zaterdag 12 september 2015

WEG MET DE 3E WEG: LINKS KIEST VOOR SOCIALISME

We staan aan de vooravond van een politiek-ideologische revolutie op wereldschaal. In de VS en in het VK komen linkse leiders op, die de weg inslaan naar ouderwets Marxisme, weg van het pragmatische midden van Bill Clinton en Tony Blair. Ook in Nederland is deze trend waarneembaar.

UPDATE: Weinigen weten het, maar er bestaat een mondiale conventie van sociaal-democratische partijen waarin politiek, tactieken en strategieen voor de toekomst worden uitgezet. Het begon al met Obama. De leider van de VS is geen naieve lobbes, maar een scherpe strateeg uit de extreem linkse, anti-koloniale traditie van het Marxisme. De vlucht weg van het politieke midden -- de norm sinds pragmatisten Bill Clinton en Tony Blair de derde weg van de gemengde economie bewandelden -- naar de extreme flank, is eigenlijk bijzonder slim. De kiezers walgen van 50 kleuren grijze nuance, links noch rechts, goed noch slecht, vlees noch vis en altijd moreel relatief. Deze trend is in dit tijdsgewricht bijzonder gevaarlijk vanwege het stilzwijgende bondgenootschap van links met de krachten van de islam. We kunnen meer jodenhaat in al zijn verschijningsvormen verwachten, meer islamitisch extremisme waaronder apologie voor terreurgroepen als Hezbollah, Hamas en de Islamic Staat, weg met de belangen van vrouwen en homo's, en haat voor Westerse waarden die zich vertalen in politiek die suicidaal is voor vrijheid, rede en vrij ondernemerschap.


18 aug. 2015

De dood van het politieke midden
August 17, 2015 Sean Hannity Interviews Glenn Beck on Donald Trump, Conservatism, the Constitution and Beck's new book, "It Is About Islam". 

De kiezers willen politici die zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Het populistisch verzet tegen de elitaire klassen wordt zichtbaar door het succes van politici als Wilders en Trump. (Source) Schreeuwers die zich durven te keren tegen de tirannie van de politieke correctheid. (Source) Velen zijn dit martelinstrument voor mindcontrol en aanslagen op taal zo gaan haten, dat de standpunten van de kandidaten er eigenlijk niet meer toe doen.

Ter linker zijde hebben we Bernie Sanders in de VS en Jeremy Corbyn in het VK. Het is te vroeg om te stellen dat links hun eigen gelieg en gemanipuleer ook zat zijn. Dit is waarschijnlijk eerder een evolutionaire verandering van richting, dan een reactie: iedere 20-30 jaar voert links een fundamentele verandering door. (SourceHannity en Beck over Trump en de verkiezingen van 2016 

Het weekend debatteerden twee leidende conservatieven via radio en de social media over het fenomeen Trump en zijn gebrek aan principiele standpunten. Ons perspectief hierover hebben wij neergezet is een posting met de titel "Trump and Wilders: Middle Finger To the Ruling Class". De scheiding links tegen rechts is niet dood. Woorden hebben hun betekenis. We zien ook een andere tegenstelling, namelijk Country Class versus Ruling Class zoals beschreven door Angelo Codevilla: het volk tegen de eliten. (Bron) Maar er is nog een derde scheiding waarneembaar die nog niet goed zichtbaar is: absolutisme versus relativisme. Of in ideologische termen: ideologie versus pragmatisme. We zullen deze trend in de toekomst nauwlettend volgen en documenteren. Pragmatisme is uitgewerkt. De kiezer wil onversneden waarheid in bonte, primaire kleuren. Weg met al die fletse, leugenachtige nuances in bleek pastel!
Deel 2 van het interview.

Pragmatisme heeft zijn wortels in het Amerika van de vroege 19e eeuw. Maar de school is veel ouder en gaat terug tot de sofisten in het klassieke Griekenland. De filosofie verwerpt het idee dat kennis van de objectieve realiteit de functie is van denken. Pragmatisten vinden dat gedachten een product zijn van de interactie tussen een mens en zijn omgeving. Denken dient om te kunnen anticiperen, om handelingen uit te zetten en problemen op te lossen. Volgens het pragmatisme moeten filosofische onderwerpen als de aard van kennis, taal, concepten, betekenissen, geloof en wetenschap, gezien worden in termen van doelmatigheid. Dat leidt tot een vreemd, irrationeel en amoraal wereldbeeld. En daarom is pragmatisme ongelooflijk gevaarlijk. Er is eigenlijk maar een principe dat de richting leidt: dat er geen principes bestaan. In de praktijk beantwoordt pragmatisme de vraag waarom? met het antwoord, "omdat het mogelijk is". De morele standaard is dat iets goed is als het "werkt" zonder daar een moreel oordeel over te vellen, gewoon omdat het kan. In Nederland is pragmatisme bekend geworden als de huisfilosofie van D66. Meer over pragmatisme in "Machiavelli, the Pragmatist".


► 2016 Election Central Official Website


Gerelateerd