zaterdag 13 februari 2016

NOS: "WIE ZIT ER ACHTER HET ASIELVERZET?"

In het hele land worden protestbijeenkomsten gehouden tegen de komst van asielzoekerscentra en het Europese asielbeleid. "Wie zijn de mensen achter het asielverzet in Nederland?" vraagt de staatsomroep zich af. Hier is hun antwoord. 

UPDATE: De vraag is typerend voor de progressieve goedmensch. In hun mensbeeld ben je te stom om zelf na te denken. Als er dus een aantal mensen tegelijkertijd hetzelfde denken, dan is dat niet omdat dit een reflectie is van de realiteit, maar omdat er "iemand achter zit". Een demagoog, een rattenvanger die op zijn fluitje blaast, waarna de ratten zich achter hem in beweging zetten. Kun jij een grotere belediging bedenken voor de intelligentie van de vrije mens? Dezelfde logica ligt aan de wortel van het concept 'populisme'. Ook hier: mensen kunnen niet zelf bedenken dat ze een andere koers willen. In het Engelse taalgebied wordt er wel voorzien in een legitiem, zelfstandig denkend electoraat: daar heet zoiets een spontane opstand van de grassroots. Maar dan moet je wel erkennen dat de kiezer altijd gelijk heeft. Progressieven kunnen dat niet, want zij behoren tot de elite die alles beter weet. Zij hebben voor ons besloten dat de belangen van migranten met een vrijheidsvijandige mentaliteit, zwaarder wegen dan de veiligheid en belangen van de belastingbetaler. En jij, je bent gwoon een rat die te stom is om te weten wat goed is.
29 dec. 2015


GOEDMENSCH: "GEVAREN AZC NIET -SIGNIFICANT"


Volgens links zijn handicapte, chronische zieke of anderzins speciale kinderen ondergeschikt aan de belangen van hun laatste hobby, islamitische illegale migranten uit oologsgebieden. De Goedmensch heeft de Syrische vluchteling tot een morele prioriteit verklaard waarvoor iedereen en alles dient te wijken.

Vluchtelingenwerk Nederland heeft geen begrip voor het besluit van de gemeente Loon op Zand om kinderen uit het speciale basisonderwijs begeleid langs een azc te laten fietsen. We hebben het over blinde of dove leerlingen, kinderen met een chronische ziekte of stoornis, of verstandelijk gehandicapten (bron). Adjunct-directeur Jasper Kuipers vindt dat de gemeente het idee dat de kinderen onveilig zijn, maar moet "wegnemen". (Bron)

Vertaling: Kwetsbare Nederlandse kinderen zijn ondergeschikt aan grotendeels islamitische illegale migranten uit een oorlogsbied die geen kennis hebben van Westerse waarden en normen, en voor wie het begrip verkrachting niet eens bestaat als concept. (Bron) Okay! 

De kerntaak van de overheid is de bescherming van de bevolking. Maar niet volgens Vluchtelingenwerk Nederland. Adjunct-directeur Jasper Kuipers vindt dat het de eerste taak van de gemeente is om ervoor te zorgen dat zijn "vluchtelingen" niet "gestigmatiseerd" worden. 

Wat bedoelt die man met "wegnemen"? Dat het honderd procent veilig is, kan niemand garanderen: de gemeente niet, Jasper Kuipers niet, de bewoners van het azc niet, en de ouders niet. Niemand kan instaan voor daders. Dan kunnen alleen daders zelf.

Maar de veiligheid van deze kwetsbare kinderen is in de ogen van links totaal irrelevant! Ook voor de kwestsbaarsten geldt de "onderbuik". Ze gaan gewoon uit van verzonnen statistieken en roepen iets wetenschappelijks als "significant".

Als je als ouder je kwetsbare kind wilt wapenen tegen gevaren en kwaad, dan "versterk" je volgens de Goedmensch volstrekt onnodige signalen. In hun optiek is goed en kwaad een subjectieve "beleving" die uitsluitend bestaat in de ogen van de waarnemer en die je dus gewoon "wegneemt". De Goedmensch heeft geen objectieve standaard wat goed is, en wat kwaad.

De Goedmensch toetst een stelling niet aan de realiteit, maar aan zijn ideologie. De stelling wordt dus niet gecorrigeerd naar waarheid, maar of ie klopt met de ideologie. Aan de hand daarvan wordt de stelling aangenomen, aangepast of verworpen. In dit geval dat laatste. Gevaar dismissed! 

Onze nationale waardenvernietigers -- Fokke & Sukke -- geven het voorbeeld. Wie zijn onschuldige, kwetsbare kind wil beschermen tegen realistische gevaren, wordt neergezet als een zeurende sprookjesverkoper. Als je kind verkracht wordt... big whoops! Alleen in je verbeelding...Gerelateerd