woensdag 16 maart 2016

VERZET TEGEN KUISHEIDSVOORSCHRIFTEN OSDORP

Homohuwelijk, klimatisme, multikul, politieke correctheid, nihilisme, gelijkheidsfundamentalisme, weg-met-ons, identiteit op basis van fysieke irrelevanties, het demoniseren van opponenten en de persoonlijke aanvallen op andersdenkers.. wat is de overeenkomst? Het hoort allemaal tot een kennisveld dat we ons snel eigen moeten maken: sociale psychologie. 

UPDATE: Politieke correctheid blijft meestal beperkt tot het beheersen van onwelgevallig taalgebruik of  het verbieden van 'foute' meningen. Maar zo nu en dan staat er een regent op die de terreur een stap verder voert. Neem Amsterdam Osdorp. De oekaze tegen blote benen wordt ingegeven door de vigerende ideaal van PC-ridders: het gelijkheidsnihilisme. Volgens die opvatting is de publieke ruimte geen vrijplaats, maar een 'safe space': de overheid dient een moreel 'neutraal' plek te creëren. Afgezien van het feit dat morele neutraliteit niet bestaat, voert al die gelijkheid tot een race naar de bodem en uiteindelijk tot het graf. Want alleen daar heerst werkelijke 'sociale rechtvaardigheid'.
Het is de newspeak van de hedendaagse generatie regenten: wij willen een neutrale omgeving creëren. Denken voor anderen: waar zouden ze aanstoot aan kunnen nemen? Om vervolgens zonder gêne in te grijpen. De vrouwelijke medewerkers van het Stadsloket in Osdorp ontvingen dinsdag een dreigende mail van hun (vrouwelijke) teamleider. 'Vanaf heden wil ik de afspraak maken dat dames een rok of een jurk dragen die niet korter is dan net boven de knie. Ook knielaarzen vind ik niet gepast aan de balie. De volgende keer stuur ik mensen naar huis en niet meer naar een winkel om iets te gaan halen.' (Bron
17 feb. 2016


HOE BESTRIJD JE RECHTVAARDIGHEIDSRIDDERS? Postmoderne 'white privilege' studenten (blank en zwart) eisen 'safe space' waar ze zich kunnen isoleren van de realiteit. 

Links heeft een complete gereedschapkist met trucs om ons te tiranniseren. Ze gebruiken die om ons taalgebruik voor te schrijven, ze gebruiken die om gedrag te bepalen, en ze gebruiken die om ons denken te beperken. Met groot succes. We plegen vrijwillig zelfcensuur uit angst voor wraak. Angst om te worden geschorst op de social media in het gunstigste geval; angst om te worden vervolgd door de staat, in het meest ontaarde geval. 

Strafrechtelijke vervolging is vooral een probleem in Europa. De vrijheid van meningsuiting in het publieke domein is grotendeels veiliggesteld in de VS door het 1e Amendement. De rangorde van de vrijheden in de Bill of Rights is geen toeval. Uitingsvrijheid is een fundamentele voorwaarde voor de verlichtingscultuur. Zonder de vrijheid fouten op te sporen en te corrigeren, is zelfs de wetenschap niet mogelijk. Het benoemen van fouten in ideëen- en denkscholen en het bekritiseren van godsdienstige systemen is dus fundamenteel.

Naast wettelijke vervolging, vindt de meeste denk- en praatbestrijding plaats in de publieke arena. De gereedschapskist is gebaseerd op groepsdenken en massa-psychologie Het doet een beroep op de stammenmens die diep in ons schuilt. Het idee te worden uitgestoten uit de groep vervult ons met diepe angst. Zonder de bescherming van de groep is het leven van de stammenmens in gevaar.

Op een bepaalde manier is dat goed nieuws. Het betekent dat de verdediging ertegen mentaal is, en dat weerstand tegen de dictatuur mogelijk is. We zijn niet totaal hulpeloos tegen het geweld van de sociale-rechtvaardigheidsridders.

Maar het vereist wel een mentaliteitsverandering. Wij zijn geconditioneerd met een mensbeeld dat gevoelig is voor groepsdwang. We moeten daarom in de kelder beginnen, bij de fundamenten van ons rationele denken. We moeten terug naar de basis.

Het begint met de manier waarop we naar de wereld kijken. De postmoderne wereld erkent geen goede of slechte manier om dingen te doen. Breder bekeken, betekent het ook dat moraliteit -- de vrije keuze tussen goed en kwaad -- waarheid, of zelfs de realiteit, niet bestaan in de pomowereld.

In de pomowereld is niets objectief; ieder standpunt is afhankelijk van de positie ten opzichte van iets anders. Dit is een denkfout. Er is bewijs te over om dit idee te weerleggen; maar deze posting is daar niet de plaats voor. Neem dat voor dit moment maar even aan als gegeven.

Ayn Rand heeft veel geschreven over moraliteit. Onder andere het volgende: 
Omdat de mens alleen kan overleven met het gebruik van zijn verstand, is datgene wat daarmee in overeenstemming is, het goede; hetgene dat dit ontkent, of ermee in strijd is, of het vernietigt, is het kwade. De standaard voor waarden (...) waarmee we beoordelen of iets goed is of kwaad, is ons leven, oftewel, wat we nodig hebben om te kunnen overleven. 
Verstand is de deugd waaruit alle andere deugden voortkomen. En de fundamentele zonde, de bron van alle zonden is (...) de lege geest, de moedwillige opschorting van ons bewustzijn, weigeren te denken—niet blindheid, maar weigeren te zien, niet onwetendheid, maar niet willen weten. 
Door de daad van het niet-focussen van de geest en het oproepen van innerlijke mist ontlopen we de verantwoordelijkheid te oordelen—met het idee dat iets niet bestaat als je maar weigert het te identificeren; dat A niet A is, zolang je maar niet zegt, "het is". 
Het kwade is geen waarde, het is een afwezigheid van waarden, en een ontkenning, het kwaad is impotent en heeft geen macht zolang je niet toestaat dat het macht over je heeft. Het kwaad is onmachtig, het kwaad is irrationeel, kwaad  is 't blinde, 't onwerkelijke. Het enige manier waarop het kwaad kan winnen, is met de goedkeuring en de dienstbaarheid van het goede.
De macht van het kwade is een symptoom van een vacuum. Als het kwade wint, dan is dat omdat het werd afgedwongen: door het morele falen van hen die het feit ontkennen, dat een compromis op fundamentele principes niet mogelijk is. In een compromis tussen voedsel en vergif, wint de dood. In een compromis tussen goed en kwaad, wint alleen het kwaad. (Source)
Als het kwaad de afwezigheid is van het goede, en het goede is datgene waarmee de mens overleeft -- zijn verstand -- dan is onze beste verdediging tegen het kwaad, het gebruiken van ons gezonde verstand. Dat betekent niets minder dan rede toepassen op de realiteit. Mocht je het idee, dat het kwaad de afwezigheid is van het goede, nog niet vatten, kijk dan naar deze korte video over Albert Einstein (als je atheist bent, negeer dan de theologie). Het is een hele andere manier om naar het universum te kijken.. 

Goede waarnemers hebben misschien opgermerkt dat de postnoderne geest leeft bij het tegenovergestelde van gezond verstand: hij leeft bij het irrationele. Postmoderne activisten definiëren hun trukendoos als "irrationele middelen van de wil". Dat is een nauwkeurige beschrijving van de hysterische aavallen, de persoonlijke attacks, de karaktermoord, de absurde claims, het demoniseren van tegenstanders, de gespeelde woede, de emotionele chantage en de bizarre eis voor safe space.

Waar we hier letterlijk mee te maken hebben, is met de psychologische tactieken van lichamelijk volwassen, maar geestelijk verwende kinderen, wiens mentale ontwikkeling is blijven steken in de kleutertijd. (Lees hier hoe dat komt.) We moeten ze dan ook als zodanig behandelen. Ingaan op de eisen en de attacks, voedt hun gevoel dat de tactiek werkt. Ze zien het als een aanmoediging.

Hoe eerder we niet meer toelaten dat deze tactieken ons denken, spreken en handelen beperken, hoe beter het is voor iedereen. Hou op met het voeren van de trollen! Zodra ze doorkrijgen dat hun tactiek geen macht meer over ons heeft, zullen ze vanzelf gaan zoeken naar andere methoden. Dat is niet erg. Hou ze bezig, maak het ze zo moeilijk mogelijk. Psychologische oorlogsvoering is een reëel wapen in de informatie-oorlog.

Je moet goed begrijpen dat pomodictators ongevoelig zijn voor rationele argumenten. Omdat ze ontkennen dat objectieve waarheid (en realiteit) bestaat, is ieder debat met een gelijkheidsfundamentalist een gevecht over smaak. En over smaak valt niet te twisten! Er is geen waarheidsarbiter die bepaalt of geel mooier is dan blauw.

Deze exercities in onoprechtheid eindigen meestal in "je verliest het lekker toch!" of woorden van gelijke strekking. Het doel van pomo's is, winnen tegen elke prijs en het doel heiligt de middelen. En ze zullen nooit, maar dan ook nooit, hun ongelijk bekennen. Dus bespaar jezelf de tijd, de moeite en de bovenmenselijke zelfbeheersing die praten met pomo's vereist! Hou ermee op!

Sociale-rechtvaardigheidsridders hebben maar twee basismodussen: of ze liggen aan je voeten, of ze hangen aan je strot. Je moet ze, of verbaal vernietigen, of totaal negeren. Je moet zelf maar kijken wat het beste werkt op welk moment. Veel plezier!
11 feb. 2016

MOREEL GEWELD TEGEN KIEZERS FAALT


Doodsbedreigingen, uitzinnige haatpraat, fysiek geweld, censuur en spreekverboden, de verkillende werking van de Twitter Squad en het vervolgen van onwelgevallige praat (bron), het is allemaal gelinkt en dient een en hetzelfde doel: het manipuleren van de beeldvorming, het managen van kritiek en het muilkorven van opponenten. Het wordt met de dag erger. In Nederland zien we een samenspel tussen lokale regenten en linkse activisten. De critici krijgen de joker toegespeeld want alle geweld is de schuld van rechts, dat weet iedereen (bron). Meer moreel geweld kwam deze week van Spektrui (bron). Maar er is ook goed nieuws! In het verloop van de Amerikaanse voorverkiezingen blijkt dat donderpreken en schelden op kiezers geen effect meer heeft. Hillary probeerde begin deze week nog vrouwen emotioneel te chanteren. Het effect bleef uit in de peilingen. Madeleine Albright kwam nog te hulp met hel en verdoemenis: er is een speciaal plekje in de hel voor vrouwen die de plantage verlaten, donderde ze nog. Het mocht niet baten. Linkse vrouwen stemden deze week in New Hampshire massaal op de ouwe communistische brompot, Bernie Sanders. In een artikel in The New York Post wordt de dwingelandij zo omschreven:
They demonstrated that hiding behind the gauzy appeals to make history is a willingness to use brass knuckles to achieve conformity. In their warped vision, biology trumps individuality, and those who don’t agree are traitors to their gender.(...) The demands for conformity by Clinton’s henchwomen mirror the anti-free-speech movements on college campuses(...)  They now ape the sexists they fought. (Bron)
In Nederland is de maat binnenkort ook vol.
2 feb. 2016


JOHN CLEESE: PC LEIDT TOT HEL VAN ORWELL
Jan 31, 2016 John Cleese: PC leidt tot een Orwelliaanse nachtmerrie.

De nieuwste versie van PC is uitgevonden op Amerikaanse universiteitscampussen en berust op het niet bestaande recht van minderheden om niet gekwetst te worden. Volgens deze logica is kwetsende taal 'haatpraat' die bestreden en bestraft moet worden. Het is de bijl aan de wortel van de verlichting: immers, als kritiek niet meer mogelijk is, kunnen fouten niet worden opgespoord en is iedere verbetering onmogelijk, het principe waarop wetenschap berust. Het is een direct gevolg van de postmoderne gedachte, dat realiteit, waarheid en moraliteit niet objectief zijn, maar een subjectieve beleving. John Cleese benadert PC van een andere kant.

Hij typeert het beschermen van 'slachtoffers' als in beginsel een "good idea". We kunnen echter zien, waar dit toe leidt. In het verlengde hiervan iets over pesten. De grond voor deze misstanden is het idee is, dat kwaad niet een onderdeel van het leven is waar we als mens mee moeten leren omgaan; maar dat we zwakke mensen moeten behoeden voor kwaad. Iedere ouder die oprecht van zijn kind houdt, leert hem te dealen met realiteit in de wetenschap dat je kinderen niet voor eeuwig voor kwaad kunt behoeden. Grow Up!23 okt. 2015


POLITIEKE CORRECTHEID IS EEN MICRO-AGRESSIE"Alleen maar woorden. Zijn we er een vergeten? Laat het ons weten".

Politieke correctheid is nu zelf een micro-agressie geworden. Het bewijs dat de term effectief is. Dus moet hij moreel onmogelijk worden gemaakt. Zo werkt deze truc. Wordt de identificatie (of definitie, ook wel aangeduid als 'hokje') te gevaarlijk, dan verklaar je de term sociaal ongewenst. Check dit!
The phrase “politically correct” is now a microaggression according to the University of Wisconsin-Milwaukee. (...)  Merriam-Webster defines “politically correct” as “conforming to a belief that language and practices which could offend political sensibilities (as in matters of sex or race) should be eliminated.” The university, however, claims that calling something “politically correct” “has become a way to deflect, [and say] that people are being too ‘sensitive’ and police language.” “Politically correct,” moreover, is just one of a whole host of words and phrases the university has denounced as microaggressions. The university also claims the word “lame” is a microaggression that somehow both “ridicules and ignores the lives of amputees” and therefore shouldn’t be used. UWM also claims that using the phrase “third world” to describe third world countries is a microaggression because it “reinforces heirarchical [sic] attitudes towards nations around the world, [and] establishes Westernized (industrialized) countries and cultures as the ‘standard’ upon which to measure national well-being or economic status.” 

De man achter de campagne blijkt een echte hater te zijn. Veel PC berust op het principe van psychologische projectie Hij stuurde haattweets aan Republikeinse kandidaten die bol staan van de jodenhaat. (Bron)
28 aug. 2015


Politieke correctheid zet gekkies aan tot moord! 
Aug 26, 2015 Alex Jones breaks down the Virginia News shooting. (Source)

Een dubbele moord in koelen bloede voor het oog van de camera is wat je kunt verwachten in een cultuur waarin persoonlijke moraliteit wordt verwijderd en moedwillig agiteren en racist! roepen een wapen is om andersdenkers te bestrijden. Libs zijn er als de kippen bij om wapens te beschuldigen. Witte op zwarte moord is racisme, maar omgekeerd krijgen wapens de schuld. Vandaag werd bekend dat de moordenaar -- een instabiele, zwarte homo -- overal racisme zag en vooral aanvallen deed op taal. Dat heeft hij niet zelf bedacht. De wapens van politieke correctheid zetten labiele mensen aan tot moord!
The words are a part of everyday conversation — “swinging” by an address and going out in the “field.” But in the twisted mind of Virginia gunman Vester Lee Flanagan II, they were pure racism — and saying them became a death sentence for Alison Parker. (...) “Alison made racist comments,” Flanagan posted while he was on the run from cops. “They hired her after that??” he wrote. But colleagues said that it was all in Flanagan’s head and that Parker was as far from racist as they come. “That’s how that guy’s mind worked. Just crazy, left-field assumptions like that,” Ryan Fuqua, a video editor at WDBJ, told The Post. (...) 
Trevor Fair, a 33-year-old cameraman at WDBJ for six years, said that the words Parker used are commonplace but that they would routinely set Flanagan off. “We would say stuff like, ‘The reporter’s out in the field.’ And he would look at us and say, ‘What are you saying, cotton fields? That’s racist,’ ” Fair recounted. “We’d be like, ‘What?’ We all know what that means, but he took it as cotton fields, and therefore we’re all racists.” “This guy was a nightmare,” Fair said. “Management’s worst nightmare.” 
Flanagan assumed everything was a jab at his race, even when a manager brought in watermelon for all employees. “Of course, he thought that was racist. He was like, ‘You’re doing that because of me.’ No, the general manager brought in watermelon for the entire news team. He’s like, ‘Nope, this is out for me. You guys are calling me out because I’m black.’ ”Flanagan even declared that ­7-Eleven was racist because it sold watermelon-flavored Slurpees. “It’s not a coincidence, they’re racist,” he allegedly told Fair. (Source)
20 aug. 2015


Politieke correctheid: wie zit erachter, wat is het doel? 


Recente tweets geven duidelijk de richting aan waar we het epicentrum van de politiek correcte aanvallen moeten zoeken. Assertieve moslims, compensatiezoekende anti-kolonialen, gillende feminazi's, hysterische homo's, het zijn uiteindelijk allemaal bruikbare idioten die niet eens altijd begrijpen dat ze gebruikt worden door reactionaire, autoritaire contra-verlichters. Het doel is waardenvernietiging die ervoor dient de trots van Westerlingen te slopen. De aanvallen op taal proberen via het uitbannen van 'foute woorden' gedachten te controleren. Omdat de altruistische moraal diep in de Westerse cultuur is geworteld, werken postmodernisten (zie de quote van Grunberg) op het schuldgevoel dat daaraan gerelateerd is.15 aug. 2015

Politieke correctheid: de dood van de stand-up comedian


Er lopen hier een aantal memen door elkaar. We zullen proberen er een weg doorheen te banen. De "nazi-logica" is interessant om verder uit te diepen. De rabbi gebruikt raciale termen. Beter kunnen we spreken van 'Westers' in plaats van 'white'. Aangezien politieke correctheid een wapen is van Marxisten, moeten we hier eerder denken in termen van ideologie. Westers staat uiteraard voor verlichtingsdenken: individualisme, gelijkwaardigheid voor de wet, rede, handelingsvrijheid op alle gebieden, hetgeen impliceert dat de overheid haar invloedssfeer moet beperken tot moreelvrij, praktisch, juridisch terrein.

Ons tweede item betreft een stuk van Rudi Rotthier, Amerikaans correspondent van Knack.be die een wel erg beperkte opvatting heeft van wat politieke correctheid is. (Bron) De vraag waarop de presidentskandidaat Donald Trump reageerde, beschouwd hij niet als PC.
Hij [Trump] deed de uitspraak in antwoord op een volledig terechte vraag die niets met politieke correctheid te maken had - er werd gevraagd naar zijn verhouding met vrouwen, die hij in het verleden onder meer publiek heeft uitgescholden voor "vet varken" en "wanstaltig". "Eerlijk gezegd", voegde hij toe, nog altijd onder applaus, "ik denk niet dat dit land tijd heeft voor politieke correctheid".

Rotthiers opvatting van PC beperkt zich tot wat zich afspeelt op Amerikaanse campussen, die beschouwd moeten worden als privéterrein waarbinnen private eigendomsrechten gelden met regels die vallen buiten het Eerste Amendement (dat een hele ruime opvatting van meningsvrijheid heeft). Hier zien we geloofsvrijheid in actie: niet de wet bepaalt de norm, maar de eigenaar. En die is bij toeval "liberal". Het had ook een Boeddhistische universiteit kunnen zijn. De horizontale opvatting van ons beruchte Art. 1 van de Grondwet heeft gehakt gemaakt van die basisrechten.

Helaas is PC niet beperkt tot het studentenleven, maar infiltreert het iedere spleet en krocht van de samenleving. Het debat in Nederland over Zwarte Piet (bron) is een goed voorbeeld, waarbij we zien dat de Verenigde Naties aanstoker is van de vrijheidsbeperkingen en de overheid wordt gebruikt om vrijheden van burgers te beknotten onder het morele argument dat minderheden niet mogen worden gekwetst.

Het lijkt in eerste instantie om 'gelijkheid' te gaan, waarbij minderheden middels geld en macht gecompenseerd worden voor hun ongelijkheid. Gelijkheid is evenwel een dekmantel voor iets sinisters. Dat weten we omdat er voorbeelden te over zijn waarbij de 'slachtoffers' worden overgecompenseerd, uiteraard ten koste van de culturele meerderheid.

Hoewel PC-strijders bij voorbaat de rassenkaart trekken, heeft deze strijd vrijwel niets met ras te maken: het doelwit zoals we gezien hebben is de Westerse verlichtingsbeschaving. Hoe walgelijk oppervlakkig het wapen van de politieke correctheid tegen de status quo is, blijkt uit nadere analyse. Het gaat om zaken als ras, geslacht en lichamelijke vaardigheid die non-essentieel zijn bij de bepaling wie we zijn als moreel wezen. Maar deze non-essenties worden verheven tot critische factoren die onze 'identiteit' bepalen.

Vergis je niet. PC is een nucleair wapen dat uiteindelijk tegen de vrije mens gericht is omdat het iedere waarde waarin wij verschillen van het tribale collectief als doelwit heeft. Het is goed om van tijd tot tijd de wortels van het PC-denken eens na te lopen, waarbij we uitkomen bij Duits en Frans achttiende-eeuws reactionair feodalisme, dat emancipatie en verlichtingsdenken terecht als de ultieme vijand van middeleeuws tribalisme heeft geidentificeerd. (Meer)21 juni 2015

Schending van politieke correctheid heet 'micro-agressie'


Wat blijkt? Al die schendingen van politieke correctheid hebben een naam: het heet micro-agressie. In dit artikel worden een aantal op een rijtje gezet. (Bron) De overeenkomst? Ze worden gepleegd door de meerderheid (per definitie blanke heteromannen) tegen 'minderheden', al zijn er natuurlijk ook andere combo's mogelijk. Wat is bijvoorbeeld de pikorde tussen vrouwen onderling? Maar dat is een verhaal op zich. Volgens de zelfbenoemde handhavers van politieke correctheid gaat het ze om het uitbannen van onrecht. Waar het in feite over gaat is gelijkheidsfundamentalisme op irrelevante, inherente fysieke kenmerken, zoals ras, sekse, behendigheid en andere aanleg, waarbij de minst begunstigde de standaard bepaalt. De aanduiding 'micro-agressie' is veelzeggend: het gaat om een kleine overtreding van de morele standaard door een agressieve daad, al dan niet bewust gemaakt, of aanvallend bedoeld.

We leggen het nog een keer uit. Volgens het Marxisme is de mensheid verdeeld in twee groepen: de onderdrukkers en de onderdrukten. Ze vechten voor eeuwig om het grootste stuk taart. De handhavers van politieke correctheid hebben zichzelf aangesteld als de herverdelers van macht en kapitaal om de ongelijkheid te compenseren. Daarbij heiligt dit hyperethische doel alle middelen. 'Onderdrukkers' zoals hier @NatShupe die verwachten dat blanken en moslims dezelfde behandeling verdienen want gelijkwaardig, blijven slachtoffer van deze truc tot ze snappen hoe dit valse spel gespeeld wordt.
16 juni 2015


Hoe overleven we politieke correctheid en moord op de rede?

Het volgende is de bewerking van een artikel in The Federalist van Stella Morabito, "How to Escape the Age of Mass Delusion" (Hoe overleef je het tijdperk van de massawaan). (Bron)

(...) Het doel van politieke propaganda is het mobiliseren van de massa voor een bepaalde agenda. Het kan het beste gebeuren als de massa zich daar niet van bewust is. Dit is het doel van activisten, of ze zich dat nu bewust zijn of niet. Als de massa eenmaal achter een doel verenigd is, wordt het in wetgeving gegoten en wordt het schier onomkeerbaar.

Veel nieuwe ideeen zijn de laatste decennia door propaganda gerealiseerd. Het homohuwelijk is er een van. Transseksualiteit en pedo- en zoofilie volgen dezelfde agenda met een beroep op gelijkheid en mensenrechten. Alle referenties aan geslacht moeten eraan geloven. Het lijkt erop dat westerlingen massaal dezelfde verkooppraatjes slikken.

Er komt nog meer aan: een beweging voor gelijke rechten voor alleengaanden die een eind willen maken aan de wettelijke erkenning van alle huwelijken; En transhumanisten die strijden tegen 'vlesisme' en voor wetgeving die non-biologische entiteiten moet beschermen tegen discriminatie.

De propaganda komt van links

Aan de rechter zijde zijn maar weinigen zich bewust van deze methoden en propaganda. Er bestaan geen conservatieve sociaal-psychologen. Intussen gebruikt links al decennia lang deze technieken en dieptepsychologie op de massa. De campagnestaf van Obama was vergeven van deze types (bron). Zij die denken dat conservatieven kunnen overleven met alleen rede en logica, houdt zichzelf voor de mal. 

Hoe raken we uit dit wonderland? Gezien de tactieken van de LGBT-lobby zullen veel waarnemers zich afvragen: "Jeetje, ik dacht dat huwelijksgelijkheid een beweging was voor homorechten. Daar hoort fascisme toch niet bij?" De grote ontrafeling gaat door in rap tempo. Een verkeerd woord over een vrouw, een homo of transsekueel kan je een haatcampagne opleveren op Twitter, of je zelfs je carriere kosten. 

Zelfs een beroep op de vrijheid van meningsuiting kan snel worden gesmoord in massahysterie. Er zijn weinig onafhankelijke denkers over. Maar zelfs zij schijnen niet te weten wat er aan de hand is. Cabaretiers die het lef hebben zich op dat terrein te begeven, worden snel afgeserveerd. Nog nooit tevoren hebben de media en popcultuur op deze manier ons denken zo gedicteerd. 

Rellen in de VS tegen de politie worden op afroep getriggerd. Er vindt geen debat plaats over klimaatopwarming, een 'waarheid' die blind wordt gevolgd. Skeptici worden ' ontkenners' genoemd, een referentie aan holocaustontkenning.  

Het tijdperk van de massawaan en de moord op rede

Het was voorspelbaar.


Een van de beste boeken over wat wij nu meemaken is zestig jaar geleden geschreven door de Nederlandse psychiater Joost A. M. Meerloo. De eerste zin uit de inleiding kon vandaag geschreven zijn: 
“Dit boek is een poging de vreemde transformatie te beschrijven van de vrije menselijke geest in een automatische responsmachine, een transforatie die teweeggebracht wordt door bepaalde culturele ontwikkelingen in onze huidige samenleving, als ook door bewuste experimenten in dienst van een politieke ideologie".
Het is een citaat uit "The Rape of the Mind: The Psychology of Thought Control, Menticide, and Brainwashing" (1956). Er is een oorlog gaande tegen de geest. Jammer genoeg slapen de meesten er dwars doorheen. (Bron) (Bron)

Intussen beheersen de machtselites, de media, de universiteiten en de popcultuur de technieken van de sociale psychologie tot in de perfectie en passen ze die massaal toe. Het gebruik van 'collective belief formation' is niets nieuws. Conditioneren en misbruik van de massa middels groepsdenken is een oude truc van dictators. De bloedige 20e eeuw is goed gevuld met voorbeelden.

Toch voelt het als een overval. Maar het grondwerk en het mijnenveld is decennia eerder gelegd.

De ondergang van het gezin heeft geleid tot het afnemen van onderling vertrouwen. Domheid is in scholen gecultiveerd door politieke correctheid en het smoren van vrij debat. Het ondermijnen van de westerse cultuur heeft respect voor geschiedenis, de regels van het debat en de Socratische methode vernietigd. Politieke correctheid heeft geleid tot taalverwarring, met name in het veld van de identiteitspolitiek. Jongere generaties zijn geprogrammeerd om zich te conformeren.

Dit legt het grondwerk voor het semantische rookgordijnj waarin de verkrachting van de geest kan plaatsvinden. Het is moord op de rede, zegt Meerloo. Omdat logica en rede dictators in de weg staan, fabriceren ze haattaal om emoties in de massa's los te maken. We zijn totaal niet voorbereid om hierop te reageren. Dus we capituleren. Velen sluiten zich aan bij de boze massa, waarmee ze verraad plegen aan de vrijheid.

De link tussen massa's en macht

De hele massawaan is surrealistisch, vooral voor mensen die geen flauw idee hebben dat hun vrijheid in gevaar is door de politiek correcte aanvallen van de postmodernen. Ze kunnen zich niet voorstellen dat er een scheiding is tussen de massa en de realiteit. En de deelnemers aan de massa kunnen zich niet voorstellen dat ze bezig zijn, ook hun eigen vrijheid om zeep te helpen. 

Wie heeft er belang bij zo'n cultuur van dwang? Het gaat om macht. Gelijkheid is niet de motivatie. Dat is maar een morele dekmantel. Maar het streven naar gelijkheid, leidt wel uiteindelijk tot nihilisme. Het tot de grond vernielen van alles wat waarde heeft.

Wat er tevens gebeurt, is de verschuiving van de macht van individuen naar de gecentraliseerde staat. De brandstof is emotionele chantage van goedwillenden, het gebruik van massamobilsatie om goede wil te exploiteren om die uiteindelijk betekenisloos te maken. Meerloo:
"De extatische opgaan in de massawaan is het oudste psychologische drama van de wereld". 
"Crowds and Power" van Elias Canetti is een klassieker waarin in detail de aantrekkingskracht van de massa wordt beschreven. Met het steeds verder marginaliseren van het organische kerngezin raken menselijke relaties versplinterd en worden ongemerkt dienstbaar aan de staat. Door deze vervreemding raken steeds meer mensen in de ban van de totalitaire staat. 

In de emotionele pot waarin de massa en de media gestoofd worden is geen plaats voor logica of rede. We zullen nooit terug kunnen vechten zolang we ons niet bewust zijn, hoe geesten gemanipuleerd kunnen worden. Dus we moeten proberen te begrijpen hoe hun methoden en tactieken voor mentale dwang werken en we moeten die kennis delen met zoveel mogelijk anderen. 

Hersenspoelen—Mind Rape—bestaat

Meerloo schreef “The Rape of the Mind: The Psychology of Thought Control, Menticide and Brainwashing” in 1956, nadat hij jaren lang sociale psychologie bestudeerd had in talloze interviews met slachtoffers van mentale dwang, onder wie nazi-officieren en Amerikaanse krijggevangenen uit Korea. Het is een populair-wetenschappelijk werk. Dit boek moet je gelezen hebben als je het individu en de vrije geest wilt verdedigen. 

"De transformatie van de vrije menselijke geest in een automatische responsmachine" is een samenvatting van het verhaal van de transformatie van het Westen, zoals we die nu waarnemen. Waan is een belangrijk element, want dictators kunnen logica niet verdragen.

Het lijkt plotseling te zijn gebeurd, maar dat is niet waar. We zijn op dit punt aangekomen, omdat we dat hebben laten gebeuren. Als de vrijheid van meningsuiting het aflegt, betekent dat, de terugkeer naar de tribale mentaliteit, waarin de Nietzscheaanse “wil tot macht” wet is.

Massawaan is een belangrijk instrument voor onderdrukkers, omdat ze niet kunnen overleven met vrijheid van meningsuiting. Helaas kan waan overal worden opgeroepen.
"Het is een kwestie van organiseren en manipuleren van de collectieve emoties op de juiste manier. Als je de massa kunt isoleren, geen vrije gedachte kunt toestaan, correcties van buiten kunt afslaan en je de groep kan hypnotiseren door het beheersen van de media met angst en geveinsde geestdrift, kun je iedere illusie teweegbrengen."

Vrijheid van meningsuiting is het enige medicijn tegen massawaan

"The Rape of the Mind" zou een fantastisch handboek kunnen zijn als tegengift tegen politieke correctheid en groepsdenken, maar het is sinds 1956 op de plank blijven liggen. De vrijheid van meningsuiting is altijd het eerste slachtoffer van dictators, omdat het logica, waarheid en vriendschap bevordert. Het Westen (vooral de Verenigde Staten) is exceptioneel, juist omdat het tirannie principieel verwerpt. 

Hoe verder meningsuiting beperkt wordt, hoe meer we van elkaar verwijderd raken en hoe meer we gevoelig worden voor massawaan. Meerloo schrijft, dat waar denken gesisoleerd raakt zonder uitwisseling van ideeen van anderen, waan op de loer ligt. Dit is wat er gebeurd is in Hitler Duitsland, waar vrije waarheidsvinding en zelf-correctie verboden waren. 

In zijn boek geeft Meerloo blijk van veel compassie met de menseljke zwakheden. Hij begreep hoe moeilijk het is om je te verzetten tegen sociale druk om je te conformeren aan de groep. Als het gaat om hersenspoelen heeft iedereen een breekpunt.

Maar we moeten ons er absoluut tegen verzetten: om de geest van mensen te breken heeft de totalitaire potentaat allereerst mentale en taalkundige verwarring nodig. Beide verlammen de oppositie en breken de moraal af, tenzij de tegenstander zich bewust is van zijn bedoelingen. 

Zijn eerste doel is mensen tegen elkaar op te zetten en isoleren. Dat versterkt het gevoel van eenzaamheid en verwarring. De samenleving wordt verdeeld in groepen op basis van irrelevante fysieke kenmerken: ras, sekse, seksuele gerichtheid, etc. Diversiteit waar het er niet toe doet, uniformiteit van gedachten, net als in de Sovjetunie.

Volgens Meerloo gebruiken ze (schijnbare) contradicties om het gevoel van chaos en hopeloosheid te versterken.

Onze hoop, angst en verlangen om niet sociaal te worden afgewezen wordt door de dictators geexploiteerd door het gebruik van politieke correctheid, vooral op de plek waar ideeen vrij zou moeten kunnen stromen: op de universteiten. 

Natuurlijk is de angst om geisoleerd te worden niet altijd voldoende om mensen het zwijgen op te leggen. Dus herhalen manipulators hun leugens eindeloos en vervallen ze in slogans om het denken te onderdrukken.
"De propagandatechnieken zijn verfijnd en gesystematiseerd, er is nauwelijks een plaats waar je kunt schuilen voor de constante visuele en verbale aanvallen op de geest. Hierdoor zoeken steeds meer mensen een ontsnapping uit verantwoordelijkheid en volwassenheid".
Het is schokkend dat deze woorden een halve eeuw voor de uitvinding van het Internet werden gedaan.

Liefde en humor tegen waan 

Terwijl meer en meer mensen buigen voor politieke correctheid, wordt het steeds moeilijker om je mentale en intellectuele integriteit te bewaren. Ons publiek krimpt. De wereld wordt een surrealistische plaats, een episode uit de Twilight Zone. 

Meerloo was getuige van het gevoel van desorientatie: Veel slachtoffers van totalitarisme hebben in interviews verteld dat de meest ontzettende ervaring in concentratiekampen was, het gevoel voor rede en logica kwijt te raken, een staat van mentale verwarring waarin ze gebracht werden, een toestand waarin niets reeel was. 

Dat komt omdat in de total gecontroleerde omgeving "uitwisseling van gedachten en vrije conversatie, de geconditioneerde reflexen doorbreken; daarom zijn die taboe". Maar Meerloo schrijft ook dat "liefde en humor alle rigide conditionering kunnen doorbreken". 

Dat is de reden waarom komedie is gehijackt door de humorloze PC-brigaden. Daarom is hun 'humor' niet leuk, want gericht op het vernietigen van waarden en de persoonlijk aanval op tegenstanders.
De totalitaire geest is als een schizofreen persoon; hij haat de realiteit. De totalitaire geest observeert en test zijn bevindingen niet aan de realiteit; het dicteert de realiteit hoe het zich dient te gedragen zodat het zich conformeert aan zijn fantasieen.
Meerloo: "We moeten leren de demagoog en de dictator te behandelen als onze vijanden in de Koude Oorlog - het wapen van de spot hanteren. De demagoog is niet in staat tot humor in welke vorm dan ook, en als we hem belachelijk maken, begint hij te ontrafelen.

Humor is gerelateerd aan ons perspectief op de realiteit. Als we zien hoe dingen zouden moeten zijn, zien we ook hoe leugenachtig de waan is, en wordt de vervorming duidelijk en kunnen we die confronteren".

Zelf-bewustzijn is een voorwaarde voor vrijheid

Voordat we kunnen beginnen de vrijheid te verdedigen, moeten we ons eerst bewust worden van de contradicties: "Verdedigers van de vrijheid moet zich per definitie altijd verzetten tegen dictatuur van buitenaf en tegenkrachten van binnen. Vrijheid moet zich verzetten tegen de menselijke wil tot macht, en zijn neiging te buigen voor druk van anderen... vrijheid betekent het recht om jezelf te ontwikkelen en niet beperkt te worden door anderen. Maar jezelf ontwikkelen is niet mogelijk als je anderen dat recht ontzegt". 

Vrijheid moet dus de muren afbreken die ons scheiden en die de tirannie heeft opgericht. Dat betekent dat we vriendschappen moeten cultiveren, en ons recht om ons te organiseren moeten gebruiken. Dat betekent kennis delen. 

Politieke correctheid is vooral een instrument om ons vermogen om vrij te communiceren te vernietigen. Uit communicren volgt begrip, vriendschap en wederzijds respect. PC is een instrument om alle persoonlijke relaties onder centrale controle te krijgen.

Resistance Is Not Futile

Wat nu? We moeten de woorden van de filosoof George Santayana ter harte nemen, dat degenen die niet leren van de geschiedenis, genoopt zijn die te herhalen. We moeten onze leiders, die de neiging hebben toe te geven aan de massahysterie, eraan herinneren dat verzet tegen tirannie niet zo futiel is als buigen voor tirannie.  

Bijna zestig jaar geleden waarschuwde Meerloo zijn lezers dat we ons moeten bewapenen voor deze oorlog tegen de geest: "In de toekomst, wanneer ons psychologisch begrip is gegroeid, moeten leidende politici beter onderwezen worden in de principes van de moderne psychologie. Zoals een soldaat moet leren over wapens, zo moeten politici weten hoe ze mentale strategieen moeten hanteren. Hij moet zich bewust zijn van de valkuilen van de communicatie en de zwakheden van zijn eigen geest". 

Terugkijkend is het tragisch dat mensen van goede wil zich hier juist niet van bewust zijn, of niet bij machte zijn ermee te werken. Erger nog, velen buigen voor de tirannen omdat ze zich niet bewust zijn van zijn tactieken op het slagveld van de propagana. 

Wij hopen, zoals Meerloo concludeerde, dat de realiteit en dissent niet voor altijd kunnen worden onderdukt: "Ze wachten alleen op de adem van de vrijheid die ze weer tot leven brengt". 


Stella Morabito schrijft voor The Federalist. Volg Stella op Twitter @Stella_Morabito

Gepost op The Federalist op 8 juni 2015 (Bron)

Bestellen bij Bol.com:Gerelateerd