zondag 25 oktober 2015

HET VERRAAD VAN LINKS AAN EIGEN VOLK

Met het demoniseren van de tegenstanders van AZC's als "extreem rechts", fascisten, neo bloksnorren of wat dan ook, laait de verwarring over de linksch-rechtsch dichotomie weer aardig op. Goed daarom om eens te kijken waar die bullshit toch vandaan komt. 

UPDATE: Een meme die sinds jaar en dag de linkerflank in de gordijnen jaagt is "eigen volk eerst". Daar is een goede reden voor. De idee gaat namelijk rechtstreeks naar het hart van het sociaal contract, een bedenksel van de contra-verlichtingsdenker Rousseau. (Bron) Het is een stilzwijgende afspraak tussen "het volk" als collectieve entiteit en de regering. Het idee is later nader uitgewerkt en vorm gegeven in de verzorgingsstaat (wiki) door de Pruisische leider Otto Von Bismarck (wiki). Het contract houdt in dat de regeringspartij mooie dingen voor de mensen doet (beter, maar foutief bekend als "rechten") in ruil voor stemmen. Het sociaal contract  van de PvdA met haar kiezers begon in de na-oorlogse jaren onder de leider Willem Drees (wiki) en heeft meer dan een halve eeuw bestaan. Een stilzwijgende voorwaarde voor het contract is dat de mensen die ervoor betaald hebben en die PvdA daarmee groot hebben gemaakt, de eerste belanghebbenden zijn als het op uitkeren aankomt: eigen volk eerst.

Maar daarin heeft de PvdA contractbreuk gepleegd; eerst door op grote schaal gastarbeiders en hun afhankelijken te laten delen in de welvaart. Dat kan, als de bomen economisch tot in de hemel rijken. Helaas is dat niet meer het geval. De spoeling is steeds dunner geworden. Met de euro is daar interne inflatie overheen gekomen en economische groei blijft gefrustreerd. De laatste golf nieuwkomers die mee moeten eten uit de staatsruif is voor veel oud PvdA-stemmers een brug te ver.

Ze worden bovendien uitgescholden voor tokkies; ze worden schaamteloos gemanipuleerd en voorgelogen; hun intelligentie wordt schromeloos onderschat. Links heeft ineens geen enkel begrip meer voor de haventaal van de "zwaksten in de samenleving". En nu worden ze ook nog gedemoniseerd en neergezet als extreem-rechtse fascisten die als mens niet deugen.

Is iemand verbaasd dat de ongewassenen het niet meer pikken? Links gedraagt zich als die DDR-leider, die riep dat de regering het vertrouwen in het volk had verloren. Niet die kiezers, maar links heeft contractbreuk gepleegd en roept nu vanuit zijn moreel verheven hoge toren dat het volk niet deugt. Je moet het lef maar hebben!
23 okt. 2015

MEDIA: AZC ALERT IS EXTREEM RECHTSCH


Met de oplopende spanningen in de cultuuroorlog tussen linksch en rechtsch over de migrantencrisis, zien we een bekend verschijnsel steeds vaker in de media's: het demoniseren van de oppositie als nazi's, extreem rechtsch, fascisten, of hoe je ze noemen wil:

Het is niet alleen intellectueel lui, of een shibboleth om de oppositie het stygma te geven "deze is vogelvrij". De Sovjetunie heeft het hele na-oorlogse narratief gebouwd op die gefingeerde tegenstelling. In de tweet bovenaan zien we het principe (satirisch) toegepast op de vrijheidsstrijders in Hongarije in het verzet van 1956. Meer recent hebben we hetzelfde zien gebeuren in Oekraine. De Russen zetten zichzelf daarmee tegenover een vijand, waarbij ze het Westen (de imperialisten) en de nazi's met elkaar vereenzelvigen en samen in een pan goulash gooien.

Deze manipulatie is zo succesvol gebleken, dat de meeste linkschen stomverbaasd zijn als je ze confronteert met het feit dat de nazi's socialisten waren; ook al staat het uitgebreid in de naam van de Nationaal Socialistische Duitsche Arbeiderspartij (wiki), waarvan de naam nazi een Duitse samentrekking is. Hetzelfde zien we het terug bij de voorman van de NVU: 

Veel mensen begrijpen het verschil tussen links en rechts niet. De definitie is in de loop van de gschiedenis ook wel eens veranderd. In het huidige politieke spectrum ziet links de mens als onlosmakelijk onderdeel van de sociale orde, dat ook zijn daden bepaalt. De maatschappij is dan ook als geheel aansprakelijk voor wie hij is. Volgens rechts is de mens een individu dat recht heeft op een bestaan, onafhankelijk van de sociale orde; hij bepaalt in vrijheid zijn eigen waarden en is daar ook verantwoordelijk voor.

Het verschil tussen links- en rechtssocialisten is, dat de nazi's sociale veranderingen probeerden door de voeren op nationale (of eigenlijk, etnische) schaal, terwijl de linksen werkten met de mondiale arbeidersklasse waarvan ze dachten dat die universaliteit bezat. Of zoals Kusters het zegt: eigen volk eerst of de internationale arbeidersklasse eerst.
Wordt vervolgd.


Gerelateerd