donderdag 14 mei 2015

India: de prijs voor samenleven met de islam

Sam van Rooy interviewde in Vlaams Belang Magazine Dr Praveen Togadia, een Nederlander met Hindoestaans-Indiase wortels die als geen ander waarschuwt voor de islamisering van Europa. 


Interview met Dr Praveen Togadia in Vlaams Belang Magazine. 

In het laatste nummer van Vlaams Belang Magazine interviewt Sam van Rooy @SamVanRooy1, auteur van o.a. "Islam, kritische essays over een politieke religie" Dr Praveen Togadia @PraveenTogadia (een pseudoniem), een Nederlander met Hindoestaans-Indiase wortels die als geen ander waarschuwt voor de islamisering van Europa.

Het Indiase subcontinent is Europa's oostelijke tegenhanger en vormt het andere front van de islamitische opmars. Dat heeft hindoes naar schatting 80 miljoen levens gekost, de grootste genocide ter wereld. Hier een video over de bloedige geschiedenis van dit front (Islamic conquest of India)


Een blik op de kaart laat zien dat het schiereiland aan alle zijden door de islam wordt ingesloten. In het westen en noorden door Pakistan (Kashmir, Punjab en Sindh) en in het oosten (Assam) door Bangladesh (Oost Pakistan). Die langzame geografische afbrokkeling van het hindoeistisch gebied duurt tot op de dag van vandaag voort.

Deze geschiedenis maakt het principe van de demografische oorlogvoering duidelijk: als moslims een minderheid vormen vechten ze niet-aflatend voor de rechten van minderheden. Daarbij ontkennen ze de rechten van de kleinste minderheid, het individu. De islam kent maar twee collectieven: gelovigen en ongelovigen. Dus zodra moslims in de meerderheid zijn, worden ongelovigen middels tal van demografische en culturele pressiemiddelen verlaagd tot tweederangs burgers. 

Overigens hoeven we daarvoor niet zover van huis te gaan. Grote delen van de Balkan en Griekenland staan tot op de dag van vandaag onder toenemende druk van een hernieuwde culturele opmars van de islam. Terwijl het Westen zichzelf wegrelativeert, bouwen Saoedi's en Iraniers megamoskeeen.  Hoogste tijd voor groot alarm. Gerelateerd