zaterdag 14 november 2015

AANSLAGEN PARIJS: "WE ZIJN IN OORLOG"

Aanslag na aanslag werken de regenten volgens hetzelfde draaiboek: dit heeft niets te maken met islam, we vechten tegen terroristen, laten we elkaar stevig vasthouden en Cumbaya zingen, want onze waarden zijn sterker dan hun fanatisme. Helemaal niet! Als we waarden hadden, zouden we daarvoor vechten. Maar misschien gaat er nu toch iets veranderen. 

President Hollande noemde de aanslagen van gisteren in Parijs een "daad van oorlog". Dat is de erkenning van de realiteit en als zodanig een flinke stap voorwaarts. Het verschilt met de ontkenning van de situatie die tot op heden op geval was. Maar, het kan best loze retoriek zijn. Mark Rutte herhaalde de woorden van Hollande in een persco, maar met de gebruikelijke waarschuwingen: 
"We zijn in oorlog met ISIS. We zijn niet in oorlog met een land, een geloof, of met islam". "Onze waarden en de rechtsstaat zijn sterker dan hun fanatisme. De Islamitische Staat is onze vijand".  (Source
Maar zijn woorden over "de rechtsstaat" betekenen, dat terroristen voor de rechter gebracht moeten worden. Niet, "ze doden op het slagveld", of "krijgsgevangen zetten voor de duur van de oorlog". Misschien hebben Rutte en Hollande elkaar verkeerd begrepen. We zullen zien of de autoriteiten nu een hoger bewustzijnsniveau gaan laten zien qua strategie. 

Oorlog met Al Qaida of oorlog met ISIS doet denken aan het Marxistische en het Palestijnse terrorisme van de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Allerlei obscure frontgroepen claimden verantwoordelijkheid voor verschillende aanslagen, hetgeen een beroep is op het Westerse principe van de individuele rechten: de dader heeft schuld, niet de hele bevolking. 

Dat klopt, maar het gaat niet op als er een overkoepelende ideologie aan ten grondslag ligt, waarmee de terroristen hun daden rechtvaardigen. Destijds ging het om Marxistische revolutionaire theorie die het gebruik van geweld rechtvaardigt. Nu is het islam dat het doden van ongelovigen legitimeert. Je moet een paar stappen terug doen en de punten aan elkaar verbinden voor je het grote geheel kunt overzien. Helaas is inductie niet het sterke punt van postmodernisten. 

De laatste 25 jaar gebruikt het Westen de foutieve doctrine, dat als we nu maar ontkennen dat terrorisme geworteld is in islam, we radicalisring kunnen stoppen. En zelfs moslims kunnen overhalen naar ons kamp. Een kwart eeuw gebruik van deze redenering heeft geresulteerd in de geboorte van de Islamitische Staat. Wordt het dan niet eens tijd om deze leugen, die veel wereldleiders zelf zijn gaan geloven, te verwerpen als onbruikbaar? (Bron)

De leugen is gebaseerd op een nogal goedkope drogrede. Het is zoiets als stellen, dat kersen- en aardbeientaart dik maken, zonder het argument te reduceren tot de wortel: dat ALLE taarten dik maken omdat ze allemaal gemaakt zijn van bloem, boter en suiker. Bovendien is islamitisch terrorisme geen natuurramp zoals politici graag voorwenden. Zij zijn in charge, zij zijn verantwoordelijk voor onze veiligheid. 

Onze politiek leiders en de autoriteiten zijn niet blind. Net als wij, zien ze die aanslagen ook aankomen. Waarom zouden ze anders al die veiligheidsmaatregelen nemen op luchthavens, bij evenementen en andere zachte targets. Toch gummen ze de grenzen om ideologische, morele redenen (bron) en falen ze in hun taak het volk te beschermen door honderdduizenden moslimvluchtelingen het land te laten overspoelen. 

Linkse doctrine en de islamitische leer delen een gezamenlijk mensbeeld: een wezen dat uitsluitend wordt bepaald door zijn sociale omgeving. Beide zijn collectivistisch. Dus links begrijpt de aanklachten van moslim terroristen. Net als zij, ontkennen ze moraliteit op basis van persoonlijke keuzen en waarden. Daardoor reageren ze precies verkeerd op de terroristische gangsters. 

Zoals iedereen weet die ooit wel eens opgestaan is tegen pestkoppen, is er maar een manier om ze te verslaan. Moed vatten en zonder blijk van enige vrees tien keer zo hard terugslaan. Dan hollen de kleine fascistjes jankend met de staart tussen hun benen keihard weg en heb je voorlopig geen last meer van ze. Maar de collectisten van de sociale bepaaldheid snappen dat niet.

Ze zijn banger voor hun eigen mensen, die begrijpen dat zelfverdediging een mensenrecht is; en dat, als de overheid verzaakt in het beschermen van inherente rechten, je het recht hebt jezelf te beschermen. Na iedere aanslag door moslimterroristen is het eerste wat ze doen, moskeeen en islamitische centra beveiligen, terwijl ze het volk oproepen toch vooral te beseffen dat "dit niks met de islam te maken heeft". Je moet wel klinisch gestoord zijn om de gemene deler te missen.

Na New York komt Londen, en na Londen komen Madrid, Kopenhagen en Parijs. Deze oorlog is nog lang niet over. Nog lange niet. En het is allemaal onze eigen schuld, natuurlijk.

De Koerden hebben misschien de kalifaters uit een aantal posities verjaagd, maar de terroristische aanslagen op het Russische vliegtuig boven Sinai en de aanslagen van gisteren in Parijs, maken duidelijk dat dit niet ophoudt tot de regenten begrijpen wat er nodig is, willen we ooit weer in vrede leven: de rug breken van het islamo-fascisme.