vrijdag 18 december 2015

(VIDEO) COP21: INTERVIEW MET LORD MONCKTON

De onderhandelingen in Parijs op de COP21 klimaattop zijn nog altijd in volle gang. Intussen zien we een sterk staaltje van de mentaliteit van deze puristische utopisten: het doel heiligt de middelen. Dec 17, 2015 Alex Jones praat met Lord Christopher Monckton over de COP21. 

UPDATE: Alex Jones praat met Lord Christopher Monckton over het falen van de internationalisten in hun laatste poging om de wereld onder hun controle te brengen onder het mom van klimaatbeheersing. Alleen het belasten van de lucht die we inademen zou nog beter zijn.10 dec. 2015


GEMEENTEN ANTICIPEREN VAST OP KLIMAATWET


UPDATE: Wie zegt dat politici altijd achter de feiten aanlopen en nooit iets voor elkaar krijgen, hebben het klimatisme nog niet begrepen. Het is een bij elkaar gelogen calamiteit die noopt tot doortastend handelen, zodat u begrijpt waarom de portemonnee getrokken moet worden. Crises zijn de cocaine van de postmoderne regentenklasse. Vooruitlopend op de uitkomst van de COP21 hebben PvdA en GL vast een wetsontwerp ingediend, samengevat als "de klimaatwet". (PDF) De wet is nog niet door het democratisch proces aangenomen, maar nood breekt wet! Op gemeentelijk niveau anticiperen stadspotentaten vast op de uitkomst.
In 2050 moet de uitstoot van kooldioxide (CO2) verminderd zijn met 95 procent en moet onze energievoorziening voor de volle 100 procent duurzaam zijn. Dat staat in een wetsvoorstel dat de fractievoorzitters Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) gaan indienen. Het is zeer uitzonderlijk dat fractievoorzitters een initiatiefwetsvoorstel indienen, helemaal als zij zowel van de oppositie als van een regeringspartij zijn. Samsom en Klaver maakten hun initiatief maandag bekend in het tv-programma Pauw. In hun voorstel maakt het kabinet elk jaar een klimaatbegroting met wettelijke doelen voor CO2-uitstoot, energiebesparing en duurzame energie. In 2030 moet de CO2-uitstoot 50 procent lager liggen dan in 1990, het jaar van de 'Kyoto-afspraken'. (Bron)22 nov. 2015


Obama: Klimaattop COP21 in Parijs "moet doorgaan"


We nemen vast een aanloopje naar de COP21 klimaattop in Parijs. De tanks van de private Lear-jets worden vast vol kerosine gegoten, lijfwachten poetsen hun handwapens nog eens op en de gegumde landsgrenzen worden tijdelijk hersteld. Voor gewone stervelingen rest het stofkapje om de stank van schijnheiligheid draaglijk te maken. 

Het uitje in Parijs staat in het teken staat van het terugdringen van  het uitademingsgas CO2. Vanaf 30 november proberen 196 landen een nieuw klimaatverdrag op te stellen, dat in 2020 van kracht moet worden. De C40 is een wereldwijde alliantie van 63 grote steden die praten over "maatregelen tegen steeds extremere weersomstandigheden". Obama heeft vandaag gezegd dat de top in Parijs moet doorgaan, om de "extremisten" te bewijzen dat we niet bang zijn. (Source) Intussen wordt steeds duidelijker dat echte geleerden het oneens zijn met de klimaatdogmatici en dat er op grote schaal met de cijfers wordt gefraudeerd. 

Gerelateerd