dinsdag 15 september 2015

CRISIS IN EUROPA: ONZE BESCHAVING KAN KAPOT

De migrantencrisis roept voor het eerst het gevoel op, dat het allemaal kapot kan. Dat de beschaving maar een dun vernisje is. Dat regeringen geen almachtige beschermers zijn. Dat de EU maar een praatclub van zwakke regenten is. Maar vooral, dat de verworvenheden van de Verlichting waardeloos zijn als niemand ze wil verdedigen. 


Ons zelfopgelegde onvermogen om te identificeren, te analyseren en conclusies te trekken begint grote gevolgen te krijgen voor de Westerse beschaving, het Europese continent en de volgende generaties. (Bron) We verwarren integreren met conformeren; en het recht op het zoeken van geluk, met de eis naar welvaartsstaatproducten. We missen het vermogen een vage abstractie als "een product van een specifieke teelaarde die Europa heet" te vertalen naar het concrete recept dat al minstens 250 jaar bestaat, maar dat we niet willen accepteren, omdat het contra-intuitief is met de christelijke ethiek van het offerschap.

De gevolgen van de ethiek van het zelfoffer zien we overal om ons heen. Het leidt tot narcisme van het tweede type, waarbij het eigene met fanatisme op de brandstapel van "het goede doel" wordt geworpen, voor onze eigen bestwil natuurlijk. Dit auto-da-fé is een postmoderne vorm van nihilisme -- brandstapels en iconoclasme -- niet om ketters te offeren aan een wraakzuchtige god, maar aan Het Grote Niets dat ontstaat wanneer de gelijkheid van de graf de morele standaard is.

Na de omdraaiing aller waarden volgt onherroepelijk de vernietiging aller waarden. De wijzer slaat door van maximaal naar neutral, en van neutraal naar minimaal. Maar de realiteit kent geen vacuum. Ook die natuurwet negeren wij, omdat die niet past in ons narratief -- onze verzonnen versie van de realiteit. Uit chaos ontstaan de roep om orde, en de behoefte aan een sterke man die absolute wet en regels stelt.

Het is al zo vaak vertoont in de geschiedenis. Ieder volk krijgt de regering die het verdient. Het is allemaal onze eigen schuld. Want anders dan de beschavingen die ons voor zijn gegaan, hebben wij het voordeel van hun voorbeeld. Maar we zijn te verdomd (bron) en te decadent om onze waarden te verdedigen.


Gerelateerd