dinsdag 13 oktober 2015

'Minority Report' wordt waarheid voor 'extremisten'

Recentelijk werden we opgeschrikt door het bericht dat de politie huisbezoek heeft gebracht aan activisten van het AZC Alert Enschede. Lokale autoriteiten worden begeleid door het Strong Cities Network van de VN om alle vormen van extremisme te betrijden. 

UPDATE: In het vorige log maakten we melding van het Strong Cities Netwerk (SCN) van de VN, een handhavingsprotocol voor mondiale samenwerking op lokaal niveau voor het bestrijden van extremisme. De VS tekende het protocol tijdens de afgemene vergadering vorige week in New York. Het is niet bekend of Nederland of de EU als geheel heeft getekend, maar de kans is groot. In het radioprogramma van Glenn Beck werd vandaag een interview over het SCN uitgezonden met John Whitehead van het Rutherford Institute, een burgerrechtenorganisatie die de constitutionele vrijheden van Amerikanen monitort. (Bron) Whitehead maakte duidelijk wat de autoriteiten momenteel verstaan onder 'extremisme': kritiek op de president en de islam, schooljongens met speelgoedpistooltjes en onwelgevallige postings op Twitter en Facebook. AZC-nee activisten passen precies in dit beeld. Een veteraan met kritiek op Obama is zelfs beland in een kliniek voor geesteszieken en is uiteindelijk met moeite vrijgekomen. Dit is onze ergste nachtmerrie. Gevraagd wat we ertegen kunnen doen, adviseerde Whitehead zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan deze gevallen van "extremisme", die niet bij wet objectief kunnen worden vastgesteld maar alleen subjectief, en willekeurig bepaald door een of andere gezaghebber.
6 okt. 2015


POLITIE INTIMIDEERT AZC-NEE ACTIVISTEN


"Vandaag zijn bij verschillende leden en sympathisanten van AZC-alert in Enschede politieagenten aan de deur geweest. Om te waarschuwen dat de protesten fatsoenlijk moesten blijven. Mogelijk zijn leden van het College van B&W bedreigd volgens onze informant, maar men heeft geen idee om wie het dan zou moeten gaan", schrijft Hannibal op de site Veren Of Lood. Hij vraagt zich af wie verantwoordelijk is voor deze vorm van politie-intimidatie. Een mogelijk antwoord stond gisteren op de Amerikaanse site van Breitbart in een artikel van Pamela Geller. Hierbij een vrije vertaling van de belangrijkste punten die de islamcritica daarin maakt.

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Nazi's afgelopen woensdag 30 september ondertekende de Amerikaanse minister van Justitie, Loretta Lynch een protocol voor mondiale samenwerking op lokaal niveau voor het bestrijden van extremisme in wat wordt aangeduid als het Strong Cities Network (SCN). Net als de Pravda in de tijd van de Koude Oorlog, moet ook dit nieuws geinterpreteerd worden naar ware betekenis in de realiteit. Dit gaat niet over de bestrijding van ISIS fan boys. 

Dit initiatief is niets minder dan een machtsgreep om onze democratische, nationale wetgeving op een zijspoor te zetten. Nederland is een van de eerste slachtoffers van supranationale machtsgrepen. VN-beleid is bijna synoniem met Nederlands buitenlands beleid. Bovendien hebben wij vrijwillig bepaald dat "internationale wet" voor onze nationale wetgeving komt. De VN is een sharia-goedgekeurd orgaan, dat wordt aangedreven door de Organisatie van Islamitische Samenwerking, de drijvende kracht achter bestrijding van godslastering en 'islamofobie'.

Dit nieuwe initiatief zal waarschijnlijk worden gebruikt om islamkritiek wereldwijd de kop in te drukken. En er zijn aanwijzingen dat het protocol in Nederland al in werking is.  Wat moeten we ons daarbij voorstellen? We kunnen het nodige opmaken uit het persbericht dat de regering Obama vorige week over het protocol heeft uitgegeven, getiteld  "Launch of Strong Cities Network to Strengthen Community Resilience Against Violent Extremism".

In dat perbericht beklaagde Justitie zich dat "veel steden en lokale autoriteiten weliswaar innovatief reageren op de nieuwe uitdagingen, maar dat er geen systematsche pogingen worden ondernemen om ervaringen en informatie te delen om een stedenband te bereiken die inspireert tot acties op lokaal niveau en op mondiale schaal." 

Dus als de lokale en stedelijke inspanningen om "gewelddadig extremisme" tegen te gaan onvoldoende zijn en geen "systematische  pogingen" daartoe worden ondernemen, moeten de nationale regering en de VN in actie komen. Hier wordt het grondwerk gelegd voor buitenlandse inmenging in onze nationale, democratisch totstandgekomen wetgeving.

In haar verklaring zei de Amerikaanse MinJus Lynch dat "The Strong Cities Network een instrument is om de capaciteit en samenwerking te verstevigen", met andere woorden, het centraal aansturen van de lokale overheid door nationale en internationale autoriteiten. Lynch benadrukte het mondiale (VN) karakter: 
"Terwijl we nationale en mondiale terreurdreigingen het hoofd bieden, stelt dit innovatieve platform steden in staat van elkaar te leren, om "best practices" te ontwikkelen en om sociale samenhang en sociale weerbaarheid te vergroten, op lokaal niveau overal ter wereld".
Het internationale karakter wordt nog eens versterkt door het feit dat het Strong Cities Network werd gelanceerd tijdens de jaarlijkse vergadering van wereldleiders bij de VN in New York. Nog onheilspellender is dat het persbricht spreekt van "strategische planning en praktijk om gewelddadig expremisme in al zijn vormen aan te pakken door middel van samenwerking tussen gemeenten en andere lokale overheden". Het bericht citeert de zittende burgemeester van Oslo, Stian Berger Røsland, een deenemer aan het Strong Cities Network: 
"Om gewelddadig extremisme tegen te gaan moeten we gedecideerd optreden op alle regeringsniveaus. We moeten onze inspanningen coordineren en samenwerken over de grenzen. We moeten informatie, kennis  en 'best practices' mondiaal delen, zodat we sterk staan tegenover de grootste dreigingen tegen onze moderne samenlevingen ". 
Maar wat is die grootste dreiging dan? In het persbericht staat dat het SCN "alle vormen van gewelddadig extremisme" zal bestrijden. En dat het intiatieven zal ondersteunen die werken aan het "bouwen van sociale samenhang en weerbaarheid tegen gewelddadig extremisme". 

Even vertalen: “bouwen van sociale samenhang” is een eufemisme voor rust tussen islamitische en niet-islamitische gemeenschappen door ervoor te zorgen dat niet-moslims niet te hard klagen of zich verzetten tegen zich uitbreidende moslimpopulaties en de islamisering van de gemeenschap.

Het persbericht merkt op dat de VN hogecommisaris voor mensenrechten, prins Zeid Ra’ad Al Hussein en de Marxistische, supranationalistische burgemeester van New York, Bill de Blasio lovende woorden zullen spreken bij de bekendmaking van het SCN. De betrokkenheid van deze laatste doet de alarmbellen nogmaals rinkelen. (Bron)

Deze supranationalistische machtgrepen  zijn een steeds verdergaande uitholling van onze nationale soevereiniteit op basis van het autonome individu, en ons democratische stelsel. Er zijn tekenen dat de activiteiten geinitieerd door het SCN nu reeds hier plaatsvinden, bijvoorbeeld bij het intimideren van islamkritische groepen als AZC Alert en onwelgevallige uitingen op twitter waarbij de politie de critici thuis bezoekt en kritiek zo de kop in hoopt te drukken. 
De angst van Justitie voor elke tegenwerping bij de komst van een AZC begint groteske vormen aan te nemen. Het lijkt er op dat Justitie het verschil tussen een normaal democratisch protest en terrorisme niet weet te maken. (Bron)
Dit zijn de wortels van een supranationaal aangestuurde politiestaat. Daarbij vergeleken zullen de Sovjetunie en de DDR kleine jongens lijken. Deze trend moet zo snel mogelijk gekeerd worden. De politiek moet onder druk worden gezet deze zaak aanhangig te maken. Misschien dat er nog een paar politici zijn te vinden die onze zorg voor vrijheid en democratie delen. 

Twitter handles: @AZC_Alert @Politie @Het_OM @Landelijkparket


Gerelateerd