zondag 18 oktober 2015

KINDBRUIDEN: DE DUBBELE TONG VAN DE VVD

Het Westen buigt massaal voor de tirannie van de islam. Twee nieuwsfeiten maken duidelijk dat ons hoogste goed -- mensenrechten en vrijheid -- ons minder waard zijn dan onderwerping aan de islam. Wie denkt dat het zover niet zal komen, negeert de feiten. 

UPDATE: De gang van zaken rond de wet die kindbruiderij onmogelijk moest maken is nog onverkwikkelijker dan je zou denken. Van Rossem op GeenStijl heeft een primer gemaakt over het onderwerp zodat wij dat niet hoeven doen. In het gunstigste geval heeft de VVD de zoveelste buiging gemaakt naar haar coalitiepartner, de PvdA die al jaren de weg kwijt is op het gebied van rechten. In dat geval is de VVD geen knip voor de neus waard. In het ergste geval hebben de rechtsliberalen de eigen grondbeginselen verkwanseld, en ook dat komt niet als een erg grote schok  En dan durven tweeten dat je "natuurlijk" tegen kindhuwelijken bent is een gotspe. (Bron)
13 okt. 2015


TWEEDE KAMER LAAT KINDHUWELIJK ONGEMOEID
Kijk eens naar bovenstaand plaatje uit India. Daar begrijpen ze dat het burgerlijk huwelijk dient om dit soort misstanden tegen te gaan We zeggen het vaak, maar misschien nog niet genoeg. De enige, eigenlijke taak van de overheid bestaat uit de verdediging van rechten. Als we de rechten van minderjarige vrouwen in ons land niet willen verdedigen, wat moeten we dan met die vluchtelingen? Dan zijn ze hier niet veiliger dan in Syrie! Sterker nog, wat moeten we met deze regering?


28 sep. 2015


WE KUNNEN DE AZC'S NET ZO GOED SLUITEN! 
June 22, 2015 Ik ben een asielzoeker en ik woon op het AZC in Gilze en Rijen. (Bron) H/t @Bevrijder

Opgedragen aan Klaas @Dijkhoff.

Stukje verrijking van voor de migratiecrisis. Ook toen waren de AZC's al een microcosmos van wat er mis is in het Westerse cultuurgebied. Je ziet het gebeuren. Pakistaanse christen, wiens (mensen)rechten daadwerkelijk worden geschonden in zijn land, had net zo goed thuis kunnen blijven. Hij wordt met een moslim (die hij radicaal noemt, maar die voor onze begrippen doorgaat voor een mainstream volger van Mohammed) op een kamer gezet, waar de moslim de dienst uitmaakt, simpel en alleen door zich aan de geboden te houden die hij als goede moslim moet volgen. Voor de cultuurrelativisten onder ons die ongetwijfeld klaarzitten met een valse vergelijking: de episode geeft scherp het verschil aan tussen de mentaliteit van de christen (zelfs al komt hij uit een islamitisch land) en de moraal die door de islam wordt bepaald. De islam maakt kennelijk van ieder mens een bully.

De Pakistaanse christen heeft verkeerde informatie gekregen. Het is een misverstand dat Nederland, zoals Frankrijk, een puur seculiere staat zou zijn, met een strikte scheiding tussen de openbaar leven en geloof. Dat is niet zo. Nederland is veel beter! Nederland kent een scheiding tussen wetgeving en religie, maar heeft tezelfdertijd godsdienstvrijheid (eigenlijk: vrijheid van geweten). Lees alles over de autoriteitenscheiding in "Over wetgeving, cultuur en persoonlijke vrijheid" (bron).

De regels van het COA zijn daarmee in overeenstemming. In een strikt seculiere situatie zou de gehele publieke ruimte gezuiverd horen te zijn van iedere vorm van religie, wellicht op een enkele ruimte na die daartoe zou zijn ingericht.

De episode in de video maakt duidelijk, dat islam ongeschikt is voor godsdienstvrijheid, om de doodgewone reden dat alle andersdenkers worden weggedrukt. Maar de situatie in Frankrijk maakt duidelijk, dat ook strikt secularisme niet bestand is tegen de druk van de islam.

Het is triest te moeten constateren dat de rechten van andersdenkers/gelovers en zelfs de integriteit van minderjarigen niet worden verdedigd in het Westen, waar het de eerste taak van de overheid is rechten te verdedigen. We praten over gevallen die zich voordoen in Nederland, maar elders in de Westerse wereld is de situatie niet anders.

Details zijn nog niet voorhanden, maar vandaag werd bekend dat er 22 tienerbruiden onderweg zijn naar het Groningse Ter Apel. Ze reizen hun mannen uit Syrie achterna, die al in Nederland zijn. Dat blijkt uit stukken van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Tussen januari 2014 en begin van dit jaar hebben zeker 34 Syrische kindbruiden asiel aangevraagd in Nederland. Nederland erkent kindhuwelijken als die in het land van herkomst zijn geregistreerd. (Bron) Waarom?

Wat kun je concluderen uit deze gevallen? Als de overheid zijn eigen wetten niet handhaaft, kun je ze net zo goed niet hebben. Waarom geven we miljarden van ons belastinggeld uit aan de opvang van vluchtelingen, als we zelfs in onze eigen opvangcentra niet bereid zijn hun rechten te verdedigen?  Je kunt die concentratiekampen dan net zo goed sluiten!

Waar het de kindbruiden betreft kun je ook concluderen dat wetgeving tekortschiet. Details horen we graag later vandaag van de onvolprezen Klaas @Dijkhoff.

Het Westen maakt haar waarden massaal ondergeschikt aan de terreur van de islam. Kennelijk is de vrees voor de tirannieke, totalitaire ideologie groter dan de loyaliteit aan onze eigen waarden, zoals individuele mensenrechten en vrijheid. En dat is de slechtst mogelijke conclusie die je kunt trekken uit deze nieuwsfeiten.Tweets


 Gerelateerd