woensdag 23 september 2015

3 Redenen waarom Duitsland belang heeft bij migratie

Kritiek op bondskanselier Angela Merkel van Duitsland neemt toe. Over Griekenland, over de euro en meer recentelijk over de migratiecrisis. Duitsland blijft het powerhouse van Europa. Zelfs als de bondsrepubliek haar belangen ondergeschikt maakt aan die van andere landen, blijft Duitsland een enorme machtsfactor. Sep 22, 2015 Duitsland neemt erg veel migranten en illegalen op uit Syrie en van elders. Er zijn drie manieren waarop Duitsland daar voordeel van heeft. 

Angela Merkel krijgt veel kritiek. Om schijnbaar altruistische redenen heeft Duitsland de Schengen-regels weggegooid en daarmee de grenzen opengezet voor een eindeloze stroom vluchtelingen. Toen de toeloop volledig onbeheersbaar bleek, verplichtte ze andere EU-landen een quota te accepteren. Hongarije werd na weigering gedreigd met kortingen op de eurofondsen. De video hierboven noemt een drietal redenen waarom Duitsland baat heeft bij de invasie van jongemannen in de kracht van hun leven. Iedereen heeft belang bij migratie; links wegens hun morele argument over solidariteit met onderdrukten en aanwas van een nieuwe onderklasse, en 'rechts' omwille van goedkope arbeidskrachten en een nieuwe afzetmarkt. Maar beide zijden redeneren vanuit de logica van multiculturalisme. We moeten het nog maar eens onderstrepen: multiculturalisme is niet een natie met meerdere culturen, maar een land waarin alle culturen gelijk zijn. Het hoeft nauwelijks betoog dat we hier te maken hebben met een drogreden; met alle gevolgen vandien waar de gelovigen niet bij stilstaan. 

Nadat we Duitsland de facto de Griekse democratie hebben zien slopen, zijn we er thans getuige van hoe Merkel de hele EU haar wil oplegt. We hebben de neiging macht te zien als een abstractie, eventueel als een onzichtbare kracht, bijgezet met militaire macht. Maar macht is een feit in de realiteit. Militair overwicht kan een schijnmacht zijn, maar werkelijke macht is economisch van aard. Dat Duitsland daadwerkelijke macht heeft, is gebleken in de vorige eeuw nadat de wereld tot twee keer toe heeft geprobeerd de Duitse macht te breken. De eerste keer door het opleggen van slopende herstelbetalingen als straf voor de Eerste Wereldoorlog, en een tweede keer na de Tweede Wereldoorlog door het land territoriaal op te delen. Het is de vraag hoe de Duitse oppermacht voor een derde keer kan worden gebroken. Zelfs onder altruistische ethiek is de Duitse overheersing een almacht die voor andere naties onverdraaglijk is.


Gerelateerd