donderdag 8 oktober 2015

RUSSISCHE PROPAGANDA DRAAIT OP VOLLE TOEREN

De Russische propagandamachine draait op volle toeren met het narratief dat "Amerika ISIS heeft gecreëerd". Het gebrek aan strategie van de regering Obama en het morele relativisme ten opzichte van de meest verachtelijke, totalitaire ideologie since het nazisme, heeft die smadelijke verdachtmaking aan zichzelf te danken. 


Volgens de ex CIA-agent Claire Lopez is de VS "overgelopen" in de mondiale oorlog tegen terrorisme. PlayerDeel 2

De Russische smeercampagne is in volle gang. (Bron) Volgens het door Moskou gevolgde narratief 'creëert' de VS vijanden (dus IS), die ze vervolgens helpen bestrijden, met als doel het vergroten van de Amerikaanse invloedssfeer. Het duale, geopolitieke denken van de Russen in de metafoor van een taart verdeeld in twee moreel gelijkwaardige machtblokken, is evenwel het typisch Russische wereldbeeld; de twee machtsblokken voeren een voortdurende strijd voor totale dominantie. In het Westerse beeld van de Amerikanen is de wereld een openbare ruimte waarin soevereine landen zelf hun politieke richting bepalen: die van de krachten van het duister, of uiteindelijk toch kiezen voor vrijheid.

Volgens Claire Lopez, die 20 jaar undercover werkte als CIA-agent, is de regering Obama  rond 11 september 2011 toen een gebouw van de CIA in Benghazi (Libie) werd aangevallen door een bende jihadisten, "overgelopen" in de oorlog tegen terreur. (Waarschijnlijk zelfs nog veel eerder.) (Bron) Met "overlopen" bedoelt ze dat de regering Obama de geopolitieke metafoor van de Russen is gaan volgen, die betekent dat Amerika zich terugtrekt van het wereldtoneel als supermacht en het ontmantelen van de Amerikaanse strijdkrachten als beschermer van vrijheid.

Obama is opgegroeid in de jaren 60 van de vorige eeuw op een dieet van anti-Amerikaans, Marxistisch "anti-kolonialisme". In tegenstelling tot zijn voorganger, George Bush, gelooft Obama niet in de bevrijding van naties, desnoods met militair geweld. Obama's morele standaard is niet vrijheid, maar democratie. Maar zoals Lopez in het interview opmerkt, betekent democratie in landen waar een groot deel van de bevolking gelooft in sharia, de opmars van de politieke islam, bekend geworden als de Arabische Lente. 

Dit is wat de critici van George Bush bedoelden toen ze pleitten voor een niet Westerse vorm van democratie: het betekent islamitische distatuur bij referendum. Dit is nadrukkelijk niet wat de westerse vorm van democratie betekent. Wij koppelen democratie conceptueel onlosmakelijk aan vrijheid, mensenrechten, de rechtstaat, de beperkte overheid en de burgermaatschappij.

Het morele relativisme van de regering Obama verklaart de onverschilligheid ten aanzien van de misdaden van ISIS. En waarom er plannen zijn gesmeed om Syrie en Irak op te delen, waarbij zowel de Koerden een thuisland kregen, maar ook doodleuk ruimte was ingeruimd voor het kalifaat. Als moraal een subjectieve (groeps)beleving is, wat belet je dan om te komen tot een "politieke overeenstemming" met terroristen, oorlogsmisdadigers en massamoordenaars? Wat kan hier nou verkeerd gaan? 

De Russische propaganda is ook moeilijk te rijmen met recente hoorzittingen van het Congres omdat het aantal door de VS getrainde "gematigde Syrische rebellen" letterlijk op de vingers van een hand te tellen is.


Gerelateerd