dinsdag 17 november 2015

STATEN VS WEIGEREN SYRISCHE MIGRANTEN

Het verschil in de gang van zaken tussen Europa en de Verenigde Staten is illustratief voor de fundamentele verschillen in staatsinrichting. Hier moesten we werkloos toezien hoe de regering het land laat overspoelen. In de VS bel je even je volksvertegenwoordiger. 

Meer dan de helft van de Amerikaanse gouverneurs hebben zich uitgesproken tegen het opnemen van Syrische vluchtelingen door hun staat. Het gaat om Republikeinse staten Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas en Wisconsin en de Democratenstaat, New Hampshire. (Bron) De verschillen tussen Europa en de VS komen in deze pagina's regelmatig aan de orde. De migratiecrsis is een levend voorbeeld: in de VS is  het volk (feitelijk de individuele burger) soeverein, terwijl we in Nederland niet eens weten wie er soeverein is omdat we te bang zijn om de eindmacht te claimen.

Dus moeten wij toezien hoe de regering tegen de wil van een groot deel van de bevolking de grenzen openzet voor islamitische vluchtelingen. In de VS bel je je parlementslid en je vertelt hem hoe je erover denkt. De gouverneurs hebben laten weten dat ze geen van de 100.000 vluchtelingen per jaar (!) zullen opvangen die Obama eenzijdig heeft beslist.

Er is inmiddels een debat ontstaan over de constitutionele rechtmatigheid. We zullen zien hoe dat uitpakt. Een ding is zeker: de founding fathers waren zeer bedrucht voor de almacht van de centrale staat. De kans dat de federale staat de staten kan dwingen, is daarom waarschijnlijk gering. 

Een argument dat door de  tegenstanders wordt gemaakt, is dat het onmogelijk is de identeiteit van deze mensen vast te stellen. Registratie gebeurt officieel door de VN, maar die gaan af op lokale informanten. En dat in een land dat verscheurd wordt door burgeroorlog. Het hoeft geen betoog dat hier niets van terecht komt. 

En dat geldt net zo goed voor ons. Maar om de een of andere reden is dat hier geen geldige reden. Wij moeten maar toelaten dat terroristen ons land binnenkomen. Een kind kan bedenken dat het niet anders kan, of er moeten een koppensnellers bij zijn.

We zouden intussen moeten weten, dat islam als ideologie haaks staat op de scheiding van kerk en staat, individuele rechten en vrijheid. Maar volgens Obama is het onderdeel van onze "waarden", dat wij zelfmoord plegen middels het binnenbrengen van de vijanden van diezelfde waarden. 

Wordt vervolgd.


Gerelateerd