dinsdag 26 januari 2016

DUITSE MOSLIMS: SHARIA, OF ANDERS..

De Westerse verlichtingsbeschavig is in crisis. Onze waarden liggen onder nietaflatend vuur van morele en culturele relativisten. Onze politiek leiders zijn gedemoraliseerd en hebben de wil verloren om te vechten: ze weigeren hun plicht te doen. Heeft de vrijheid nog een overlevingskans? 

Tussen agressieve moslims, postmoderne malloten en gedemoraliseerde leiders, hebben we nog een kans om te overleven? Tien jaar geleden was er nog tijd om een culturele verandering op gang te brengen. Pogingen om onze mentaliteit te veranderen zijn niet helemaal voor niets geweest, maar het is een traag proces dat generaties duurt. De tijd is om. Iedere willekeurige zwarte-zwaangebeurtenis kan leiden tot een stroomversnelling. Geopolitiek hangt er veel af van de Amerikaanse presidentsverkiezingen later dit jaar, om de meest transformatieve president in de moderne geschiedenis eindelijk te vervangen.

Het glijdende vlak van het verlies van onze waarden wordt geillustreerd door de gebeurtenissen in Duitsland en elders in Europa, met de aanranding van honderden vrouwen tijdens oudjaar. (Bron) Maar eigenlijk gebeuren dit soort zaken overal waar de wereld van de ongelovigen raakt aan de wereld van de islam. Het fenomeen van de seksuele jihad wordt al eeuwen goed gedocumenteerd op het Indiase subcontinent. (Bron) De Westerse wereld is momenteel de kennismaking aan het hernieuwen met seksuele druk op vrouwen als middel om sociale veranderingen af te dwingen. 

De link in de tweet naar een artikel van de Britse Daily Mail geeft een inkijk in de misdadige geest waar we mee te maken hebben. Geef ons wat we eisen -- het verbod op alcohol -- of we gaan door met het aanranden van jullie vrouwen. Het is zoiets als de mafia die beschermgeld komt afpersen. Zoals ieder inclusief collectief, kan islam niet vredig op zichzelf bestaan. De hele wereld wordt gedwongen om de islamitische wetten na te leven. Dit is een concept dat multiculturalisten volledig ontgaat.

Multiculturalisten geloven dat alle culturen evenwaardig zijn; als alle stammen nu maar leven naar de gulden regel, komt alles goed. Als er problemen zijn, gaan we onderhandelen tot we overeenstemming bereiken. Dit naieve geloof geeft geen rekenschap aan bullebakken die willen dat iedereen naar hun standaard en regels leeft. Morele en culturele relativisten zijn een schietschijf voor zulke criminelen. Ze zijn niet meer in staat om de vijanden van hun eigen gulden regel te herkennen, zo geblindeerd zijn ze.

Helaas zijn de mensen die ons leiden, de leiders die ons moeten beschermen, dit gedachtengoed grootscheeps toegedaan. Je kunt het je vandaag niet vooorstellen, maar morgen lijkt een alcoholverbod misschien een kleine prijs voor vrouwen die rustig op straat kunnen. Overdreven? Enkele weken geleden konden we ons niet voorstellen dat de mensenrechten van vrouwen op grote schaal geschonden zouden worden.

Als we geen streep in het zand trekken, zal de erosie van Westerse waarden met adembenemende snelheid doorgaan. Maar wie zal onze mensenrechten nog verdedigen? Intellectuelen en academici zijn de architecten van de westersewaardensloopmentaliteit. Ver-dom-de studenten hollen naar de dichtstbijzijnde "safe zone" uit angst voor micro-agressies. Feministen zijn nu femitraitors die zich verschuilen achter een hashtag #NietIOnzeNaam omdat hun grootste angst is dat "extreem rechts" gelijk blijkt te hebben met hun waarschuwingen.

Dus wie blijft er dan nog over om de mensenrechten te beschermen tegen de aanvallen van agressieve, religieuze supremacisten? Een compromis tussen voedsel en gif, is gif. We hebben niet anders gedaan dan onderhandelen! Daaraan danken we ISIS in het buitenland en islamitische afpersers thuis. Als we nou maar wat liever waren tegen moslims, dan gaan ze vanzelf wel van ons houden! Dit gaat duidelijk niet werken. Gangsters -- of ze nou islamitisch zijn of iets anders -- zijn niet onze morele gelijken. Je kunt onderhandelen met gelijken, maar niet met criminelen die je willen onderwerpen of doden.

We moeten het debat opnieuw aangaan met onze leiders en we moeten eisen dat ze hun plicht doen: het beschermen van onze rechten en onze veiligheid. Degenen die weigeren of het vertikken, moeten met spoed worden vervangen door moedige mannen en vrouwen die er wel toe bereid zijn. We gaan niet onze Godgegeven of natuurlijke mensenrechten wegonderhandelen. We laten ons niet afpersen. We verdwijnen niet stilletjes in de nacht!

Gerelateerd