zondag 20 december 2015

(VIDEO) HOE SHARIA DE WERELD VEROVERT

Majoor Stephen Coughlin (ret.) was onderzoeker op het gebied van de Islamitische wet (sharia) voor de Joint Chiefs of Staff tot een moslim adviseur een klacht over hem indiende en hij werd ontslagen. Tegenwoordig is hij Senior Fellow bij het Center of Security Policy.Stephen Coughlin, deel 5: De rol van het OIC bij het handhaven van de islamitische wet.

Meer dan tien jaar was maj. Stephen Coughlin een van de scherpste en objectiefste analisten van de Amerikaanse regering en een expert op het gebied van de relatie tussen de islamitische wet, terrorisme en de wereldwijde jiihadbeweging. Zijn kennis stelt Coughlin in staat te anticiperen op gebeurtenissen in zowel het Midden Oosten als daarbuiten. Hij heeft gewerkt met het Pentagon, nationale en statelijke wetshandhavers en inlichtingendiensten en voor leden van het Amerikaanse Congress. Tegenwoodig is hij Senior Fellow bij het Center of Security Policy (website). Zijn boek, Catastrophic Failure, is in 2012 verschenen. Met deze serie presentaties kan het bredere publiek kennis nemen op het gebied van informatie, inlichtingen en het gevaar van de jihad dat normaal alleen aan professionals en regeringsleiders zou zijn voorbehouden.

Coughlins inzicht werpt nieuw licht op een aantal verschijnselen, zoals :
  • Waarom de overheid politieke correctheid tegen ons gebruikt.
  • Waarom Westerse regeringen de vrijheid van meningsuiting onderdrukken en waarom autoriteiten hun eigen burgers aanklagen (bijvoorbeeld Elizabeth Sabaditsch-Wolff in Oostenrijk (source) en in eigen land Geert Wilders, nu zelfs voor de tweede keer (bron). 
  • Waarom belediging opeens een legitieme grond is geworden om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken (hetgeen nog eens in de hand wordt gewerkt door de postmoderne opvatting, 'woorden zijn wapens'.
  • Waarom islamitische landen en seculiere regeringen verschillende definities hanteren voor terrorisme (denk in dit verband aan die zogenaamde coalities tegen terrorisme en ISIS die nooit blijken te werken, met name het laatste initiatief van Saoedi Arabie).
racisme = islamofobie
religie = islam
mensenrechten = sharia
terrorisme = het doden van moslims zonder legitieme grond
smaad, belediging = schending van de belangen van islam
groepsdruk en schamen (peer pressure and shaming) = politieke correctheid

Doel van het 10-jarenplan:
Regeringsleiders zover krijgen dat ze zelf (met hun eigen hand, vrijwillig) de vrijheid van meningsuiting ondermijnen door (Westerse) rechten ondergeschikt te maken aan het islamitische concept van smaad. Dit is mogelijk zonder juridische basis (per Hillary Clinton) door het gebruik van groepsdruk en schamen (peer pressure and shaming) (political correctness).

UN Resolutie 1618:
Westerse regeringen spannen samen om bij consensus (zonder stemming, geheim) via de VN vreemde concepten te introduceren middels extra-juridische middelen (politieke correctheid) die de bijl zetten aan onze onvervreemdbare rechten. Door zijn geheime aard blijft dit verraad impliciet. Maar mensen zijn niet gek. Het is elke dag zichtbaar in hun handelen. Is het dan vreemd dat er opstand dreigt tegen dit verraad?

Delen in deze serie lezingen: 
Part 1. Lectures on National Security & Counterterror Analysis (Introduction) 
Part 2. Understanding the War on Terror Through Islamic Law 
Part 3. Abrogation and the 'Milestones' Process 
Part 4. The Muslim Brotherhood, the Arab Spring & the 'Milestones' Process 
Part 5. The Role of the Organization of Islamic Cooperation in Enforcing Islamic Law
Part 6. The Boston Attack and "Individual Jihad"

Maj. Stephen Coughlin's Blog (Source)

Via Amazon:


Via Bol:Gerelateerd