maandag 2 november 2015

70% TURKSE NEDERLANDERS STEMT ERDOGAN

Er moet een reden zijn voor het schrikbarende aantal Turkse Nederlanders dat op 1 november voor de AKPartij van Moslim Broeder Erdogan heeft gestemd. Hetzelfde beeld stijgt op uit Belgie, Duitsland en Frankrijk. Wat hebben deze landen gemeen? 

Het Westen van Europa produceert radicalen en islamisten. Wat hebben de landen met de hoogsten aantallen AK-stemmers, gemeen? We hebben het over Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrijk? Niemand callt islamisten, niemand verdedigt onze verlichtingswaarden, radicalo's worden constant naar de mond gepraat en bevestigd in hun slechte gedrag. Vrijdenkers en ex-moslims staan in de kou, terwijl juist zij alle steun en aanmoediging verdienen. Het gevolg van deze mentaliteit is vandaag te zien in de statistieken van de Turkse verkiezingen, waarin buitenlandse Turken deelnamen alsof ze gewoon in Turkije wonen. De arm van de Turkse staat is wel heel erg lang: het raadsel hoe de AK Partij propagandapampletten kon sturen aan Turkse Nederlanders, is nog steeds niet opgelost. Hieronder in de tweetladder een paar aanwijzingen hoe het mogelijk is dat Turkije een staat binnen een staat kan voeren, met goedkeuring van de nominaal soevereine Nederlandse staat. Hoe veilig zijn minderheden als de Koerden eigenlijk in dit land? Het lijkt erop dat Erdogans dictatuur binnen onze landsgrenzen wordt voortgezet. Geert Wilders heeft natuurlijk een punt als hij al die AK-Turken terug naar huis wil sturen. Wat moeten die aanhangers van de Moslim Broederschap, wiens doel is de recontructie van het kalifaat, in een vrij land?

Een sterk staaltje van de Nederlandse mentaliteit wordt ons in hapklare brokken aangeboden: een aantal gemeenten weigerden vandaag het  luchtalarm te testen omdat dat "vluchtelingen zou kunnen traumatiseren". Krankzinnig! Ten eerste is dit anachronisme buiten Nederland onbekend. Gevalletje kaasstolp, dus. Ten tweede, deze knuffelaars leven  niet alleen onder een kaasstolp, maar ook in een bubbel waarin het kwaad van deze wereld nog nooit is doorgedrongen. Dat is de bron van hun decadente relativisme. Wie nog nooit iets levensbedreigends heeft meegemaakt, kan het verschil tussen goed en kwaad niet vaststellen; op enig moment komt zo'n relativist tot de conclusie dat moraal in de ogen van de waarnemer moet zijn, omdat hij het niet objectief kan vastgestellen. Wie echter uit Syrie gevlucht is, heeft met eigen ogen kunnen zien wat kwaad is. Dan is luchtalarm juist levensreddend. Gerelateerd