woensdag 18 mei 2016

AUTOBRANDJIHAD IN DE BANLIEUE NEDERLAND

Er zijn diverse vormen van oorlogsvoering tegen ongelovigen. Sociale jhad, seksuele jihad, culturele jihad, juridische jihad. Het draagt allemaal bij aan de boodschap aan de kafirs dat het afwijzen van islam een prijs heeft. 

UPDATE: Naast Ede Veldhuizen en Vlaardingen is nu ook het pittoreske Lelystad toneel geworden van de steeds populairder wordende volkshobby auto’s in de fik steken. Maar liefst vier auto’s werden in de Lelystadse nacht van dinsdag op woensdag in brand gestoken, meldt de Telegraaf. Alle vier de auto’s zijn volledig verwoest.25 feb. 2016

CULTUURJIHAD: UKKEMUK GEEN DISCRIMINAZI

Bilal Salam uit Tilburg heeft aangifte gedaan tegen speelboerderij Pukkemuk in Dongen nadat zijn drie schoonzussen werden weggestuurd vanwege het dragen van een boerka. Bij nader onderzoek blijkt het te gaan om een geval van territoriale jihad, of wel bidden in het openbaar.
1 jan. 2016


HET PUKKEMUKKEN VAN NEDERLAND


Zoals gebruikelijk vereist een geval van culturele jihad wat uitzoekerij, mede omdat we hier te maken hebben met vreemde, archaische concepten die in niets lijken op die wij kennen in het Westerse verlichtingsdenken. Het blijkt te gaan om een geval van territoriale jihad. Door te bidden op een openbare plek wordt deze gewijd, in bezit genomen, geclaimd voor de Dar-al-Islam (voor nadere uitleg hierover zie de lezing van Clare Lopez in Jihad is Forever (bron). We kennen de video's van moslims die pleinen in Londen en Parijs in bezit nemen voor het vrijdaggebed, officieel "omdat er geen moskee is". Dat is onzin. De symboliek is duidelijk en we moeten ons voorbereiden op herhalingen van deze taferelen in Nederland.

Voor zijn juridische jihad doet de Syrier Bilal Salam beroep op ons communistische grondswetartikel 1. (Bron) Communistisch, omdat in de horizontale opvatting van dit artikel de eigendomsrechten van de 'discriminerende' partij nietig worden verklaard. Maar dat is een morele kwestie, geen juridische.

De advocaat van Salam draagt bij aan de verwarring door te spreken in de pers over sterk geworteld bidrecht, een vrijheid die hij regelrecht uit zijn duim zuigt. Mogelijk is hij in de war met godsdienstvrijheid of gewetensvrijheid, maar ook die verlenen geen recht om overal en altijd religieuze rituelen uit te dragen. Dit roept een parallel op met kathotieke processies, die formeel van 1848 tot 1983 verboden waren, een reliek uit de tijd van de Nederlandse godsdiensttwisten. (Bron)

De Grondwet van 1983 stelt in artikel 6 dat godsdienstuitoefeningen in de openlucht kunnen worden geperkt ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Dat laatste is een open uitnodiging voor spontaan wanordelijk protest tegen pukkemukkende jihadisten, maar dat terzijde. Gerelateerd