maandag 30 maart 2015

Koenders: 'Terrorisme is een natuurverschijnsel'

Sinds de islamterreur wild om zich heen greep in Parijs bij Charlie Hebdo hebben politici de gewoonte ontwikkeld de straat op te gaan in protest tegen het fenomeen. Maar waar denken ze dat terreur vandaan komt? En wat denken ze dat terroristen beogen? Hier is iets merkwaardigs aan de hand. 
Daar gaan we weer! Politici die geen enkele schroom hebben maakbaarheid te claimen, weten van niets als het gaat om terrorisme. Dat is een soort natuurramp waar ze machteloos tegenover staan. Anderzijds claimen ze graag dat terrorisme wordt veroorzaakt door armoede, gebrek aan onderwijs en discriminatie op de arbeidsmarkt. De realiteit bewijst anders. Jihadisten die zich aansluiten bij Nusra en IS zijn hoogopgeleide professionals, vaak medici en IT'ers. Maar het is van tweeen een: of terrorisme is een natuurverschijnsel. Of terrorisme heeft een sociaal-economische oorzaak. Of is er misschien nog een andere verklaring? 

Als terrorisme een natuurverschijnsel is, waarom wordt de bevolking dan niet beter beschermd? Maar het enige wapen dat minister Koenders blijkt te hebben is het bevriezen van de banktegoeden van deze arme sloebers, dankzij het krachtdadige optreden van 's werelds hoogste security-orgaan, de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. No less!

Politici die 'banen creëren' en onderwijs en sociale zekerheid optuigen hebben de laatste decennia miljarden gekost. Blijkbaar heeft dat niets opgeleverd dan bommengooiers en koppensnellers!

Niets in de politiek is toeval, zoals Franklin Roosevelt al opmerkte, en deze progressief kon het weten. Politici die de straat op gaan om te protesteren tegen de gevolgen van hun eigen beleid geven hiermee een signaal af.

Ze stellen zich op tegenover een entiteit X, waarmee ze aangeven dat die hen wordt aangedaan. Ze nemen de houding aan van passieve, machteloze burgers die niets anders rest dan publiek protest. Ze geven twee dingen aan:
  • Ze zijn hiervoor niet verantwoordelijk.
  • Ze staan machteloos.
Geen van beide is waar. Waarom doen ze dit dan? Ze willen dat wij dat denken. Het is een toneelstuk, manipulatie, een photo op. Er is goed over nagedacht door iemand die weet hoe je impliciet een boodschap overbrengt. Bijvoorbeeld een employee van een vooraanstaand PR-bureau.

Wat verraden politici met deze actie? Dat ze zich wel degelijk verantwoordelijk weten voor de chaos die ze hebben aangericht in het Midden Oosten en Noord Afrika. Het destabiliseren van de regio is een risico dat ze bewust hebben genomen. En nu moeten wij denken, dat ze van niets weten!

Regime change in Libie, waarmee terroristische groepen de kans kregen een gigantisch gebied op het continent te veroveren, was het gevolg van oorlogshandelingen in NAVO-verband. De situatie in Mali is het directe gevolg daarvan. Vorige week kwamen nog twee Nederlandse militairen om in een helicoptercrash.

De Arab Spring was geen spontane uitbarsting van democratische gevoelens, zoals ze ons willen doen geloven, maar is getriggerd door groepen die jaren ervoor zijn getraind in agitatie in de VS. Enkelen hebben zelfs kortstondig vastgezeten in Cairo.

De oorlog is Syrie is eveneens geen toeval, maar een door het Westen gesteunde opstand van aan de Moslim Broederschap en Al Qaida gelieerde islamisten tegen een seculier regime. Het laatste nieuws daarover vind je hier.

Nu de zaak in de regio compleet uit de hand dreigt te lopen, krijgen wij toneelstukjes voorgeschoteld waarmee ze de indruk willen vestigen, dat zij daar niets mee te maken hebben gehad..Gerelateerd