dinsdag 25 augustus 2015

Vrouwe Justitia discrimineert PVV'ers

In een serie uitzendingen van NPO, "Kijken in de Ziel" sprak presentator Coen Verbraak met leden van de rechterlijke macht. In de aflevering van maandag 24 augustus bleek dat het gesloten, old boys bolwerk een eenzijdig Berufsverbot voor PVV-leden heeft afgekondigd. 

We wisten het al: de derde macht is een los kanon. In de staatsopvatting die vrijheid heet, is de rechterlijke macht weliswaar onafhankelijk, maar dit betekent niet dat hier een parallelwereld heerst die zich kan onttrekken aan het hoogste gezag -- het volk -- of andere democratische principes. Aan het woord is een juridisch specimen dat uit al zijn lichaamopeningen linksheid uitstraalt. Hij vraagt zich retorisch af of een lid van de PVV wel "voldoende genuanceerd, objectief, onafhankelijk naar zaken kan kijken". Retorisch, want door zijn vooringenomenheid weet hij het antwoord vanzelfspekend al. 

Zijn probleem met de PVV (hetgeen kennelijk niet geldt voor de SGP, dat vrouwen uitsluit van passief kiesrecht) is dat "de PVV bepaalde dingen uitdraagt die gewoon niet meer democratisch zijn". Zoals? 

De interviewer geeft een voorzet met een leidende vraag in de richting van "het onderscheiden van groepen" dat het altijd goed doet bij koloniedenkers. Waarmee hij geheel voorbijgaat aan het principe van individuele rechten. Mensen hebben namelijk hoofdelijk rechten, niet als lid of onderdeel van een groep. En mensen moeten als individu worden beoordeeld, ook PVV'ers!

Daarna stevent de hypocriet rechtstreeks af op de rechtstaat die in het geding zou zijn, "als die partij aan de macht komt". Dan heb je wat hem betreft een contra-indicatie. Allereerst is dat niet de casus. De vraag gaat over het aanstellen van rechters. 

Weten deze juristen voorts wel wat de rechtstaat behelst? In een rechtstaat is objectieve wetgeving leidend voor ieder individu, en niet het willekeurige oordeel van mensen, zoals bij de benoeming van rechters kennelijk het geval  is. Misschien moet, zoals het in een democratie betaamd, de volksvertegenwoordiging eens kijken naar deze WC-eend.

Het stroman-argument van links is niet gebaseerd op objectieve feiten maar op het plaatje dat zij hebben neergezet van de PVV als een nieuwe NSB: niet een democratische partij, maar met Wilders in de rol van rattenvanger van Hamelen. Hier worden (waarschijnlijk moedwillig) twee zaken door elkaar gehaald. Dat de partijstructuur van de PVV niet democratisch is, wil niet zeggen dat de ideeen van de partij ondemocratisch zijn.

Het tegendeel is het geval. De PVV heeft twee main issues, die beide het gebrek aan democratie aan de kaak stellen. Het eerste betreft de inherent, ondemocratische aard van de Europese Unie. Het tweede main issue, is iets dat niet alleen door links, maar ook door de middenpartijen totaal wordt weggedacht, namelijk het feit dat de islam inherent onverenigbaar is met verlichtingswaarden.

We moeten ons bovendien niet blind staren op democratie: Iran is een democratie, net als Turkije en een aantal andere hele en halve dictaturen waarbij bepaalde machtsgremia (getrapt) verkiesbaar zijn. Maar dat zegt nog niets over de rechtstaat (daar is ie weer), of over staatsinrichting naar het model van de vrijheid met machtenscheiding en een actief participerende burgermaatschappij. 

De volksvertegenwoordiging moet eens goed kijken of de zelfbenoeming van rechters niet aangepast kan worden naar de minimale eisen die gesteld worden aan de moderniteit. En een partijjurist zou moeten onderzoeken of hier geen fundamentele vrijheden worden geschonden, zoals de rechten van PVV'ers om lid  te worden van de rechterlijke macht. Misschien is er zelfs sprake van schending van Artikel 1 van de Grondwet.

De hele episode wordt bepaald door een fenomeen dat in de pychologie bekend staat als projectie: niet de PVV is onvoldoende genuanceerd, objectief, onafhankelijk en democratisch, maar deze distriminerende linksjurist en zijn geestverwanten, die individueel recht toeschrijven aan "groepen" wiens doctrines onverenigbaar zijn met Westerse waarden.

Niet de PVV, maar de rechterlijke macht is een gevaar voor de rechtstaat! Gerelateerd