zondag 25 oktober 2015

NEDERLANDS NEPPARLEMENT SINDS THORBECKE

Met de doorwoedende migrantencrisis en 37 zetels in de laatste Hondpeiling is Wilders een onstuitbare kracht geworden. Argumenten zijn er niet zoveel, dus moeten tegenstanders het hebben van beeldvorming, stemming maken en persoonlijke aanvallen. Die zeggen meer over hen, dan over Wilders. 

De reactie van de liberale oud-voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Weisglas spreekt boekdelen over de arrogantie van de zittende macht. Wilders is niet alleen de tegenkandidaat van de multiculturalisten en de eurocraten. Hij is ook de tegenkandidaat van de gevestigde orde. Als Weisglas zegt, dat Wilders de democratie ondermijnt, zegt hij eigenlijk: Wilders ondermijnt de gevestigde orde. Hij vereenzelvigt de regentenklasse -- zichzelf dus -- dus met de democratie. Dat is niet alleen onjuist, het tekent de aanmatigendheid van de elite.

Nederland heeft al een nepparlement sinds de grondlegger van de parlementaire democratie, Thorbecke. (Wiki) En eigenlijk al veel langer. Het idee dat volksvertegenwoordigers de dienaren zijn van het volk en als zodanig de wil van de kiezers uitvoeren, ligt besloten in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Deze gedachte komt voort uit de soevereiniteit van het individu. Nederland kent dit beginsel niet.

Het Nederlandse staatsrecht doet heel krampachtig over wie de soevereiniteit heeft: soms is het de Koning, andere keren de Staat. Soevereiniteit is eng, want het bepaalt in een land wie de bron is van macht en gezag. Het is een abstractie die hier nooit vorm gekregen heeft omdat we dat in de polder liever niet willen uitspreken. Maar het is wel cruciaal! Het parlement wordt wel gezien als hoogste orgaan in Nederland. Dat betekent impliciet dat de kiezer wel degelijk wordt erkend als soevereine macht. 

Nederlandse volksvertegenwoordigers worden gekozen "zonder last of ruggespraak". Dat wil zeggen, op persoonlijke titel. Ze worden ook niet gekozen namens een partij. Dit is de reden waarom uitttredende partijdissidenten hun zetel mogen houden. Maar een kamerlid hoeft niet met zijn partij of met zijn kiezers te overleggen om zijn standpunt te bepalen. 

Nederland is geen directe democratie, zoals Zwitserland. De VS is een constitutionele republiek, maar kent wel direct gekozenen, van hondenvanger tot president. Het Nederlandse systeem rammelt in zijn voegen.


Over de reacties op de typering van Wilders valt het nodige te zeggen. Als een parlement al wordt ondermijnd door een kritische volksvertegenwoordiger (what's in a name?), dan is dat instituut wel heel erg wankel. Helaas is dat niet het geval. Om het huidige, corrupte systeem op solide bodem te zetten zijn fundamentele veranderingen noodzakelijk

Om te beginnen met de expliciet erkenning dat het indidivu de bron is van macht en gezag. Zoals de VS laat zien, is het dan nog niet eens nodig om een directe democratie te vestigen. Parlementariers worden weer dienaars. Democratie is en blijft, een vrij bot, collectief systeem dat gehakt maakt van het individu en iedere andere minderheid. 

Let goed op de komende tijd, hoe de boven ons gestelden gaan reageren op de cat calls van Wilders. Dat zegt meer over hun mentaliteit en hoe ze in deze polemiek staan, dan over Wilders zelf. 


Gerelateerd