zondag 25 oktober 2015

BELGIE SNAPT INTEGRATIE, NEDERLAND NIET!

Zoals wel vaker het geval is, hebben de Vlamingen de essenties beter door dan Nederlanders. In plaats van onbeperkt verblijfsrecht krijgen asielzoekers een tijdelijk verblijfsrecht en ze moeten Europese rechten, plichten, waarden en vrijheden respecteren.

Het erkennen van Westerse waarden is niet alleen een stap in de goede richting; het is de enige stap in de goede richting. Integratie moet vooral niet worden verward met conformeren, zoals politici voortdurend doen. Voor integratie is het totaal irrelevant of je weet hoe boerenkool gekookt wordt of wanneer snieklaas wordt gevierd. Essentieel is, dat je bereid bent je persoonlijke en culture waarden ondergeschikt te maken aan de vrijheidsfilosofie; dat wil zeggen: het menselijke gelijkwaardigheidsbeginsel, het scheiden van politieke en burgerlijke machten, en de rechten van het individu. Want alleen op die manier kan iedereen (behoudens het primaire vrijheidsbeginsel) ook achter de voordeur zijn eigen persoonlijke en culturele dingen blijven doen! Multiculturalisme betekent dat alle culturen gelijkwaardig zijn. De reden dat het niet werkt, is niet eens de apartheid en de ghettovorming waar het toe leidt. De grote schadelijkheid van de filosofie bestaat erin, dat het 't primaat van Westerse waarden ontkent.

Sommigen hebben hun twijfels bij de vrijblijvendheid van de Belgische benadering. Maar omdat het hier om een morele kwestie gaat, kun je integratie niet afdwingen met straffen, boeten of wetsartikelen. Een eed zoals in Amerika het geval is, is de geeigende methode. Iedere nieuwkomer moet het primaat van de vrijheid vrijwillig erkennen. En daarna is het take it, or leave it. Wie er niet toe bereid is, wordt uitgezet. Zo simpel is het. Nu moeten de Belgen het nog toepassen in de praktijk. Laten we hopen dat ze een rechte rug houden.

Noot: Overigens is het vreemd dat Elsevier de maatregel negatief omschrijft als "onaantrekkelijk maken van asiel". Dat is het uitgangspunt van integratie helemaal niet. Het is volkomen terecht dat een gastland minimale eisen stelt aan nieuwkomers zodat de kans op een gezonde, vrije samenleving gegarandeerd is. Wie dit niet doet, is bezig met het uitvoeren van een cultureel zelfmoordcomplot. 


Gerelateerd