maandag 30 november 2015

DE WERELD VOLGENS ONZE REGENTEN

De bevelhebber van het leger is, zoals velen in het "middenveld" een typische aanhanger van het internationalisme. Ze monopoliseren niet alleen de politiek, maar ook al die andere machtige, uitvoerende instituties die bepalen hoe we rollen in dit land. Oct 26, 2015 Luitenant General Mart de Kruif in een TEDx lezing in Arnhem. (Bron)

Mart de Kruif (wiki) is een typische internationalist. De wereldgeschiedenis begint bij zijn geboorte na de Tweede Wereldoorlog. Vechten tegen het kwaad heeft zijn generatie niet hoeven doen. Hun leven was een aaneenschakeling van gratis groei en bloei. Het resultaat is een zeer specifiek wereldbeeld dat geen kennis heeft van de realiteit buiten de directe waarneming. Dit wereldbeeld wordt gebracht als een neutrale beschouwing. Maar dat is schijn. Het is een zeer specifieke, irrationele vorm van utopisme.

De Kruif wordt gedreven door de ethiek van het altruisme, waardoor hij start vanuit een positie van schuld. Zijn basiseenheid is niet het indivdu, maar de staat. Het kwaad voor hem is niet de alomvattende, totalitaire staat van de onder andere de nazis die hij niet gekend heeft; het goede voor hem is niet de rechtstaat in dienst van vrije mensen. Zijn morele standaard voor kwaad is oorlog, de morele standaard voor het goede is vrede. 

Voor De Krijf zijn oorlog en vrede dingen op zich; niet het gevolg van machtsevenwicht tussen goed en kwaad. Voor hem is het kwaad (oorlog) het gevolg van competitie tussen grote staten. Voor hem komt het goede (vrede) door de onderlinge afhankelijkheid tussen grote staten. Oorlog voor hem is niet het verdedigen van een waarde (vrijheid, de geketende staat). In dit beeld mag de staat dus best groot en totalitair worden, want dat is niet het probleem. Hier zien we het gevaar van deze drogredenaties. 

In plaats daarvan moeten we vechten tegen het fantoom van de klimaatopwarming (gevolg van kapitalisme, vrije handel, wetenschap toegepast op de economie); tegen muren die illegale migranten weren (nationale zelfbeschikking); en tegen de erkenning dat religie niet per definitie goed is, maar de vorm kan aannemen van een totalitaire ideologie (hier het identificeren van islam als totalitaire ideologie, zoals het nazisme). 

De laatste schakel in dit verwrongen wereldbeeld is de idee dat in 1945 kiezers politici volgden, en nu politici de kiezer. We wish! Wij vechten onze strijd met de social media! Onze wapens zijn onze hashtags, dat werk! Dit zijn de leiders die de wereld aan de rand van de Derde Wereldoorlog hebben gebracht met hun waanzinnige verwrongen realiteit.

Mart de Kruif spelt voor hoe onze politiek leiders denken: ze leggen feiten en gebeurtenissen uit zodat die hun illusie ondersteunen; en als dat niet kan, negeren ze die gewoon. Dus Al Qaida bestaat uit "gematigde" rebellen en de Moslim Broederschap is een "seculiere, vreedzame en democratische" macht voor diversiteit. De leugens zijn inmiddels te talrijk om allemaal te benoemen. 

Internationalisten (bron) zijn per definitie etatisten. Hun thema is internationale geopolitiek, defensie en de diplomatie. Ze kennen geen individuen, alleen staten. Competitie, handel en samenwerking zijn vrij contract tussen individuen en hun bedrijven. Maar etatisten hebben dat vertaald naar interstatelijk niveau, met potentieel verstrekkende gevolgen. 

In De Kruifs logica is het allemaal een kwestie van praten en onderhandelen tussen gelijken. Alle waarden zijn eraan ondergeschikt. Het cement dat moreel gelijkwaardige staten bij elkaar houdt is onderlinge afhankelijkheid, want dat leidt tot vrede. En dat is precies wat internationalisten in de VN en in de EU proberen te realiseren. Geen waarde is waardevol genoeg om niet op te offeren voor vrede met de terreurmeesters in landen als Turkije, Saoedi Arabie en Iran. Gerelateerd