zondag 15 mei 2016

WETTELOZE POLITICI MOETEN WORDEN BERECHT

Onze wetshandhavers en hun Minister en Stas gaan steeds pragmatischer om met de wet. Naast willekeurige wetstoepassing, groepssubjectieve rechtspraak, en het onthouden van een eerlijk proces, komt gijzeling door de staat ook steeds vaker voor! Om niet te spreken over de verkillende werking van Twitter Squad op de vrije meningsuiting. 


UPDATE: Moraliteit en legaliteit zijn verschillende dingen. De holocaust was legaal, de slavermij ook. Dat maakt het nog niet moreel juist. Maar het aanbrengen van die scheiding geldt alleen voor burgers. Voor ambtsdragers geldt een andere ethiek. Als politici de wet niet willen uitvoeren, moeten ze ontslag nemen of aftreden. Want als de overheid wetteloos wordt, ben je bezig een schurkenstaat of een dictatuur te worden. De macht van de overheid is uniek en regenten moeten daarom te allen tijde binnen de marges van de wet blijven. Het moet afgelopen zijn met politici die weigeren de wet toe te passen, om welke reden dan ook.
17 feb. 2016


SHABIR 'MAIWAND' BURHANI IS WEER VRIJ! 


DIT GEZEIK OVER (GROEPS)BELEDIGING MOET AFGELOPEN ZIJN! SUBJECTIEVE ERVARINGEN HEBBEN GEEN PLAATS IN HET WETBOEK VAN STRAFRECHT! DE STAAT, DE REGERING, JUSTITIE, HET OM EN DE POLITIE ZIJN HEEEEEL GEVAARLIJK BEZIG! (Bron)
16 feb. 2016

BRITAIN FIRST LEIDERS OPGEPAKT

Niet alleen Nederland is op de verkeerde weg. Ook in het VK zetten ze je vast voor een politieke mening. So much for Europese 'waarden'! Dit is pure intimidatie, niks meer niks minder. Merk op dat de 'verkillende werking van de lange arm' vooral moslims er rechtse conservatieven treft. Hier vinden we natuurlijk de meest radicale standpunten. Maar de verdenking bestaat dat de gelijkheidsnihilisten die de instituties bevolken zodoende de verdenking van discriminatie proberen te vermijden.11 feb. 2016

SHABIR 'MAIWAND' BURHANI KRIJGT POLITIEOPROEP
Feb 10, 2016 Waarom word ik uitgenodigd door politie voor mijn vreedzame mening? In dit filmpje zal ik het allemaal uitleggen, dus luister goed en probeer het te begrijpen.


Bij de zaak Shabir zijn enkele kanttekeningen nodig. Niet iedereen zal het hierover eens zijn. Natuurlijk is islam een vrijheidsvijandige ideologie. Maar anders dan moslims, linkse sociaal-determisten en rechtse biologisch-deterministen scheiden we de mens van de ideologie. Want de moraliteit van de mens wordt bepaald door zijn waarden -- waarden die hij expliciet heeft gekozen of waarden die hij onbewust heeft geaccepteerd. Oftewel: goed en slecht zit niet inherent in de mensch, maar in zijn aangeleerde waarden. We moeten dan constateren dat  Shabir weliswaar een euvele ideologie aanhangt, maar dat hij als individu een oprechte en integere moslim is met wie het soms interessant sparren is. Daarnaast geldt wat Voltaire ook al moest constateren: we hoeven het niet eens te zijn, maar we moeten elkaars spreekrecht tot in de dood verdedigen. Vandaag hij, morgen gij! Check hieronder waar de staat, Justitie en het OM zoal mee bezig zijn. De beste beschrijving van postmodern Nederland is een fascistenstaat met een smiley in wording. Luister en huivert bij het telefoongesprek dat Shabir vandaag voerde met de wetshandhavers:


10 feb. 2016

Vroeger kregen de arme burgers achter het IJzeren Gordijn "een briefje thuis" als ze op politiek incorrecte uitspraken waren betrapt. Tegenwoordig krijgen burgers in "het Vrije Westen" ook briefjes thuis. Als patriot kan je dat overkomen. Maar ook moslims worden geintimideerd en "hinderlijk gevolgd" door de politiestaat. Shabir kan ze kwijtraken, maar meestal gaat het om korancitaten. Dit is een uitgelezen gelegenheid om de handhavers te wijzen op de aard van deze geschriften. In tegenstelling tot wat moslims beweren, zit het kwaad niet in de mens, maar in de ideologie.
2 feb. 2016


NEDERLAND, VOORBEELDLAND OF POLITIESTAAT?


Nederland, voorbeeldland. Ook als het om regressie gaat. De interventies van de Twitter Squad blijven ook in het buitenland niet onopgemerkt. De repressie van vrije mening heeft verregaande gevolgen. In Hongarije bijvoorbeeld, de gedachte dat ook vrijheid uiteidelijk leidt tot onvrijheid. Dat is erg, heel erg! Want als je die conclusie trekt, waarom zou je dan nog vechten voor vrijheid? Die gelatenheid is precies wat de tirannen willen. Waarden zijn pas waarden als je de bereid hebt ervoor te strijden. Ze zijn nooit gratis! De prijs van vrijheid is voortdurende waakzaamheid...dat de overheid blijft binnen de grenzen die we aan haar activiteiten gesteld hebben!


20 jan. 2016


TWITTER SQUAD: DENK OM UW TOOHN!


Politie-intimidatie begint een thema te worden! Het oprekken van de wet begon met het "hinderlijk volgen" van criminelen. Maar wat kan ons dat schelen? Net goed, toch? Totdat nu hetzelfde buitenwettelijke pesten van burgers begint na tweets, waarvan de tooohn door Twitter Squad of gemeentepotentaten wordt beoordeeld als onwenselijk. Als dit nog een vrij land is, worden de zaken een beetje omgedraaid: regenten die "weinig vertrouwen hebben in de burger" gaat ontzettend rap richting DDR! Hee, wij betalen jullie salaris, hoor! Jullie werken voor ons! Moreel gesproken dan. Hieruit blijkt dat Europese burgers in de wortel nog steeds horigen en onderdanen zijn. Voor volksoevereiniteit moet je in de VS zijn.


13 dec. 2015


VRAGEN AAN DE MINISTER: POLITIE AAN DEN DEUR
Dec 12, 2015 Voorafgaand aan de ministerraad op vrijdag 11 december 2015 stelde We Are Change Rotterdam enkele vragen aan Edith Schippers (VVD). 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beantwoordde de vragen die handelde over het signaal dat het NIBUD had afgegeven over het effect van de stijgende zorgkosten. Het 'gesprek' nam minder dan een minuut in beslag maar de politie vond het nodig om de journalist 10 minuten te volgen en hem uit een overleg te halen met Sven Hulleman van de stichting R.E.D. In totaal vijf ( of vier) agenten waren ter plaatse om de journalist te ondervragen.12 nov. 2015


NIEUWE MIDDELEEUWEN: STAAT GIJZELT BURGERS


De burger is de vijand en moet worden uitgeknepen als een citroen.
Niet minder dan 140.000 keer in 2014 en 180.000 keer in 2013 vroeg het Openbaar Ministerie bij de rechter om gijzeling van een burger die zijn of haar boete(s) niet betaalde. Dat heeft kunnen gebeuren omdat de dames en heren politici te Den Haag niet hebben aan zien komen dat strengere wetgeving tot strenger optreden van het OM zou leiden.9 nov. 2015


CONFISCATIE VAN MOTOONS OP BREITBART LONDEN


Police seized “offensive” Mohammed cartoons during a demonstration by the Dutch branch of the Patriotic European Against the Islamisation of the West (PEGIDA) movement in the city of Utrecht this weekend.


Oh, wacht, Motoon is toch niet strafbaar Foutje van Justitie, bedankt!

O.M.: PROTEST TEGEN GEWELD IS STRAFBAAR


Het wordt steeds gekker met onze autoriteiten. Van de week lazen we dat "opruiiende teksten" verboden zijn bij betogingen. Maar is dat niet de hele clou van een protest? Sterker nog, gaat het toestemming vragen voor een demonstratie sowieso niet voorbij aan het idee van een protest? Orwell voorspelde het al: In a time of universal deceit, truth is a revolutionary act. In pomoland is realiteit extremisme. Dus vragen we onze dienders toestemming om te protesteren tegen hun verraad en worden protestborden geconfisceerd, want strafbaar. Welkom in de omgekeerde wereld van Alice in Pomoland! Persverklaring
.


1 sep. 2015


OP WEG NAAR DE POLITIESTAAT


UPDATE:

Gisteren waren de polities in Schiedam nog "beledigd": VIDEOBOODSCHAP VOOR BOZE POLITIES (Bron)
24 aug. 2015


Politie 020 treedt keihard op tegen wetsovertreders


Tirannie en revoluties beginnen klein, bijvoorbeeld met een irrationeel verbod op zoiets onschuldigs als limonadeverkoop door schoolkinderen.14 juli 2015

Politiek, politie en minderheden een gevaar voor  de rechtstaat


Onze wetshandhavers en hun Minister en Stas gaan steeds "creatiever" om met de wet. Burgers zelf gaan zelf ook steeds vaker de fout in. Een voorwaarde voor vrijheid is niet alleen een overheid die de rechtstaat respecteert, maar ook een verantwoordelijke bevolking.


Uit de VS komt een trend overwaaien die daar bekend staat als rent-a-mob. Professionele relschoppers en plunderaars die op afroep besteld kunnen worden voor politieke doeleinden. Niet dat dit fenomeen hier al heerst, maar de morele rechtvaardiging is er wel. De politie is niet nodig om de orde te handhaven in de zandbak. Die moet dus meestal optreden waar het er al niet al te zachtzinnig aan toegaat. Dat daarbij incidenteel doden vallen, is betreurenswaardig, maar niet geheel onverwacht. Het is een terrein waar overheidsgeweld ook gemakkelijk een grens over kan gaan. Dat bevolkingsgroepen deze incidenten (dat zijn het gelukkig nog steeds) misbruiken voor het aantonen voor een vermeend politiek gelijk (de politie is racistisch), draagt bij aan een hellend vlak waardoor de rechtstaat steeds verder onder druk komt te staan.
Linkse partijen die minderheden naar de mond praten -- eveneens voor politiek gewin -- dragen bij aan de ondergang van de rechtstaat waar ze zelf zo de mond vol van hebben. "De voorwaarde voor vrijheid is verantwoordelijkheid" is geen loze kreet van de VVD. Maar wie er geen probleem in ziet dat de politie de rol speelt van handhaver, rechter en beul tegelijkertijd, is ook een vrij land onwaardig. Deze machtenscheiding dient ervoor om de staatsmacht binnen de perken te houden. Als de staat zelf die beperkingen niet meer respecteert, hebben we een probleem waar je niet aan moet denken! (Op 29 mei 2014 staat nog zo'n staaltje van machtsmisbruik. Daar betrof het kledingdieven. Hier gaat het naar verluidt om een jongeman van 13 die zich niet kon legitimeren (of zich vals legitimeerde). 
8 juli 2014

Politie en Justitie zetten steeds vaker het leger in

Wat is hier griezeliger? Het feit, dat het leger wordt ingezet tegen burgers, of dat ze dit bij Defensie de gewoonste zaak van de wereld vinden. De informatie staat tenminste gewoon op een open bron. Opsporing van georganiseerde misdaad, het inzetten van drones voor het beveiligen van evenementen, het wordt allemaal gewoon gevonden.
Defensie ondersteunde dit weekeinde de politie op verschillende manieren. Speciale zoekteams doorzochten panden en het onbemande vliegtuigje de Raven hield vanuit de lucht de bezoekers van Harlingen Sail in de gaten. Politie en justitie doen steeds vaker een beroep op de zoekteams van Defensie.
Vier zoekteams van de Koninklijke Landmacht doorzochten dit weekeinde twintig panden in Brabant. De teams hielpen bij een groot onderzoek naar een criminele organisatie. Die maakte zich vermoedelijk schuldig aan witwassen, hennephandel, valsheid in geschrifte, belastingfraude, corruptie en overtreding van de arbeidsomstandighedenwet.
De genisten van de landmacht deden hun kennis op tijdens de missie in de provincie Uruzgan in Afghanistan (2006 – 2010), toen zij naar geïmproviseerde explosieven en wapen- en munitiedepots zochten. De militairen gebruiken gewone, menselijke waarneming om veranderingen in de omgeving te ontdekken. Eventueel wordt geavanceerd gereedschap als een grondradar ingezet. Er is bij de actie niemand aangehouden.
Op verzoek van de gemeente Harlingen zette Defensie dit weekend twee onbemande vliegtuigjes in om toezicht te houden op de duizenden bezoekers van Harlingen Sail. De zogeheten Raven mini-UAV’s (Unmanned Aerial Vehicles, drones) maakten luchtopnamen die de gemeente en hulpdiensten rechtstreeks in de commandopost bekeken om de openbare orde en veiligheid te handhaven.29 mei 2014

Kledingdieven aan paarden gebonden en afgevoerd

Kijk, dit is het effect van de glijdende schaal naar de autoritaire staat dankzij concessies aan amorele pomo's, immorele MOE-landers en jihadvoerende booslims. Je kan dat als law-abiding burger natuurlijk mooi vinden, maar wat zou je ervan vinden als ze jou van je bed komen lichten voor een openstaande bon of een belastingschuld. Principles matter!Een stel kledingdieven wordt aangehouden op de Nieuwmarkt en aan politiepaarden vastgebonden en afgevoerd naar het cachot. 16 april 2014

Twitter Squad scant dagelijks 35.000 dreigtweets

Erratum: dat moet natuurlijk 40 man sterk zijn:14 april 2014

Laat tieners en hun dreigtweets met rust! 

De arrestatie van een 14-jarig Rotterdams meisje voor een dreigtweet mag toch wel een nieuw dieptepunt heten in de geschiedenis van de oprukkende autoritaire overheid.
Het Nederlandse meisje dat zondag een dreigtweet verstuurde naar de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft zichzelf gemeld op het politiebureau in Rotterdam. Daar is ze vervolgens aangehouden. Dat bevestigt de politie tegenover NU.nl. Het 14-jarige meisje twitterde zondag in het Engels naar het account van American Airlines: "Hallo mijn naam is Ibrahim en ik kom uit Afghanistan. Ik maak deel uit van al-Qaeda en op 1 juni ga ik echt iets groots doen, dag." (Bron)
Een aantal vragen en opmerkingen:

  1. Ja, het magniet en stout, maar for heaven's sake het gaat om een minderjarige tiener. Doe es effe normaal, mense! Het is misschien merkwaardig, maar tieners doen dit soort dingen. Dat is een gegeven van de realiteit. Doen ze al sinds de mensheid in holen woont. Waarom zijn we in 2014 plotseling niet meer bij machte te dealen met de studentengrappen van adolescenten?
  2. Waarom, ondanks alle belastingafdrachten, een opgetuigde autoriteit terrorismebestrijding en kampioentelefoontappen, kunnen de autoriteiten geen onderscheid maken tussen een teenager en een terrorist? 
  3. Hoeveel potentiele terroristen heeft de autoriteit eigenlijk op de korrel? Dit soort acties wekken nou niet bepaald het vertrouwen dat de zaak onder controle is.
  4. Hoeveel inbreuken op de burgerrechten moeten we nog lief nemen. Hoeveel kinderen moeten er nog een trauma oplopen voor deze onzin.

Genoeg is genoeg!29 maart 2014

Ombudsman: Overheid zoekt grenzen van de wet
7 maart 2014


Politie intimideert journo's van WRCR

Donderdagavond 6 maart om 20:00 meldde de Politie zich aan de deur van 1 van de journalisten van WRCR. Volgens de twee politieagenten is deze journalist van We Are Change Rotterdam (mede)-initiatiefnemer/organisator van de acties die morgen op 7 maart plaatsvinden. Deze informatie was verbonden aan hun opdracht tot huisbezoek, bij navraag door WRCR journalist, hebben ze dit verkregen via het hoofdbureau van Politie te Rotterdam die WRCR kennelijk op de “social media” (waar WRCR het filmpje van Jerry Agema, net als andere filmpjes promoot) volgt. (Bron, incl. video)25 feb. 201


Gemeente 070 ontruimt historische lunchroom

Hier is een kwestie die weer eens bewijst dat Nederlanders geen eigendomsrechten hebben. Nederland is een half-fascistische staat. Een bedrijf dat 43 jaar op de Haagse markt staat heeft geen enkel recht. De familie mag van hun bedrijf berooft worden wat de gemeente en de rechter betreft Het gebouwtje staat op grond van de gemeente. Die gaat de markt verbouwen. De eigenaar moet de grond leeg opleveren van de rechter. Hij mag zijn eigen bezit afbreken. Hij krijgt niets vergoed, voerde een proces tegen de gemeente, verloor dat en moet nu ook de proceskosten en de ontruiming betalen. De lunchroom mag na acht maanden terugkomen op de Haagse Markt, maar het aanbod dat de gemeente heeft gedaan is onrealistisch. ‘Ze hebben ons een belachelijk voorstel gedaan, we mogen de zaak voortzetten in het marktkantoor, maar dan gaat onze huur wel van 600 euro per maand naar 2500 euro, dat is onbetaalbaar.’ Privatiseren die markt! Waarom runt een overheid bedrijven? Ze kunnen zichzelf niet eens organiseren! (Bron) H/t @HanVanDerHorst


Buurtbewoners betreuren de ontruiming van lunchroom Otten op de Haagse Markt.  (Bron)


29 jan. 2014


Nederland politiestaat gaat crescendo! 

Dubbele voorstelling vandaag voor de ontluikende politiestaat. Het gaat crescendo! De stedelijke inlichtingendienst strijdt om aandacht met duizenden gijzelingen van burgers door Justitie: 
  • De steden Eindhoven en Tilburg gaan met eigen inlichtingendiensten zelfstandig politiegegevens analyseren, omdat justitie en politie daar volgens hen niet in alle gevallen de benodigde tijd voor vinden. (Bron)
  • Duizenden 'gewone mensen' gegijzeld door CJIB: Gewone mensen, geen criminelen, belanden in de gevangenis wegens onbetaalde boetes. En het erge is: ze zitten er soms langer dan de gemiddelde winkeldief. (Bron)16 jan. 2014


Razzia op de Veluwe: 3 arrestaties

Razzia's van pandbrigades en soortgelijke georkestreerde fuiken worden steeds normaler. Er is maar een ding erger dan een ineffectieve overheid: een effectieve overheid; dan gaat de rechtstaat meteen op de helling. Politiek pragmatisme (aangehangen door alle middenpartijen) is levensgevaarlijk, want het leidende principe is hier: het doel (zijnde doelmatigheid) heiligt de middelen. Waar de macht van de overheid groeit, slinkt de vrijheid van de burger. Lees Teeven er nog even op na.
De politie is donderdagochtend in Putten op de Veluwe een bungalowpark binnengevallen. Er vindt een controle op illegale bewoning van vakantiehuisjes plaats. ANP Politie valt bungalowpark Putten binnen Fotoserie Video Het gaat om een gezamenlijke actie van onder meer de gemeente Putten, uitkeringsinstantie UWV, de Sociale Verzekeringsbank, Inspectie SZW, marechaussee, Openbaar Ministerie en de Vreemdelingenpolitie. Deze neemt de gehele dag in beslag. Er zijn ruim 70 ambtenaren ingezet, die ook controleren op sociale misstanden en schoolverzuim. Openstaande boetes moeten meteen worden betaald. Er zouden donderdagochtend al enkele mensen zijn aangehouden, maar dat willen politie en gemeente nog niet bevestigen. In de vakantiehuisjes zouden onder anderen veel Polen wonen, die in Nederland werken zonder hier ingeschreven te staan. Ook van andere bungalowparken op de Veluwe is bekend dat er veel buitenlandse werknemers worden ondergebracht. (Bron)  (video)28 dec. 2013


Rellen bij demo 070 tegen politiegeweld

De toedracht wat zich tijdens deze rellen vanmiddag heeft voorgedaan is op dit moment nog niet na te gaan. Zowel linkse voorvechters als de politie zelf zijn suspect. Maar de aanleiding verdient te nodige aandacht: de rechter heeft deze week de agent die 17-jarige Rishi Chandrikasing doodschoot op Station Den Haag Holland Spoor ontslagen van rechtsvervolging. Het blijft evenwel een vreemde zaak dat de politie op een ongewapende burger schiet en vervolgens nalaat directe hulp te verlenen. (Bron) Update: Het lijkt erop dat de politie dit keer aan de kant de engelen was! Oordeel zelf.1 dec. 2013


Erwin Lensink (waxineman) aangehouden in 070

Waxinelichthouderwerper Erwin Lensink, de man van het permanente voorarrest, is weer gearresteerd. Dit keer in het kader van de twee jaar durende propagandamarathon #NL200jaar. Want de NLse staat kan kritiek steeds minder verdragen. Lensink heeft een gebiedsverbod voor de hele 070 zone, exclusief leden van het Koninklijk Huis.
Erwin Lensink Waxinelichthoudergooier aangehouden.


17 nov. 2013

Beveiliging intocht Zwarte Piet bizarre hyperreactie 

Na onderzoek is gebleken dat Zwarte Piet historisch losstaat van de periode van slavernij en racisme. Het is ook bijzonder vervelend als medelanders zich persoonlijk de zaak aantrekken, maar die objectieve, historische informatie maakt de kwestie uitlegbaar. Dat geconstateerd hebbend en het feit dat @Quinsyg wortelt in de pomostudies, moeten we concluderen dat de actie tegen Zwarte Piet onderdeel is van de pomo oorlog tegen de vrije Westerse beschaving. Veel actievoerders zijn maar 'bruikbare idioten', om met Lenin te spreken.

Als je evenwel een ding kunt zeggen over deze oorlog is het, dat die zich afspeelt op cultureel terrein. Het gooien van bommen en granaten besteden ze graag uit aan hun islamistische handlangers; zelf zijn ze redelijk geweldloos. De keuze van de Groningse politie om negen gewapende Zwarte Pieten, een speciale eenheid van de politie, in te zetten, is een hoogst overdreven reactie, die typerend is voor de overheid op dit moment: iedere dreiging wordt misbruikt om het autoritaire gezag verder te vestigen. En zo worden de burgers steeds verder uit elkaar gedreven en tegen elkaar opgezet (Bron) (Bron) (Bron)


14 nov. 2013


Celtic fans geschokt door zwaar politiegeweld in 020 

Boze fans van Celtic kondigen aan vrijdag te gaan demonstreren bij de Nederlandse ambassade in de Ierse hoofdstad Dublin. De supportersvereniging in Ierland is woedend over het optreden van de Amsterdamse politie rond de wedstrijd tegen Ajax. (Bron)


Als Britten (in dit geval de vredelievende Schotten) klagen over voetbalgeweld, dan weet je dat het ernst is. Zelfs de Schotse politie is geschokt! Zijn de Ajacieden weer bezig geweest? Nou, nee.

Fans van de Schotse voetbalclub Celtic zijn boos over het gewelddadige optreden van de Amsterdamse politie voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. Naast acht agenten raakten tientallen Celtic-fans gewond bij een vechtpartij op de Dam. De Schotten hebben de afgelopen dagen beeldmateriaal ingezameld om aan te tonen dat de politie ongekend hard optrad. 'Op de officiële website van de club waren we nog wel gewaarschuwd alert te zijn', zegt Jeanette Findlay, bestuurder van Celtic Trust, een soort vakbond voor de fans. 'We wisten dat de Ajaxsupporters een slechte reputatie hebben. Wat we niet wisten is dat voor de Nederlandse politie hetzelfde geldt. Zelfs de Schotse politie is geschrokken van de beelden.' De Dam is woensdagmiddag 6 november het trefpunt van zang en broederschap. Glimlachend aanschouwen groepjes ME'ers zo'n tweeduizend bierdrinkende fans van Celtic. De Schotten behoren tot de vriendelijkste supporters van Europa. In 2003 wonnen ze de Fair Play Award van de FIFA, nadat 60 duizend Celticfans in Sevilla hun team hadden aangemoedigd zonder dat er een arrestatie verricht hoefde te worden. Eind van de middag gaat het mis. (Bron)10 nov. 2013


"Wie beschermt ons tegen de politie?"

De Libertarische Partij Groningen heeft met verbijstering gereageerd op de politieactie van afgelopen woensdag waarbij de politie meermalen ingebroken heeft bij studentenhuizen. Lijsttrekker Victor van der Sterren: “Dit is een grove minachting van een van de meest fundamentele burgerrechten, en de agenten zijn er zelfs trots op!” De Universiteitskrant publiceerde donderdag een reportage waarin verslag wordt gedaan van de politieactie. De politie wilde inwoners van studentenhuizen bewust maken van de slechte inbraakbeveiliging van hun huizen. Landelijke media pikten het verhaal al snel op. Beschermen tegen misdaad Van der Sterren: “De politie moet ons beschermen tegen misdaad. Als de politie vervolgens zelf misdrijven begaat om een punt te maken, wie beschermt ons dan tegen de politie?”. Hij vervolgt: “De toestemming van de hoge bazen zorgt er waarschijnlijk voor dat eventuele aangifte door de studenten nutteloos is.” (Bron)


7 nov. 2013


Opstelten wil uitreiscontrole (voor eigen bestwil natuurlijk)

Het kabinet wil de reisgegevens van alle Nederlanders opslaan en inzetten voor de strijd tegen het terrorisme. Dat blijkt uit een brief van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer. Die gegevens worden op dit moment niet opgeslagen. Dit is een echt NOS bericht van 7 november, hoe ongelooflijk dan ook! (Bron)6 nov. 2013


Twitter Squad bewaakt het denken van burgers

De Twitter Squad bestaat uit 40 man die dag en nacht bezig zijn met het natrekken van emoties: 40 agenten die boeven moeten vangen in plaats van gevoelens van burgers bestrijden (Bron)


26 okt. 2013


Inspecteur Clouseau en de anti-burgerstaat

De volgende scene uit een film van The Pink Panther/Inspector Clouseau is een prachtige illustratie van de nieuwe rol van de politie gericht is tegen de burger:
Return of the Pink Panther - Blind man and Monkey21 okt. 2013


De oorzaak van misdaad is de wet

Volgend bericht heeft wat nadere uitleg nodig. Normaal gesproken staan de burger en de wet aan dezelfde kant. De wet is er immers om de burger te beschermen! Waarom valt dit bericht dan verkeerd op de maag?
Getuigen van een misdrijf kunnen dit vanaf nu bij Meld Misdaad Anoniem melden met hun eigen videobeelden, zonder dat deze traceerbaar zijn.  (Bron)
De politie helpen misdaad op te sporen zou goed moeten voelen. Waarom dan niet? Omdat de staat de politie ook inzet TEGEN de burgers! Bejaarden met taakstraffen voor het verkeerd invullen van een belastingaangifte; wie zich uit laat schrijven uit het gemeenteregister en naar het buitenland vertrekt en dit niet meldt, wordt door de staat aangemerkt als crimineel, de zgn. belastingnomade! En dit is pas het begin! Deze beide casi komen voort uit het linkse narratief dat inmiddels is overgenomen door de EU en de G20: dat belastingbetalen moreel goed is, en iedere poging die te ontlopen crimineel is en vervolgbaar. Hier is nog een gevolg van deze vervolgingspolitiek:
Het belastingconflict tussen Zwitserland en de VS heeft opnieuw geleid tot de sluiting van een bank. Frey & Co uit Zürich sluit de deuren omdat bankieren volgens de bank door nieuwe regels en verplichtingen bijna onmogelijk is geworden. De VS probeert sinds 2010 toegang te krijgen tot de Zwitserse bankgegevens. De Amerikaanse belastingdienst wil weten welke burgers en bedrijven geld in Zwitserland hebben gestald om een aanslag in eigen land te ontlopen. Begin dit jaar bekende de uit 1741 stammende Bank Wegelin uit St. Gallen voor een Amerikaanse rechtbank dat ze Amerikaanse burgers had geholpen om belasting te ontduiken. (Bron)13 okt. 2013

Pas op wat je tweet! Pleeg geen meningsdelict. 11 okt. 2013


Ieder blik blauw gaat ten koste van vrijheid

Met de rel over de razende Rus (log 9 sept.), gaan er onmiddellijk stemmen op in Nederland om de diplomatieke onschendbaarheid op te heffen. Allemaal voor de goede zaak, natuurlijk! Er bestaat bijna geen betere zaak dan het beschermen van kinderen, of het moet het beschermen van dieren zijn. Dat we met onze goede bedoelingen en onze roep om eerlijkheid en law & order als burger steeds minder sterk worden en de staat steeds meer bevoegdheden geven, realiseert men zich niet. Veiligheid is geen legitimatie voor onbegrensde staatsmacht. Een staat die 'rogue' gaat is in de geschiedenis eerder regel dan uitzondering. De scheidslijn tussen een burgervriendelijke en een autoritaire staat is bijzonder dun. Daarom mag de staat nooit sterker worden dan de individuele burger. Overal om ons heen is blijk van het tegendeel:

  • Werk NIET mee aan het DDR Burgernet! Indien u met een masker op door Drachten loopt dan schakelt de politie 811 (!) mensen in om u op te pakken. Dat is geen grap, het is een huiveringwekkend feit. "We zijn zeer geïnteresseerd in deze beste mensen" zo luidt de burgernetoproep. (Bron)
  • Politie gaat datagraaien: De politie gaat op internet surveilleren. Op zich terecht want de Tweede Kamer probeert er al tijden de vinger achter te krijgen wat de politie precies uitspookt op social media en hoe vaak er mensen getapt worden. Wat de politie allemaal in de gaten houdt is staatsgeheim. De helden van Bits of Freedom zijn daarom naar de rechter gestapt om duidelijkheid te krijgen. Helaas was het artikel eerder reclame voor de "informatiespecialisten" van de politie en hun Real Time Intelligence Centre (RTIC) dan dat het een voorpaginawaardig journalistiek stuk was. (Bron) Internetsurveillanten PDF9 sept. 2013


Comrad Timmerflans door stof voor razende Rus

MinBuZa Timmerflans bites the dust! Veiligheid is geen excuus voor ongelimiteerde staatsmacht. Nederland heeft Rusland excuses aangeboden wegens de aanhouding en detentie van de Russische diplomaat Dmitri Borodin. Dat heeft minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken de Russische ambassadeur woensdag in een persoonlijk gesprek laten weten. (Bron)

RAZZIA ALERT. De politie heeft afgelopen zaterdag 5 oktober twee personen aangehouden tijdens een controle op de Witte markt aan de Boonsweg in Heinenoord. De controle werd in samenwerking met de Belastingdienst, de vreemdelingenpolitie en Arbeidsinspectie uitgevoerd, waarbij automatische nummerplaatherkenning (ANPR) als selectiemiddel werd ingezet. (...) Bij de verkeerscontrole nam de belastingdienst zeven voertuigen in beslag waarbij er vijf direct werden weggetakeld. Ook inde de belastingdienst 4228,00 euro waarbij de grootste contante betaling 2832 euro was. Tevens zijn 22 bekeuringen voor diverse feiten uitgeschreven. (Bron)

Nanny state op steroiden in diplomatieke rel met Rusland

Dit Live Blog maakt dagelijks melding van het afzakken van NL in een autoritaire kabouterstaat. Dagelijks hebben we te maken met lagere 'autoriteiten' die burgers en klanten behandelen als criminelen: hooligans en bontkraagjes vormen de maatstaf waarmee iedereen behandeld wordt. Een nietwerkende chiplezer in het gemeentelijk OV wordt beloond met "als u niet meewerkt wordt u aangehouden".

Bij de staat is het al niet beter gesteld. Maar nu is de Dutch nanny state toch ver buiten haar boekje gegaan. Nadat de Russen het onder 0031 vlag varende schip van Greenpeace aan de ketting legden wegens 'piraterij' (of is het privateering?) en de bemanning in de gulag flikkerde, is er nu weer een incident met de Russen. Dit is ongehoord in diplomatiek verkeer! Maar dat is niet alles! Ons stoere Openbaar Ministerie zou eens even optreden tegen een jonge, Duitse gast die zich 'onaangepast' gedroeg.. en haalde bakzeil! En dit is de gemeente 070: een bloemist moet een megaboete betalen voor bloemen op de stoep...

  • De 22-jarige Duitse toerist die in juli werd aangehouden op verdenking van het vernielen van een zeventiende eeuws rustbed in het Rijksmuseum, is vrijgesproken. Het is niet bewezen dat de schade aan het waardevolle museumstuk is veroorzaakt door toedoen van de jongen, oordeelt de Amsterdamse rechtbank dinsdag. De jongen ging bij zijn bezoek aan het museum 'voor de grap' op het bed liggen. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om vrijspraak, omdat volgens hem niet vaststaat dat de beschadigingen door zijn cliënt zijn veroorzaakt. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden een geldboete van 1.250 euro geëist, omdat volgens de officier van justitie een 'duidelijk signaal moest worden afgegeven' dat dergelijk gedrag 'onaangepast en onacceptabel was'. (Bron)
  • Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de arrestatie van de Russische diplomaat Dmitri Borodin. Volgens Poetin heeft Nederland in strijd met het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer gehandeld. Bronnen melden aan de NOS dat de diplomaat zaterdag naar het politiebureau moest, omdat hij zijn kinderen zou hebben mishandeld. Agenten troffen Borodin thuis nadat zijn dronken vrouw zaterdag een ongeluk veroorzaakte. Hij zou ook onder invloed zijn geweest. Borodin liet zijn diplomatieke paspoort zien, maar werd ondanks zijn onschendbare status toch gearresteerd vanwege de dreigende situatie voor de twee kinderen (4 en 2 jaar). (Bron)


Politie leest mee met WhatsApp berichten

Hulde voor de partij zonder principes! Nu hebben ze een punt. Leest de politie mee met berichten die via WhatsApp worden verzonden? D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw wil het weten van minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. 'Gebeurt dat incidenteel? Of kijkt de overheid inmiddels standaard mee met elke Nederlander?', vraagt Schouw zich vandaag af. Hij wil ook weten wie de beslissing neemt om WhatsApp 'af te luisteren'. Het Kamerlid maakt zich zorgen, omdat de politie een inval zou hebben gedaan bij een Limburgse man. Die had het woord bom in een WhatsApp-bericht gebruikt, dat hij aan zijn vader stuurde. Het bleek vals alarm, aldus Schouw. 'Dit is een duidelijk voorbeeld van hoe de rechten van de staat boven de rechten van de burger komen te staan', zegt hij. Volgens Schouw zeggen mensen rond privacy-kwesties vaak: ik heb niets te verbergen. 'Waar ze dan geen rekening mee houden is dat er door een misinterpretatie ineens vier gewapende politieagenten voor de deur kunnen staan', constateert de D66'er. (Bron)


5 okt. 2013

020 Sluit cafés met dronken gasten met wet uit 1964

De wetgever moet praktische dingen in wetten vervatten en wegblijven van het bepalen wat goed en slecht gedrag is. Dat is de taak van de overheid niet. Daar gaat de burger zelf over in een vrij land. De gemeenteraad van 020, Hanoi aan de Amstel heeft een nationale Drank- en Horecawet uit 1964 van stal gehaald die ze ineens gaan handhaven. Binnenkort ook bij een gemeente bij u in de buurt!

Horecaondernemingen waar handhavers een dronken gast aantreffen, kunnen met ingang van 1 november een week worden gesloten. 'We zijn vogelvrij verklaard.' De wet bestaat al vele jaren, maar het vooruitzicht dat de gemeente Amsterdam mannetjes op pad stuurt om er ook werkelijk op toe te zien dat die wordt nageleefd, bezorgt de hoofdstedelijke horeca een rolberoerte. Als cafés na 1 november mensen in huis hebben die in kennelijke staat verkeren, wacht ze een week sluiting. Bij de tweede keer moeten ze een maand dicht en de derde keer is het met de zaak gedaan. Three strikes you're out is het leidende beginsel van de jongste Handhavingsstrategie Drank en Horeca, die kroegbazen als voorlopig hoogtepunt beschouwen van pogingen hun het leven en werken onmogelijk te maken. De Drank- en Horecawet kent al sinds 1964 de zinsnede:
'Het is verboden in een slijtlokaliteit of horecalokaliteit of op een terras de aanwezigheid toe te laten van een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeert.' (Bron)8 sept. 2013


Crowdklikken, de laatste zelf-slaaf-wapens

Het begon met JPB en zijn "de staat dat ben jij". Dit is de collectivistische staatsopvatting van socialisten en Europese conservatieven. Niets is minder waar. De staat is een vrijheidsvijandig lichaam dat we nodig hebben voor rechtsbescherming en objectieve wetgeving. Maar het hoort aan banden te liggen in een heel klein hokje waar het nooit uit mag. De huidige staat is een draak die al lang uit het kluisters is gesprongen. Niet content met het uitpersen van burgers, worden ondernemers ingezet als verlengarm van de belastingontvanger, en mogen burgers hun medeburgers onderdrukken. Lees hier de laatste initiatieven op dat gebied:

Crowdklikken: je buurman is de overheid geworden (Bron)


21 aug. 2013

Opstelten wil burgers bespieden met drones

Vergeet ook niet vandaag het datasurveillance liveblog te checken! Politie peilt stiekem locations via mobiele phones. De burger als Al Qaida cel. 


Rutte II is NL aan het dichttimmeren voor als de economie ontploft. Politiestaat NL krijgt gestalte: Opstelten wil burgers met drones bespieden. Voorkomen cameradrones gevaarlijke situaties? Het antwoord is nee. Als dat zo was, waren de binnensteden oase's van recht en rust. Ze helpen bij de opsporing. Maar daar hebben burgers zelf ook mobiele camera's voor. Blijft over, pure repressie. Opzouten, Opstelten!


Als het aan minister Opstelten ligt, gaan gemeentes binnenkort mensen op straat bespieden met kleine vliegtuigjes. Dat schrijft Metro. Drones worden nu bij hoge uitzondering ingezet voor opsporing, maar als het aan de regering ligt gaat dat vaker gebeuren. Vast cameratoezicht is momenteel aan allerlei regels gebonden, waardoor er niet snel geschakeld kan worden. Bovendien hangt de apparatuur soms op plaatsen waar dat niet nodig is, of ontbreekt het waar wel wat gebeurt. Toezicht met flexibele camera's, waaronder drones, moet dat veranderen. ,,Het is niet mogelijk om in gebieden waar een verhoogde kans op verstoring van de openbare orde doorlopend aanwezig is, constant mankracht in de vorm van politieambtenaren of bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) in te zetten'', vindt Opstelten. Hij wil boa's ook met handcamera's op pad sturen. (Bron)


13 aug. 2013

Wetten zijn er voor de burger, niet andersom

De maat is vol met de nationale hermandad. Natuurlijk, de dienders zijn wetsuitvoerders die aangestuurd worden door politici. Die hebben hun eigen problemen aangaande de principes, die een vrij land onderscheiden van een dictatuur. En daartussen bevindt zich het topkoperwerk, dat diep geindoctrineerd is met pomo vrijheidssubversievende ideeen. Maar de heren hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Ze zijn zelf tenslotte ook burger. Hier een bloemlezing uit het nieuws hoe onze prinsemarij en hun minister een los kanon is dat niet dient, maar de burgers gebruikt als citroenen van de staat.

Niet alleen MAG er steeds minder in dit land, de politie voert een actief beleid om de bijbehorende bonnen en boetes onder dwang te innen. Voor je het weet zit je in een fuikLiefst met kerst want dan zijn lekker veel burgers thuis. Het doet steeds meer denken aan feodale toestanden waarbij de leenheer de horigen en leenmannen uitkneep. Dit is het soort ding waar Robin Hood en zijn Merry Men tegen te hoop liepen (niet tegen 'de rijken', maar tegen de belastinginners van de hertog en de Sherif). 

Maar het blijft niet bij deze eigentijdse vormen van uitbuiting van vrije burgers. De wetsuitvoerders lappen ook steeds vaker de wet aan hun laars. Dit is een dik symptoom dat de zaak uit de hand begint te lopen:
Uit een tot nu toe onbekend convenant tussen de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie en de Belastingdienst is gebleken dat de politie illegaal kentekens bewaard. Bij de Landelijke Eenheid zouden de gegevens van niet-verdachte automobilisten wel direct worden verwijderd, maar in een ‘afgeschermde omgeving’ worden dezelfde data ook bewaard. Van daaruit gaan ze wekelijks naar de Belastingdienst. 
De Landelijke Eenheid is een onderdeel van de Nationale Politie die kentekens vastlegt met zogenoemde ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) in een centrale database. "Het bewaren van kentekens van allerlei onschuldige mensen is in strijd met de wet. Die moeten direct worden verwijderd”, zegt voorzitter Jacob Kohnstamm van de privacywaakhond, College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Kabinet-Balkenende IV beloofde de Tweede Kamer dat het bewaren niet meer zou gebeuren, nadat twee politiekorpsen daarvoor in 2010 door het CBP op de vingers waren getikt. Diverse leaserijders zijn ondertussen naar de rechter gestapt omdat ze vinden dat de jarenlange opslag van hun rijgedrag hun privacy schendt. Eerder deze zomer bleek dat de politie en Belastingdienst het fotograferen van kentekens dit jaar flink heeft opgeschroefd. (Bron)


10 augustus 2013

Politie en moraaldraai, deel 4

Voor alle helderheid, @IvoOpstelten is een parodie-account.


Gerelateerd