donderdag 14 april 2016

SCHOK! TIENTALLEN DUITSE MILITAIREN BIJ ISIS

Het Westen is nog altijd niet bereid te accepteren dat jihad betekent, dat we in staat van oorlog zijn. Terrorisme wordt gezien als incidentele gevallen van misdaad. Het liberalisme leert dat het niet relevant is wat je denkt achter de voordeur. Dus Defensie is erg trots op zijn rekruten met islamitische overtuiging. 

UPDATE: Volgens een recent rapport zijn tientallen Duitse soldaten naar Syrie en Irak vertrokken om te vechten voor de Islamitische Staat. De secretaris van de defensiecommissie, Hans-Peter Bartel zegt dat het rapport serieus moet worden genomen en dat training in het Duitse leger aantrekkelijk is voor jihadisten. Het Duitse MinDef wil betere screening van rekruten uit angst voor infiltratie door jihadisten. Er loopt een onderzoek naar tenminste 65 actieve militairen die verdacht worden van ISIS-sympatie. Maar standaard achtergrondonderzoek gaat pas vanaf volgende maand in werking. In het rapport wordt onthuld dat 29 veteranen naar Irak en Syrie vertrokken zijn om te vechten voor ISIS. Sinds 2007 zijn 22 militairen geindentificeerd als islamisten, waarvan er 17 zijn ontslagen. Een recente studie van het  International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) heeft ontdekt dat tussen de 720 and 760 Duitsers bij ISIS vechten.
14 okt. 2015


@JeanineHennis: Salafisme is een gewelddadige ideologie


Een tweet van de ikon van de lamstraal media, Jan Eikelboom, legt onbedoeld de filosofische denkfout bloot die onze regenten maken, onder wie niet in de laatste plaats, de AIVD, de NCTB en de MinDef, de mensen die over onze veiligheid moeten waken. Jan gooit mens en idee door elkaar. In het eerste deel van zijn stelling gaat hij er terecht vanuit dat salafisme idee is: een idee dat kan leiden tot geweld:
De AIVD zegt dat salafisme kan leiden tot geweld. Dat klopt.
Ja, maar ook dit is onjuist. De correcte stelling is: salafisme is een idee dat geweld religieus legitimeert; daarom zal het logischerwijze leiden tot gebruik van geweld. De mens heeft vrije wil, dus om uiteenlopende redenen die niet met salafisme te maken hebben, zou de salafist af kunnen zien van het gebruik van geweld. Het tweede deel van de stelling is in contradictie met een eerste deel:
Maar wil niet zeggen dat alle salafis gewelddadig zijn. 
In deze uitspraak is de mens inherent gewelddadig, maar salafis zijn dat niet. Alleen totale gekken zijn zonder aanleiding gewelddadig. Idee is niet inherent in de mens! Zoals we in de eerste analyse al stelden, de mens heeft vrije wil en kan zichzelf in potentie corrigeren. Maar als het aan het inherent gewelddadige salafisme ligt, zal dat niet gebeuren.
13 okt. 2015


Hennis: "Er is een vredelievende stroming salafisme"


Je vraagt je af of het Nederlandse ministerie van Defensie misschien ook is geinfiltreerd door Moslim Broeders, net als het Pentagon in de VS. Wie zijn eigenlijk de adviseurs van de minister? In een debat begin september zei Hennis na een pleidooi van CDA kamerlid Knops voor een verbod op salafisten in de krijgsmacht: “Terecht worden er opmerkingen gemaakt over jihadisme en salafisme. Hierop wordt eenzelfde beleid losgelaten als op andere vormen van radicalisme. Laat ik duidelijk zijn; binnen de krijgsmacht is er geen ruimte voor deze vergaande, radicale vorm.” Boter bij de vis dacht de christen-democraat en hij diende eind vorige maand een motie in voor een verbod. Tot zijn verrassing werd deze ontraden door de bewindsvrouw:
“De motie is wel wat kort door de bocht, want in de motie wordt eraan voorbijgegaan dat er ook binnen het salafisme verschillende stromingen zijn. We spraken toen over de radicale vorm van het salafisme, niet over de vredelievende stroming die er ook is.” Knops windt zich op over de ‘vredelievende stroming’ – opmerking. De CDA’er wil van Hennis weten wat er nou zo vredelievend is aan ‘de invoering van de sharia met de daarbij behorende barbaarse straffen en onderdrukking van vrouwen, homo’s en andersgelovigen, alsmede het verwerpen van democratie en rechtsstaat’. (Bron)
Overigens is het totaal irrelevant of het salafisme een vredelievende stroming heeft Het gaat niet om geweldpleging, maar of moslims de politieke en sociale aspecten van de islam ondergeschikt kunnen maken aan de filosofie van de vrijheid? Daaronder valt niet alleen wanneer het gebruik van geweld geoorloofd is, maar ook machtsscheiding en scheiding van kerk en staat, de fundamenten onder de liberaal-democratie.12 okt. 2015


Zweren op de koran als rekruteringsmiddel


Tegen beter weten in blijf je geloven dat het gaat om een grap: zelfislamiseren als vorm van rekrutering. Maar nee. Helaas blijken we hier te maken te hebben met bloedige ernst!  En dan heb je van die mensen die denken, hee, dit staat in de wet, dus niks aan de hand hier! Dit drogdenken is een enorm probleem. Hamas is democratisch gekozen en de ayatollahs laten hun misdaden keurig bij wet regelen! Wettelijk, of democratisch, is niet hetzelfde als moreel! Zie je het voor je? Nederlandse soldaten die de eed afleggen op Het Rode Boekje van Mao? Maar de koran is religie, dus dan is het OK!


8 sep. 2015

Moslims op veiligheidsposten, een tikkende tijdbom


Een anonieme onderofficier in actieve dienst van de KLU met een islamitische achtergrond, is vorige week overgelopen naar de vijand: de Islamitische orkenstaat. Juridisch is dat landverraad en strafbaar met 30 jaar  tot levenslang op water en brood, maar ons land is officieel niet in staat van oorlog. Sep 3, 2015 Telegraaf Vandaag: Roel den Outer in gesprek met Bart Olmer over de overgelopen KLU onderofficier, die gelegerd was op de helibasis Gilze-Rijen. 

De overgelopen sergeant beschikte over uiterst gevoelige informatie. Zijn kennis kan gevaarlijk zijn voor zijn collega’s op helibasis Gilze-Rijen. Landverraad bestaat blijkbaar nog in Nederland: er staat 30 jaar tot levenslang op. Overlopen naar IS betekent desertie naar de vijand. Als hij in tijd van oorlog opzettelijk de vijand helpt, komt dat neer op militair verraad. (Bron) Hier wreekt zich het feit dat we weigeren deze strijd als oorlogshandelingen te zien. President Bush dacht daar anders over en gooide jihadisten in Camp X-ray in Quantanamo, Cuba. Maar juist daardoor namen Europese landen het bewuste besluit terrorisme te zien als misdaad. Dat heb je ervan, als je je definities laat bepalen door je tegenstander.

In bovenstaande video horen we interviewer Roel den Outer opmerken: "We weten ook helemaal niet of het [de overloper] een radicale moslim is". In wat voor realiteit leven die mensen? (Bron) Zeker onderdeel van de hersenspoeling die vele medelanders in zijn greep heeft. 

De militaire helikopters van Gilze-Rijen vervoeren wereldwijd personeel en materialen, maar voeren ook verkenningen uit en zorgen voor luchtbescherming. Op de basis is ook een kenniscentrum gelegerd waar militairen leren te overleven als hun vliegtuig is neergestort. Die kennis kan de overgelopen jihadist goed gebruiken in Syrië.

De sergeant is de eerste Nederlandse militair  in actieve dienst die is overgelopen. In het verleden zijn eerder drie ex-militairen naar Syrië vertrokken. Zo werd vorige week voormalig landmachtmilitair Salih Yilmaz op de terrorismelijst gezet. Yilmaz (27) was al uit het leger toen hij ter jihad ging en besloot terroristen te gaan trainen. 

In de VS is dat wel anders. Major Hasan, Naser Jason Abdo, Bowe Abdullah Bergdahl waren militairen in actieve dienst. Ook zijn er  in Afghanistan een aantal 'insider attacks' geweest door soldaten die door ons zijn getraind. Ze draaien zich plotseling om, en vallen de 'eigen mensen' aan. Terwijl Islamitische Staat, Boko Haram, al Shabaab en Al Qaida succes na succes boeken, neemt hun expertise navenant toe doordat getrainde jihadisten zich bij hen aansluiten. 

Osama bin Laden heeft in 2001 zijn ronselfilosofie uitgelegd. "Als mensen een sterk paard en een zwak paard zien, kiezen ze natuurlijk het sterke paard. (Bron) Dat geldt voor normale mensen. Voor amorele linkso's geldt precies het tegenovergestelde. Hun knollen kunnen niet krakkemikkig genoeg zijn! 

Shot van een eerdere derserteur,
 legersergeant Omar Yilmaz. (Bron)
Het ministerie wil niet bevestigen of de militaire inlichtingendienst de betrokken militair al volgde en hoe lang. Het is niet altijd zichtbaar of een militair radicaliseert. De MIVD onderzoekt radicalisering waarbij wordt gelet op 'herkenbaar en feitelijk gedrag'. Maar dat gedrag is er niet altijd. Wat er wel altijd is, is de islamitische moraliteit die de profeet Mohammed tot rolmodel heeft gemaakt. 

Op de vliegbasis Gilze-Rijen wil niemand praten. Kritiek wordt al helemaal niet getolereerd. Er werken een tiental moslims op de basis, allen tikkende tijdbommen. Oorzaak is de idee dat evangeliestatus heeft gekregen als Artikel 1 van de Grondwet. Namelijk de notie dat wat je denkt of gelooft een privezaak is, die verder geen enkele invloed heeft op onze keuzen en op ons handelen. 

Dit utopisme is een totale ontkenning van de menselijke aard. Onze keuzen en ons handelen worden bepaald door waarden die we vrijwillig hebben gekozen, of die we impliciet hebben geaccepteerd via opvoeding of andere omgevingsinvloeden. 

Defensie is bezig de desertering tot op de bodem uit te zoeken. Rutte zit in de incidentenmodus en wil daar niet op vooruitlopen. Of de screening bij Defensie moet veranderen, wilde hij ook niet zeggen. "We kunnen niet op basis van één geval, hoe ernstig ook, dit soort vergaande conclusies trekken. We gaan het uitzoeken en als het aangepast moet worden, hoort u dat". 

Terwijl de veiligheid van mensen die onze vrijheid verdedigen in gevaar is, moeten we het daar mee doen. 


Gerelateerd