke moraal gaat. Dat is niet zo. Wie dat denkt, heeft niets geleerd van de Tweede Wereldoorlog. Ten tweede, door Jitse te vervolgen, maar niet tenminste 30 andere teruggekeerde jihadgangers, kiest de regering partij voor de Islamitische Staat, met andere woorden, voor evil. De regering collaboreert met de vijand.16 jan. 2016

NIET JITSE, MAAR DE RECHTSTAAT FAALT

Het is vrij gecompliceerd wat hier speelt, omdat seculiere wet en persoonlijke moraliteit door elkaar lopen. Het is waar dat de wet geen moraliteit hoort voor te schrijven omdat de staat moreel neutraal hoort te zijn. Maar dit idee op zichzelf berust op een bepaald waardenstelsel en dus op een moraliteit. Dit waardenstelsel zegt, dat de mens bepaalde individuele rechten heeft die hem niet kunnen worden afgenomen, waaronder leven, vrijheid, eigendom en autonomie. Dit is de basis van mensenrechten. Voorts, dat de regering zich moet beperken binnen een bepaalde marges die in de wet nader omschreven zijn. We duiden dat aan onder de concepten rechtstaat en democratie. Wat velen niet beseffen is dat de politieke islam, waarvan het kalifaat of de Islamitische Staat de realisering is, niet onze gelijke is, maar de vijand van ons waardenstelsel. Westerse staten schieten tekort waar het gaat om de bestrijding van de politieke islam en de verdediging van ons waardenstelsel. In het geval van Jitse Akse, willen ze nu ook een burger weerhouden ons waardenstelsel te verdedigen op persoonlijke titel. Maar de vraag is dus niet of Jitse juridisch in het gelijk staat, maar of de staat niet tekort schiet in haar morele plicht! De politieke islam en iedere andere vijand van ons waardenstelsel is geen gelijke, die we als goede democraten horen te accomoderen. Het is een virulent theocratisch gedachtengoed en onze directe vijand, die met alles wat we hebben dient te worden bestreden.VERVOLGING VETERAAN IS POLITIEK GEMOTIVEERD

De positie van de regering wordt steeds vreemder. Ten eerste moeten we bedenken dat alleen rechters onafhankelijk zijn. Justitie en dus het OM vallen gewoon onder de wetgevende macht, dus onder regeringsverantwoordelijkheid. Die regering heeft via de Europese Unie, die nu ons buitenlands beleid bepaalt, de Islamitische Staat tot een terroristische organisatie verklaard. We maken deel uit van de coalitie die in Irak vecht tegen IS, op uitnodiging van de Iraakse regering. (In Syrie ligt dat anders: het officiele gezag is de regering Assad, maar die functioneert niet meer.) Wat het OM hier doet, is een neutrale positie kiezen in de oorlog tegen IS en zegt: wij hebben daarover geen moreel standpunt. Vervolgens zeggen ze, zich beroepend op mensenrechtenorganisaties als Amnesty, dat de groep waarbij Akse vecht -- de Koerdische volksbeschermingseenheden -- een "omstreden" militie is. En op die minimale basis, arresteren ze een Nederlandse burger, die "niet het recht heeft om zelf tot geweld over te gaan" in gebied waar geen gezag functioneert. Dat is raar, vooral als je bedenkt dat er 30 teruggekeerde jihadgangers straffeloos rondlopen in Nederland. Nog 110 jihadgangers schuimen rond op het slagveld in Syrie waar ze onschuldige Koerden en andere minderheden terroriseren en doden. De regering is moreel neutraal hoewel we deel uitmaken van een deelnemende coalitie, maar gaat wel achter de ene burger aan, maar niet achter 30 andere. Dit riekt naar een politiek standpunt van @Het _OM.

Onze regenten hebben een bezettingsmentaliteit aangenomen: ze gedragen zich als een overwonnen volk. De vervolging van Akse past in dit beeld. Meer hierover in artikelen over Stockholm syndrome en Battered Wife syndrome (bron), wat hierop neer komt: de overwonnene neemt de moraliteit van de overwinnaar over. Kijk hoe regenten steeds meer de handhaver worden van de eisen die assertieve moslims stellen. Na de massa-aanrandingen van oudjaarsnacht schaamt niemand ter linker zijde zich ervoor de aanrandingen goed te praten, te minimaliseren en -- het allerergste -- de vrouwen belachelijk te maken en te beschuldigen van hun eigen ongeluk.

Uit het geheel stijgt een beeld op van een gevestigde orde die mentaal de witte vlag heeft gehesen. Omdat de waarden van de Westerse verlichting wat hen betreft niet meer leidend zijn, maar vrede met een agressieve vijand tegen elke prijs, zelfs ten koste van de rechten van vrouwen, van burgers en de rechtstaat zelf.

We hebben dit tijdstijds becommentarieerd met de vraag: is dit gemeend, of holle retoriek? Inmiddels hebben we het antwoord. 
De advocaat van Jitse Akse, Mireille Grinwis-Veldman begrijpt niets van de aanhouding. Openbaar Ministerie [baseert] zich op slechts twee bronnen, een interview in de Volkskrant en een interview met Een Vandaag. 15 jan. 2016

JUSTITIE PAKT HELD OP VOOR DODEN KALIFATERS

De NOS heeft aanvullende informatie over onze held, Jitse Akse wiens Facebook volstaat met steunbetuigingen. Een woordvoerder van het OM drukt zich inmiddels uit in een soort prietpraat: "We willen niet dat mensen op eigen houtje strafbare feiten gaan plegen" en ""Dit is iemand van wie wij aanwijzingen hebben dat hij is betrokken bij het doodschieten, het vermoorden van mensen". Dat is precies het soort burgerpraat dat niet thuishoort in een oorlog! Jitse gaat ervan uit dat het Binnenhof bol zal staan van protest, vooral uit kringen van veteranen. We ondersteunen de oproep van harte! (Bron)Jihad is oorlog. Je kunt oorlog alleen bestrijden vanuit hetzelfde denkraam. Maar in plaats daarvan blijven we jihad bestrijden vanuit het burgerlijk strafrecht. Zo kan het dus gebeuren dat een hedendaagse held door het laffe Openbaar Ministerie wordt gearresteerd en mogelijk wordt vervolgd voor het doden van kalifaters, tuig dat massamoorden op hun geweten heeft, krijgsgevangenen in kooien verbrandt, gijzelaars verzuipt, vrouwen verhandelt als seksslaven, homo's van daken gooit en kinderen opleidt voor terrorisme. Maar het OM vindt het nodig om de enige effectieve bestrijder van het tuig, te vervolgen. Je verzint het niet! 

Het verkeerde denkraam is niet het enige probleem. Voor een eerlijke denkfout kun je nog respect opbrengen. Dat er iets anders moreel fout zit bij het Justitie blijkt eruit, hoe verschillend de terugkerende Syriegangers worden behandeld.
Teruggekeerde Syriëgangers worden in Nederland vooralsnog niet strafrechterlijk vervolgd. Ze komen aan met het verhaal dat ze humanitaire hulp verleenden en zijn getraumatiseerd. Ze worden bijgestaan door hulpverleners. Sommigen hebben een meldingsplicht. Volgens diverse bronnen in Nederlandse moslimgemeenschappen kiezen ook Belgische terugreizigers de 'Nederland-route', vanwege de mildere aanpak. (Bron
Nadat ons eerder was toegezegd dat deze tijdbommen zouden worden "gemonitord", in een artikel van Nikki Sterkenburg blijkt dat er een hele deradicaliseringsindustrie is ontstaan rond de opvang van het jihadtuig. Waarom ze met zijden handschoenen worden behandeld is duidelijk: moslims mag je niet boosmaken, zeker niet als ze oorlogsgehard zijn en hun hand niet omdraaien een paar koppen te snellen.

Deze exercitie wordt waarschijnlijk ingegeven door de wens van het OM om jihadisten en hun familie te bewijzen, dat ze niet discrimineren. Kijk, we pakken de andere kant ook aan! In het denkraam van de regenten bestaat er morele equivalentie tussen agressors en verdedigers. 'Aanpak' klinkt lekker daadkrachtig, maar de waarheid is natuurlijk een heel andere.
Inmiddels worden er ook programma's ontwikkeld die teruggekeerde Syriëgangers moeten deradicaliseren. Er zijn naar schatting zo'n 160 Nederlanders naar Syrië en Irak afgereisd om daar bij te dragen aan het opbouwen en uitbreiden van een islamitische staat. Zo'n twintig Nederlanders zijn in het gebied omgekomen, ruim dertig keerden de afgelopen twee jaar terug. Als er bewijs is dat zij hebben deelgenomen aan de gewapende strijd, dan volgt een strafrechtelijke aanpak. Is dat niet het geval, dan wordt er een traject aangeboden om hen te laten terugkeren in de samenleving. Naast hulp bij het vinden van woonruimte en een baan of opleiding, vormt een deradicaliseringscursus ook een van de onderdelen. (Bron)
Ons land heeft een geschiedenis van laf gedrag. De Eerste Wereldoorlog zaten we uit op de bank, in de Tweede raakten we het grootste deel van onze joodse burgers kwijt en werd er druk gecollaboreerd met de vijand, die nog geen week nodig had om het hele land te bezetten, Deze episode doet denken aan de vrijwiligers die in de Spaanse burgeroorolog vochten bij de Internationale Brigades tegen Franco.
(...) 700 Nederlandse vrijwilligers namen deel aan de Internationale Brigades. Onder deze "Spanjestrijders" waren naast militairen ook veel verpleegsters. van de 700 overleefden zo'n 300 de strijd. Bij terugkeer in Nederland werd hen het Nederlands staatsburgerschap ontnomen omdat zij dienst hadden genomen bij een vreemde krijgsmacht. Dit overkwam onder andere de schrijvers Jef Last en Piet Laros. (Wiki)
AD heeft het verhaal van de gearresteerde held, een oud-militair die misschien wel de Nederlande Chris Kyle genoemd zou kunnen worden (wiki). Die is helaas niet meer onder ons. Maar misschien kunnen we deze held helpen in zijn strijd met het moreel laffe OM, een instituut dat niet eens de schijn op weet te houden van rechtsgelijkheid! Verzin iets, geen petitie, want die recyclen ze bij Justitie tot pleepapier. Crowdfunding een idee, als tegemoetkoming in de kosten? Knoops, kom er maar in! Het OM op Twitter: @Het_OM -  Update: Toch liever een zinloze petitie? Hiero.


Een 47-jarige Fries die in Syrië Koerden en Westerse vrijwilligers trainde is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het doden van IS-strijders in Syrië, aldus het OM. De man werd woensdag gearresteerd en is vrijdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Die heeft het voorarrest van de voormalig militair geschorst op voorwaarde dat hij zijn paspoort inlevert. Dit om te voorkomen dat hij opnieuw naar Syrië gaat om daar weer mee te doen aan de strijd tegen IS. Het OM laat weten dat Nederlandse strijders tegen IS gewoon onder het Nederlands strafrecht vallen. Daarom kunnen ze worden vervolgd als ze misdrijven plegen.  
De Nederlandse wet geeft - afgezien van hele uitzonderlijke situaties zoals zelfverdediging - burgers niet het recht om zelf tot geweld over te gaan en zeker geen dodelijk geweld, benadrukt justitie. ,,Het doden van IS-strijders kan daarom leiden tot een strafrechtelijke vervolging voor moord.'' De ,,rasechte Leeuwarder'', zoals de man zichzelf noemt, heeft na maanden te vechten Syrische Koerden een zekere status verworven. Zo werd hem, ook vanwege zijn militaire ervaring, in oktober gevraagd om sniper te worden in zijn tabur (een Koerdische legereenheid van 50 man). In die rol van sluipschutter heeft hij in enkele weken tijd een aantal IS-strijders gedood. Met het doden van IS-strijders heeft hij naar eigen zeggen geen moeite. ,,Als je ziet wat zij uitvreten... Met het omleggen van één IS'er red ik waarschijnlijk tientallen levens.''

De ex-militair heeft volgens justitie gestreden aan de zijde van de Koerdische volksmilitie YPG. ,,Deze militie is onder mensenrechtenorganisaties niet onomstreden'', concludeert het OM. ,,Volgens Amnesty International is de YPG vorig jaar in het noorden van Syrië betrokken geweest bij het verdrijven van burgers uit hun woningen, die vervolgens werden vernietigd.'' Het OM onderzoekt nu de betrokkenheid van de man bij de strijd tegen IS. Dit onderzoek moet uitwijzen of hij ook daadwerkelijk strafrechtelijk vervolgd zal worden.
Zaterdag publiceert deze krant een uitgebreid interview met de man.
(Bron)

Noot: Buitenlands beleid hebben we uitbesteed aan de Europese Unie. De VN en de EU hebben de Islamitische Staat tot terroristische organisatie verklaard. (Wiki - bodem). Maar dat heeft blijkbaar geen invloed op de juridische status.Gerelateerd