woensdag 29 juni 2016

EU ZET PARLEMENT BUITEN SPEL BIJ VERDRAG

Vakbonden, linkse partijen en nationalisten, zoals presidentskandidaat Donald Trump zijn tegen mega vrijhandelsverdragen als TTIP en CETA. Zoals we in de EU hebben gezien, zijn deze globalistische verdragen vaak een rookgordijn voor het vernietigen van nationale soevereiniteit. 

UPDATE: De golf van coups van de EU tegen nationale soevereiniteit zijn nu zo frequent dat nauwelijks nog kan worden bijgehouden. We mogen gerust aannemen dat er een tactiek aan ten grondslag ligt.
De SP is "woedend" dat de Europese Commissie de nationale parlementen buitenspel wil zetten bij het Europese vrijhandelsverdrag met Canada, CETA. Minister Lilianne Ploumen (Handel) is ontstemd en uit onder meer Duitsland klinken ook kritische geluiden. Volgens SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur is het verdrag "te ingrijpend" om de inbreng van de Tweede Kamer te negeren. Het kabinet meent dat verscheidene onderdelen van CETA onder de bevoegdheden van de lidstaten vallen, zegt Ploumen. Zij gaat proberen haar Europese collega's aan haar kant te krijgen. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker komt volgende week met een voorstel om ratificatie van het verdrag in handen te leggen van het Europees Parlement en een meerderheid van de handelsministers van de EU-landen. Door de nationale parlementen te passeren kan het geen onderwerp van een referendum worden. In Nederland is al een initiatief gaande voor een referendum over CETA en TTIP, het voorgenomen handelsverdrag met de VS.3 mei 2016


248 GEHEIME PAGINA'S TTIP UITGELEKT


Greenpeace heeft 248 pagina's van het controversiele Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership Deal (TTIP) gelekt. Linkse en rechtse activisten hebben elkaar gevonden waar het gaat om TTIP, de EU en anticorporatisme. Het "vrijhandelsverdrag" tussen de EU en de VS draagt politieke beslissingen over aan multinationals, zegt de EU-directeur van Greenpeace, Jorgo Riss. Volgens de EU is het een "storm in een glas water". (Meer)
13 april 2015

(VIDEO) PRATEN MET IEMAND OVER TTIP
Praten Met Iemand Over Iets: Yernaz bespreekt wat TTIP betekent voor Europa?

Voor wie er zin heeft: D66 debat in Nijmegen op 25 april.
Nov. 11, 2015


VOLLEDIGE TEKST TPP, DE AZIATISCHE TWIN VAN TTIP
Sep 24, 2015 Wat is TTIP? Elsevier legt het uit. (Bron)

De White House heeft de volledige tekst van het Trans Pacific Partnership (TPP) vrijgegeven. De Republikeinse senator, Jeff Sessions die tegen de deal is, heeft de 5,544 pagina's tellende wet uitgeprint. Op de site van Breitbart staat een foto, zodat we zelf kunnen zien hoe zo'n stapel eruit ziet. Sessions typeerde de deal als "erosion of sovereignty", ongeveer hetzelfde argument dat Europees links inbrengt tegen de deal, al noemen die het erosie van de democratie. (Bron) De TPP is een andere deal dan de TTIP met de EU, maar insiders gaan ervan uit dat de inhoud in grote lijnen hetzelfde is. Tekst hier. (Bron)

Ons recente onderzoek naar de partijen die dit soort onderhandelingen voeren -- de Internationalisten (bron) -- doet niets af aan het feit dat het slechten van handelsbarrieres vanuit het uitgangspunt van vrijheid, moet worden toegejuicht. Een deel van de Republikeinen is tegen (Sold Out, nieuw boek van Michelle Malkin (bron)), onder wie presidentskandidaat Trump (bron). De VS kent een traditie van isolationisme en protectionisme dat gesteund wordt door de vakbonden. Ze associeren deze deals (terecht) met de corporatistische internationalisten, niet met vrijhandel. Geopolitieke commentators zien 'Obamatrade' als een poging China en Rusland te isoleren. Poetin werkt inmiddels aan zijn Euraziatische Unie, maar die is nu al tegen enorme problemen opgelopen. Een ander punt van zorg, is dat de internationalisten de deal zullen volproppen met milieureguleringen en het als kans zien om hun hobby, de onrendabele, groene industrie te promoten. Je weet nooit wat voor corporatisme nog meer verpakt zit in die pakketdeals. De EU blijkt een project voor een superimperium, historisch verpakt en verkocht als vrijhandelszone.10 okt 2015

TTIP, voor meer vrijheid en welvaart! 

Na lang de argumenten te hebben afgewogen, heeft de redactie geconcludeerd dat TTIP een goed ding is. Ja, de onderhandelingspartijen -- de VS en de EU -- zijn corporatistische entiteiten; met name de EU heeft een discutabel democratisch gehalte. Maar dat doet eigenlijk niet terzake. Feit is, dat handelsbarrières door staten worden opgetrokken om de eigen handel te beschermen tegen buitenlandse concurrentie; het neerhalen van die barrières komt de vrijheid en de kwaliteit en prijs van producten ten goede, onafhankelijk wie die barrières heeft geslecht. De argumenten van de tegenstanders zijn autoritaire flauwekul en linkse spasmen. Consumenten zijn vrije, intelligente mensen die zelf heel goed kunnen bepalen of ze chloorkippen of genetisch gemodificeerde paprika's willen kopen.

Ook het tribunaal voor arbitrage -- de Investor-State-Dispute-Settlement (ISDS) -- is van harte toe te juichen. Te lang hebben politici -- al dan niet democratisch gelegitimeerd -- basale eigendomsrechten (een mensenrecht!) kunnen schenden door eenzijdige nationaliseringen, het weren van sociaal onwelgevallige ondernemingen en tarieven op politiek incorrecte producten. Die protectionistische en politiek-moralistische praktijken kunnen nu aanhangig gemaakt worden bij het tribunaal en eventuele schade kan worden verhaald op de staat. Het is duidelijk dat de protagonisten van staatsinterventie hiertegen bezwaar maken. De diepe geheimzinnigheid waarmee de onderhandelingen worden omringd doen er natuurlijk geen goed aan. Bovendien blijft het mogelijk dat Obama naar Amerikaans politiek gebruik, oneigenlijke punten heeft gekoppeld aan het vrijhandelsverdrag. Maar al met al moet TTIP worden toegejuicht als een score voor meer vrijheid en welvaart.
10 maart 2014


TTIP onderhandelingen EU/VS sudderen voort

Het is de Tea Party niet gelukt een staak te steken in het hart van TTIP. De onderhandelingen zijn niet dood; ze staan op een zacht pitje en de uitkomst wordt niet verwacht voor de eerste helft van 2015. (Bron) Er zit in ieder geval een economisch lichtpuntje aan het verdrag, mocht het ervan komen:Feb. 13, 2014


Tea Party en vakbonden slopen (tijdelijk) het verdrag EU met de VS

Een tijdelijke, gezamenlijke coalitie van linkse vakbonden en rechtse Tea Party heeft twee vrijhandelsverdragen - het Trans-Pacific Partnership (TPP) en het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) - ook bekend als 'Obamatrade' - afgeschoten. Ter linker zijde om protectionistische redenen, aan de zijde van de Tea Party omdat 'fast track' Obama de absolutistische macht zou geven deze verdragen af te sluiten zonder de parlementaire tussenkomst van het Congres. Dit geval laat het verschil in democratisch gehalte tussen de VS en de EU uitermate goed zien. Terwijl EU-burgers *kuch* niets hadden in te brengen dan lege briefjes, was een enkele actie van de Amerikaanse grassroots voldoende om het plan op de plank te krijgen. Al is het tijdelijk. (Bron) (Meer) (Meer)4 feb. 2014


EU verkoopt NL aan de Nieuwe Wereldorde


8 euroloyalitische ideologen waren woedend over een EU-kritisch stukje van de rechtsfilosofen Thierry Baudet en Bastiaan Rijpkema in de NRC. Tijd om eens te kijken naar de inhoud.


TTIP/TAFTA: VS en EU in donderblauw en andere toekomstige leden in lichtblauw (NAFTA and EFTA)

De actie van de oud-directeur van De Nederlandse Bank (DNB) Lex Hoogduin en de bende van acht was een klassieke actie om een tegenstander het zwijgen op te leggen. Erg antidemocratisch, maar in het huidige klimaat helaas niets bijzonders.

Maar de logica van Messrs Baudet en Rijpkema is uitermate warrig. Vrijhandel is op zich toe te juichen. Baudet heeft een isolationistisch en protectionistisch argument daartegen ontwikkeld. Maar vrijhandel is het punt helemaal niet! Desalniettemin kudo's dat hij als enige de kat de bel heeft aangebonden over deze bijzonder ernstige kwestie.

Er speelt een heel ander probleem. Namelijk dat de EU namens nochtans soevereine landen verregaand aan het onderhandelen is met de VS. Blijkbaar zijn onze zelfbeschikkingsrechten al juridisch verkwanseld. Wie zal het zeggen waar en wanneer dat gebeurd is zonder ons medeweten! We bestaan juridisch dus al niet meer, of we doen alsof. Waar is de Tweede Kamer? Waar is de minister? De stas? De prem... laat maar!

Er worden enorme globalistische entiteiten ontwikkeld buiten iedere democratische besluitvorming om. Er is genoegzaam gewaarschuwd voor de Nieuwe Wereldorde, Bilderbergachtige toestanden en de invloed van fora als het WEF: deze enorme corporatistische lichamen (waar grote overheden nauw verweven zijn met (grote) bedrijven) is er een typisch product van. Hier meer over TTIP/TAFTA (Bron)4 jan. 2014


NRC ombudsman: hoedt u voor 'censuursnuffelaars'
Voltaire draait zich om in zijn graf.

De NRC blijkt te beschikken over een eigen arbiter, een zgn. ombudsman. Die heeft nu een wij-van-WC-eend apologie geproduceerd ter verdediging van 'de 8'. Maar het is ook de krant zijn eigen schuld, met die rare kop waar niks van klopte... en hoedt u voor 'blaffende' 'censuursnuffelaars'.

Het begint als een retorisch sfeersstukje waar we tevens kunnen lezen, dat de Nederlandse minister van Handel Ploumen en de Belgische EU-commissaris De Gucht persoonlijk hebben gereageerd op het opiniestuk van Baudet en Rijpkema! Nou, hoe vaak maken we dat mee? Het is tekenend voor de stand van zaken. Immers kranten zijn de waakhonden van de macht, althans, dat was ooit het geval. Nu krijgen machthebbers ruim baan in de krant, teneinde de staatsideologie zelf kracht bij te zetten.

In alle eerlijkheid: van censuur is pas sprake als een regering bepaalt wat een krant schrijft. Dat is (nog niet) het geval. Het gaat hier niet over de inhoud van het stuk van B&R. Maar de NRC-ombudsman geeft aan dat kritiek op politieke besluitvorming terecht is: ter linker zijde heeft men zo zijn eigen kritische invalshoek op het handelsverdrag tussen de EU en de VS.

Het moet inderdaad niet gekker worden: 'de 8' en hun sympathisanten hebben er blijk van gegeven niet over democratisch bloed te beschikken. Let daarom goed op uw saeck! Om hun EU-idealen door te drukken zijn deze ideologen graag bereid politieke tegenstanders verdacht te maken en moreel te demoniseren.

Bij velen lopen mening en opinie, feiten en interpretaties, open debat en propaganda, waarheid en leugen, compleet door elkaar. Dat is eigen aan de cultuuroorlog: de kernvraag daarin is juist, bestaat objectieve waarheid? (Bron)


25 dec. 2013


Nog meer eurokritische artikelen in de NRC!


Wat blijkt? In een ander, compleet ongerelateerd artikel in NRC heeft ook Myriam Vanderstichele, onderzoeker bij het SOMO, zich kritisch uitgelaten over het gebrek aan democratie in de Europese Unie.24 dec. 2013

Bende van Acht doet 'warrige' oproep om censuur

Doorbraak.BE heeft een aardige analyse van de actie van de Bende van Acht:

(...) Is dit bijwijlen warrige opiniestuk (...) een oproep tot publicatieverbod voor B&R? (...) Toch kan men het stuk moeilijk anders lezen dan een vraag aan de redactie van NRC om bijdragen van B&R in de toekomst te weren. (...) De acht zetten zich op het standpunt dat zij het fijne debat verdedigen tegenover de grove borstel maar met woorden als ‘retoriek’, ‘anti-Europees’ of ‘populisme’ hanteren ze zelf een behoorlijk bot bijltje. Als de vos de passie preekt... (...) Zoals de tekst er nu staat, kan die moeilijk anders gelezen worden dan dat de acht meer aanstoot nemen aan een ander standpunt dan aan kwaliteitsverlies. Ze lijken zowaar het ene te verwarren met het andere. Hun opiniestuk smaakt bitter. Acht mensen van stand die meer dan de indruk wekken dat een krant bepaalde auteurs moet wraken en in hun argumentatie niet veel verder komen dan holle want niet onderbouwde sneren; het heeft weinig van een deugdelijk debat. Ten behoeve van de acht: laat B&R nu eens gewoon hun ding doen en zet daar jullie argumenten tegenover, dan zullen de lezers wel oordelen. (Bron) H/t @JRdeVrije


23 dec. 2013

Het slopen van eurocritici is begonnen

Op het stuk van Baudet en Rijpkema, "Vrijhandelsverdrag tussen EU en VS minacht democratie" (artikeltweet) valt veel aan te merken. Het is illiberaal, protectionistisch, etno-collectivistisch en op punten Ludditisch (fobisch voor technologische ontwikkelingen). Maar de auteurs hebben een punt waar zij het gebrek aan democratisch gehalte in de EU aan de kaak stellen.

Het gebrek aan democratie in de EU wordt alom gevoeld en erkend. Al jaren! Het hiaat wordt ook eigenlijk niet door zinnige commentators bestreden. En juist daar grijpen de critici in hun verweer op in als ware sovjetideologen.

Lees het allemaal in "NRC, bespaar ons retoriek van Baudet & Co over EU", ondertekend door de heren Pascal Borsjé (jurist en historicus), Marcel Hoogduin (hoogleraar economie), Sywert van Lienden (jurist), Hans van Meerten (internationaal advocaat), Wilco Veldhorst (vakbondsbestuurder) en Peter Verhaar (D66'er en oud-bankier) (artikel, tweet).

Baudet en Rijpkema mogen het argument van het democratisch gebrek niet inbrengen, want...[hierna volgt een stuk emo-polemiek in de paranoide stijl die niet misstaan zou hebben op de pagina's van Pravda]. Een sample:
De opiniestukken van B&R [Baudet en Rijpkema, CT] kennen steeds hetzelfde patroon. Er is sprake van een bewust complot (Europa) van een ongecontroleerde dader (de elite) tegen een willoos subject (Nederland) waarvan het voltallige volk het slachtoffer is. Ter onderbouwing volgt een mengeling van stromantactieken en feitelijke en juridische onjuistheden. Op internet doen dit soort stukken het vaak goed. Het genereert veel hits, waardoor de illusie ontstaat dat er een ‘debat’ plaatsvindt of er ‘draagvlak’ is voor de standpunten.  (...) 
Het nieuwe normaal is dat hoe harder je schreeuwt hoe meer aandacht je krijgt. Feiten doen er steeds minder toe, en velen halen hun schouders erover op; het ‘moet kunnen’. Inderdaad ‘moet kunnen’, maar zijn we dan zo verwend geraakt aan onze vrijheid van meningsuiting dat we deze meningen onbesproken laten? Want elke keer als we dat doen, wordt er weer een leugen witgewassen. Wie beschermt onze verworvenheden nog? Tot slot roepen B&R regelmatig dat ‘burgers het niet meer pikken’ om via slinkse wegen door Brussel geregeerd te worden zonder democratische controle.
Niks aan de hand, volgens de auteurs, met onze "basisinstituties en -waarden van deze open samenleving, bevochten en opgebouwd door onze ouders en grootouders" want tenslotte...
Wij kiezen onze volksvertegenwoordigers en die nemen voor ons besluiten. Ook in Brussel. Onze onderhandelaars krijgen een mandaat mee. Bijna alle stukken zijn openbaar of “lekken uit”.
Nou dan? Ze hebben mandaat (om de soevereiniteit over te dragen aan een transnationale, ondemocratische entiteit...?).

Het doel van deze emo-argumentatie is om Baudet en Rijpkema als personen te delegitimeren. Ze worden verdacht gemaakt en in de traditie van Marx met modder besmeurd in de hoop dat er wel wat van de troep zal blijven kleven. Deze taktiek zien we steeds vaker en naarmate de verkiezingen voor het EP naderen en de eurofiele antidemocraten banger worden, zullen we die navenant in venijn zien toenemen.

De polemiek van de heren dient nog een ander praktisch doel: Baudet en Rijpkema het recht ontnemen hun mening in de NRC te publiceren. De polemisten nemen hun toevlucht tot emotionele chantage om de hoofdredactie onder druk te zetten:
[...] wij vragen als lezers of NRC trouw wil blijven aan zijn eigen waarden, zoals verwoord in de missie van de krant. 
De geesten zijn mogelijk verblind door hun eigen totalitaire utopisme. "Een liberale geest met eerbied voor het individu en de beginselen van verdraagzaamheid, redelijkheid, openheid, objectiviteit en een kritische rol ten aanzien van de politieke status quo??? Je moet het maar in de mond durven nemen!

Maar de gotspe is volstrekt verklaarbaar als we ons herinneren uit welke filosofische school de eurofilie stamt: amoreel egalitarisme. Wie het verschil tussen goed en kwaad bewust vervaagt verliest de capaciteit zichzelf en anderen te beoordelen. Wat rest is precies wat we hier zien: blinde ideologie, emo-argumentatie en moddersmijten.

Tegenstanders demoniseren en het zwijgen opleggen heeft natuurlijk niets te maken met democratische beginselen! Integendeel. Het brengt de democratie in gevaar.

Maar de eurofielen staan zo zwak. Het enige dat ze nog rest is de weg van de persoonlijke destructie van de tegenstander.
Gerelateerd