maandag 10 augustus 2015

PVV plaatst Koran-tekst op billboards in Utrecht

De PVV in Utrecht heeft een citaat uit de Koran geplaatst op billboards langs de weg. De partij reageert daarmee op de 'positieve boodschap van de profeet Mohammed' die door de dawastichting Tasmim op borden in de stad werd geplaatst.


Foto: ANP

Het idee komt van Pamela Geller, de Amerikaanse contra-jihadactiviste, blogger op Atlas Shrugs en organisator van de recente Draw Mohammed Cartoon Contest in Garland, Texas, die werd gewonnen door Bosch Fawstin. Geert Wilders was de keynote speaker. (Bron) Een aanslag door moslims werd ternauwernood verijdeld door prompt handelen van een bewapende veiligheidsagent.  Eerder plaatste Geller levensgrote teksten op bussen in New York City.

De gewraakte tekst waarop de PVV met het billboard reageert is afkomstig van de dawastichting Tasmim die het 'evangelie' van de profeet Mohammed verspreidt onder kaffirs en luidt in onvervalst vakbondsnederlands:
"De beste zijn degene die het beste zijn naar hun vrouwen - Profeet Mohammed".
Het antwoord van de PVV in Utrecht is geen direct citaat uit de koran: 
"Maar de vrouw van wie jullie ongehoorzaamheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in haar rustplaatsen en slaat haar."
De woordkeuze zet "wij" -- het vrije Westen en zijn waarden, zoals vrijheid van meningsuiting en mensenrechten als leven en individuele autonomie, en "jullie", de aanhangers van de islam -- tegenover elkaar. Waarmee wordt benadrukt dat Westerse en islamitische waarden onverenigbaar zijn.

Hiermee wordt een politiek correcte code geschonden, die verbiedt dat twee groepen tegenover elkaar worden gezet, waardoor verschillen worden benadrukt. Het is evenwel een fout van de postmoderne politieke mores om te veronderstellen dat vijanden van de democratie onze gelijken zijn. Democratie hoeft zich niet te laten vernietigen om te bewijzen dat ze waarde heeft. Als vrijheid niet wordt verdedigd, raken we die onherroepelijk kwijt.

De PVV wil met de posters ook aandacht vragen voor de 'verborgen vrouwen' in Nederland. Uit het onderzoek 'Opgesloten in eigen huis' van het Verwey Jonker Instituut bleek dat 200 tot 250 vrouwen in gedwongen isolement leven, alleen al in de stad Den Haag. Landelijk gaat het om de fundamentele mensenrechten van duizenden vrouwen die geschonden worden zonder dat iemand aan vinger uitsteekt, om moslims maar niet te "kwestsen". 


Gerelateerd