maandag 21 december 2015

RACIST, GUTMENSCH, NAZI: WAT BETEKENT HET?

Links of rechts, Gutmensch of nazi, wat betekent het allemaal? Dat ligt eraan wie je ernaar vraagt. De Gutmensch duidt taal niet in de klassieke betekenis, als drager van informatie. Links en rechts bevolken bijna gescheiden universums. Ze leven letterlijk langs elkaar heen. En de kloof wordt alleen maar groter. 

Dalrymple is een Britse arts en een scherp conservatief waarnemer en commentator. Hij komt uit een knalrood nest, en weet daarom precies hoe de linkse geest werkt. Anders dan sommigen geloven, is er zo'n groot verschil tussen links en rechts, dat je rustig kunt stellen dat de beide wereldbeschouwingen op cruciale punten compleet afwijken. In een recente column (bron) valt Dalrymple meteen met de deur in huis:
There is no racist like an anti-racist: That is because he is obsessed by race (...) He looks at the world through race-tinted spectacles, interprets every event or social phenomenon as a manifestation of racism either implicit or explicit, and in general has the soul of a born inquisitor.
Maar wat is racisme? Wat betekent dat woord? Racisme is het geloof dat de mens bepaald wordt door zijn ras. Het geloof is vrij primitief. We weten al eeuwen dat de mens verschilt van dieren omdat hij beschikt over rede. En wie kan redeneren, kan kiezen en heeft dus vrije wil. Ras is niet bepalend, maar de inhoud van de geest en de gekozen waarden.

Er zijn natuurlijk modernere varianten op het thema ras, zoals DNA, hormonen (ook wel aangeduid als 'stofjes') en een aantal neurologische drogredenen. Uiteindelijk komt het erop neer dat de mens inherent -- aangeboren, zoals ras -- in zichzelf goed of slecht is. Veel Gutmenschen hangen deze school aan, vaak zonder dat ze zich dat bewust zijn. Een goed voorbeeld is concept diversiteit, wat niks anders is dan raciale selectie. 

In hetzelfde artikel beschrijft Dalrymple de Gutmensch:
Anti racism  (...) puts them automatically on the side of the angels without any need personally to sacrifice anything. You have only to accuse others of it to feel virtuous yourself. There is no defense against the accusation: The very attempt at a defense demonstrates the truth of it. As a consequence of this, it is a rhetorical weapon of enormous power that can be wielded against anybody who opposes your views. It reduces them to silence. 
Dus de reden van het succes van de rassenkaart is, dat er geen verdediging tegen bestaat. Wie dat doet, impliceert dat ras enige betekenis heeft. Volgens Dalrymple is de beschuldiging een retorisch wapen, maar dat wil niet zeggen dat de term inhoudsloos is. Daarvoor moeten we naar De Volkskrant.  

Haro Kraak @HaroKraak maakt in een column over de term Gutmensch (bron) duidelijk waar de schoen wringt. Hoewel hij een opsomming van objectieve criteria geeft waarin de Gutmensch en zijn tegenstander van elkaar verschillen, luidt zijn conclusie een hele andere: net als Dalrymple over "racist", ziet hij "Gutmensch" als een "retorische truc"; het is maar "vocabulaire waarmee de Gutmensch wordt weggezet".

Kraak gaat nergens inhoudelijk in op de criteria die hij noemt. Bij hem wordt duidelijk dat retoriek alleen dat is, retoriek en niets anders  De postmoderne linksmensch heeft een hele eigen opvatting van taal (nominalisme). Betekent "hypocriet" in de klassieke taalopvatting, iemand met een dubbele moraal -- voor de linksmensch is het simpelweg een scheldwoord, een "retorische truc". Je had net zo goed "theelepel" kunnen zeggen, of "dikke deur". 

In deze opvatting van taal hebben woorden geen betekenis. Ze dienen dus maar een doel: om een emotie te triggeren. Taal wordt een instrument om te manipuleren, om een subjectieve, emotionele reactie op te roepen. In deze opvatting is taal niet een neutrale drager van informatie.

Als woorden onprettig zijn, zijn het dus wapens die bedoelt zijn om te kwetsen. Het wordt nu duidelijk waarom de Gutmensch fanatiek gebruik maakt van politieke correctheid om de tegenstander het zwijgen op te leggen. Het is de logische verdeding tegen kwetsende woorden. 

Als een kwetsend label blijft plakken, heet dat een stigma. De Gutmensch wil te allen tijde vermijden dat hun protégés een stigma krijgt. Daarin gaat hij ver. Zover zelfs, dat hij het welzijn van de natie er graag aan opoffert. 

Noorwegen is zover dat ze moslim migranten de Westerse sociale code gaan bijbrengen. Het lijkt een open deur als je boerenverstand hebt, maar voor de regerende Gutmenschen is het erg revolutionair: 
"Vele Europese landen zijn bang migranten te stigmatiseren als potentiële verkrachters en zo in de kaarten te spelen van antimigratiepolitici. Daarom hebben ze de vraag genegeerd of mannen die uit conservatieve samenlevingen misschien het verkeerde idee krijgen wanneer ze plots naar een plek verhuizen waar het lijkt alsof alles mag", schrijft de New York Times. "Maar met meer dan een miljoen asielzoekers die dit jaar in Europa aangekomen zijn, zijn steeds meer politici en ook enkele migrantenactivisten voorstander om migranten in te lichten over de Europese seksuele normen en sociale gedragscodes." (Bron) H/t @Mark_Goedhart
Veel van de schade die de regerende Gutmensch-eliten aanrichten komt voort uit dit soort drogredeneringen. Testosteronbommen zijn geen potentiele verkrachters in de realiteit. Het is een 'stigma', een kwetsend woord "waarmee nazi's hun critici aanduiden".

Als woorden in de opvatting van de Gutmensch toch niets betekenen en alleen berekend zijn op effect, moeten we ze dan niet veel vaker gewoon maar laten kletsen? Worden ze niet veel te dik beloond?

Noot: Hier is een voorbeeld van de linkse politicoloog en hoofddocent aan de Uva, @SLdeLange die een poging doet orde aan te brengen in het 'rechtse' politieke spectrum. Je vraagt je af in welk universum De Lange woont. (Bron


Gerelateerd