zaterdag 14 maart 2015

Asscher doet moslims groot onrecht aan

Lodewijk Asscher wil dat moslims individueel worden beoordeeld, net als Westerlingen. Terwijl hij het gedachtengoed dat hun daden bepaalt als irrelevant buiten beschouwing laat. Geert Wilders, die wel begrijpt wat hier speelt, beschuldigt hij van 'haatprediken'. 


PVV-leider Geert Wilders komt "soms wel heel dichtbij haatprediken", riep vicepremier en PvdA-minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken vandaag in een interview met NU.nl. Hoe komt @LodewijkA eigenlijk daarbij? Asscher verwart een aantal principes, omdat hij geen idee heeft waar ze vandaan komen. Links begrijpt niet wat de mens bepaalt en wat de bron is van individuele rechten. 

De mens heeft door zijn vrije wil de capaciteit om foute ideologie te verwerpen. Wie is tegenwoordig nog nazi, om maar eens wat te noemen. Uit onze vrije wil vloeit  individuele verantwoordelijkheid en het principe dat onze daden individueel beoordeeld moeten worden. Daarin heeft Asscher gelijk. Maar foute ideologie bestaat wel degelijk. En dat is wat Asscher negeert als niet relevant. 

Het punt is echter dat moslims als groep een collectieve ideologie hebben, die individualiteit en vrije wil verbiedt. De moslim die zich onttrekt aan het collectief is een afvallige en een vogelvrijverklaarde. Asscher eist nu van Wilders dat hij dat feit vergeet, terwijl dat juist voor moslims allesbepalend is. 

Er is een boeiend onderzoek van een Deense psychiater, die onderzoek deed naar moslims in gevangenissen. (Bron: scroll naar beneden) Hij ontdekte dat deze moslims nauwelijks een eigen ik of een persoonlijke moraal hadden ontwikkeld.

Hun goed/fout program werd bijna helemaal door buitenstaande factoren bepaald. Dat is heel verklaarbaar als je qua ontwikkeling leeft in stamverband. Een stam is een miniatuur totalitaire gemeenschap. 

Maar Asscher wil dat ze als verlichte Westelingen individueel worden beoordeeld op hun daden. Ons recht is gebaseerd op vrije wil en individuele moraliteit. En daarin steekt het onrecht dat Asscher moslims aandoet. Want ze zijn -- net als minderjarigen -- maar in beperkte mate aansprakelijk voor hun daden omdat hun vrije wil slecht is ontwikkeld. 
Asscher wil dat we een groep (moslims) individueel beoordelen, terwijl die geen individuele verantwoordelijkheid hebben geleerd. Waarbij Asscher de collectieve bron die hun psycho-epistemologie bepaalt, terzijde schuift als irrelevant.

H/t @Revelsoffice

Gerelateerd