vrijdag 30 oktober 2015

VERVOLGING WILDERS IS CORRUPTIE VAN RECHTEN

De vrijheid van meningsuiting is geworteld in de Verlichting. Maar er is nog meer aan de hand met rechten, vrijheden en uitingen. Het complex is de basis van de moderne rechtstaat. Dit schetst waarom de herhaalde vervolging van Geert Wilders door de staat -- ook al is dat democratisch gelegitimeerd -- een abominatie is. Brendan O'Neill over de vrijheid van meningsuiting en het noodxaak van beledigen.  H/t @JRdeVrije

In de video legt Brendan O'Neill uit waarom het recht om te beledigen een centrale waarde is van de Verlichting is en een voorwaarde voor kennis, wetenschap en menselijke vooruitgang. Wat misschien niet genoeg uit de verf komt, is de waanzin dat Nederland op basis van democratische besluitvorming, het recht compleet heeft omgedraaid. We moeten daarvoor beginnen bij het begin. Bij het Natuurrecht, waarop de Verklaring van de Mensenrechten is gebaseerd. Veel mensenrechten zijn eveneens corrupt. Het gaat al fout bij Artikel 2, maar Artikel 1 is juist, al hoort de punt te staan na conscience.
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. (Bron)
De wortel van de logica is als volgt: omdat de mens een wezen is dat alleen kan overleven door het gebruik van zijn rede, moet hij kunnen handelen naar bevinden. Dit geldt voor alle mensen individueel. Dat maakt mensen niet alleen gelijkwaardig bij geboorte en gelijkwaardig voor de wet; je kunt geen rechten ontlenen aan geboorte in of deelname aan een bepaalde groep. Rechten zijn individueel. Dat maakt de basis voor de vervolging van Geert Wilders -- belediging van een groep -- tot een stuk waanzin. Het is een door de regering en de volksvertegenwoordiging verzonnen misdaad.

Beleding is een subjectief ding. Dat wil zeggen, je kunt niet objectief vaststellen wat een mensenbelediging is. Het is een (groeps)subjectief bepaalde zaak, dat niet in een duidelijk omschreven wetsartikel te vatten is. Bovendien kun je iemand niet beledigen zonder zijn medewerking. Iemand moet beledigd willen worden om beledigd te kunnen zijn. We hebben het dus over een hele vreemde constructie, die het recht op zijn kop zet! (Groeps)belediging heeft plaats in theocratieen en andere vormen van tirannie, maar niet in een volwassen samenleving van mensen met rede.

Wat is de aard van rechten? Rechten zijn ten eerste negatief. Rechten zijn niet iets dat een ander verplicht is om voor jou te doen. Een recht is een handelingsvrijheid: de vrijheid om te handelen naar bevinden. Het is dus geen gunst van de regering of van de wetgever. Je kunt het ook niet beperken, want dan is het geen handelingsvrijheid meer. Het is zoiets als zwanger. Een beetje recht bestaat niet. Je kunt de vrijheid van meningsuiting niet beperken, zoals "democratische besluitvorming" hier gedaan heeft.


Omdat deze basisrechten inherent zijn, kan niemand ze afnemen. Dit betekent dat verzet tegen schendingen van rechten door anderen, door groepen, regeringen, de overheid of door volksvertegenwoordigers, altijd gerechtvaardigd is. Om een voorbeeld te geven: het verzet van Koerden tegen de schendingen van hun mensenrechten door de Turkse staat is gerechtvaardigd. Maar geweld van de Turkse staat tegen de Koerden kan nooit legitiem zijn. Niet de Koerden maken zich schuldig aan terreur, maar de Turkse staat. Steven Hogg is offended by boy bands. 

De vrijheidsfilosofie in Europa is al gebrekkig en onvoldoende ontwikkeld, als we niet snel de huidige koers bijstellen, kunnen we -- misschien voorgoed -- de vrijheid afschrijven. De komende twee jaar worden bepalend. Het is daarom belangrijk dat we ons bewust worden waar het fout gaat en we blijven vechten voor de vrijheid van onze kinderen. Anders wordt deze generatie de grondlegger van "1984, de euro versie".Gerelateerd