woensdag 19 augustus 2015

Moslimgeestelijken veroordelen... klimaatverandering

Morele verwarring kreeg deze week een gezicht toen het linkse journalistieke vlaggenschip eindelijk berichtte over de misdaden van de Islamitische Staat, terwijl moslimgeestelijken een verklaring uitgaven in protest tegen klimaatverandering. Maar volgens Obama is de klimaatcrisis juist de oorzaak van ISIS. 21 mei 2015 Volgens Obama is klimaatverandering de schuld van ISIS. 

Vorige week publiceerde het vlaggenschip van de linksleunende journalistiek, The New York Times een diepterapportage over de religieus gelegitimeerde verkrachtingen van de Yezidivrouwen door ISIS. (Bron) NYT doet alsof dat een doctrinale noviteit is van het kalifaat, terwijl de verkrachting van ongelovige vrouwen in de islam al een instituut is sedert de profeet daartoe het goede voorbeeld heeft gegeven. (Bron)  Hoe dan ook, het is de vraag waarom "gematigde moslims" deze praktijken in de naam van hun geloof niet nadrukkelijker verwerpen? Het antwoord ligt voor de hand: de tribale moraal eist onvoorwaardelijke loyaliteit. Hoe anders was dat toen het ging om een symposium in Istanbul op 17 en 18 augustus waar moslimvertegenwoordigers uit 20 landen bijeen waren om de praten over die andere morele crisis; die van de.... (ga er voor zitten)... klimaatverandering.

Al Jazeera rapporteerde dinsdag dat moslimgeleerden uit 20 landen een Islamitische Verklaring Over Klimaatverandering hebben uitgegeven waarin ze moslims wereldwijd opgeroepen hebben mee te doen aan de eliminatie van gevaarlijke broeikasgassen en zich te bekeren tot groene energie. De verklaring berust uiteraard op islamitische doctrine.

Het doel was om te komen tot een "breed draagvlak". "Geloofsgemeenschappen erkennen steeds vaker dat de klimaatcrisis een morele crisis is", verklaart de website. "De negatieve invloed van klimaatverandering geven gelovigen aanleiding de morele oorzaken van dit fenomeen te onderzoeken. Het geeft geloofsgemeenschappen aanleiding actief te worden om de ontheiliging van de natuur, die leidt tot de vernietiging van de schepping, het hoofd te bieden".

Het is de eerste verklaring in zijn soort en komt nadat twee maanden geleden paus Franciscus een encycliek uitvaardigde over klimaatverandering, daarbij anticiperend op een klimaatconferentie van de VN in Parijs die in december op de agenda staat. 

Niet alle invloedrijke islamleiders waren aanwezig in Istanbul. Turkse geestelijken hebben niet eens een afvaardiging gestuurd. Het valt te bezien of imams in moskees in de moslimwereld de oproep zullen overnemen. Want "sommigen zijn hopeloos ongeinformeerd op dit punt", zegt Fazlun Khalid van de Britse Islamitische Stichting voor Ecologie en Omgevingsstudies, de organisator van de bijeenkomst. "We horen meer over jihad tegen ongelovigen dan tegen energiezuipende luxe sedans of over methaanscheten van koeien in de atmosfeer". 

Zou het niet geweldig zijn als we ons daarover zorgen zouden maken? Trouwens, we wachten nog steeds op een verklaring van "gematigde moslims" tegen systematische verkrachting.

(Bron)


Gerelateerd